2010-06-15

Servetter

Motivet är en drinklista från Stockholmskrogen Brända tomten 1935.

Vad drack man förr och vad kostade det? Kungl. bibliotekets samlingar rymmer nästan allt, varför inte en drinklista från 1935?

Pris per paket 10:-

Innehållsansvar: Linda Nälsén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Beställ här

Sveriges nationalbibliotek