2016-11-10

Lettres nordiques – une bibliographie, 1720–2013

av Denis Ballu (kan beställas via din bokhandel)

Denis Ballu är en central gestalt inom den franskspråkiga skandinavistiken. Hans intresse för nordisk kultur och behov av att dela med sig av sina kunskaper har resulterat i flera projekt omfattande både bok- och tidskriftsutgivning. Denna bibliografi är både en fortsättning på och en utvidgning av hans tidigare arbeten.

Ladda ner hela boken i pdf-format.

Lettres nordiques – une bibliographie, 1720–2013 är en enastående forskningsbedrift och en verklig skattkammare för forskare, översättare, bibliotekarier och en allmänt intresserad publik. Här finns samlat praktiskt taget alla skrifter som någonsin översatts från nordiska språk till franska från början av 1700-talet till våra dagar samt hänvisningar till recensioner och artiklar som dokumenterar översättningarnas mottagande.

Betydelsen av denna biografi är lika stor för utländska skandinavister som för svenska litteraturhistoriker, bibliotekarier och bibliografer. Bibliografin omfattar inte bara Sverige utan även de övriga nordiska länderna: Danmark, Finland, Island och Norge, inklusive samernas litteratur, och erbjuder på detta sätt ett extremt värdefullt jämförelsematerial.  

ISBN 978-91-7000-329-5

1009 s.  

Pris: 300 kr (två volymer) vid köp på plats i KB:s reception.

Volymerna går även att beställa via din (nät)bokhandel.

Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek