2016-09-06

Labyrinten – Minnen från Tyskland under 1920- och -30-talen och andra skrifter

(kan beställas via din bokhandel)

Vilhelm Scharp var en av Sveriges skarpaste kritiker av det nazistiska Tyskland. Labyrinten innehåller samlade minnen och tidningsessäer från hans europeiska resor och hans tid som lektor i Berlin.

Ladda ner hela boken i pdf-format.

Vilhelm Scharp (1896–1978) var litteraturvetare och historiker, lektor i Berlin 1928–1936 och därefter verksam vid Sveaplans läroverk.

Han ingick i gruppen kring tidskriften Spektrum och rörde sig i litterära och intellektuella kretsar i både Sverige och Berlin. Under andra världskriget var Scharp aktiv i de antinazistiska sammanslutningarna Tisdagsklubben och Nordens frihet.

Efter kriget arbetade han för demokratiseringen av det besegrade Tyskland och med att sprida kunskap om nazismen i Sverige. 

Den här boken är en utgåva av ett manuskript med samlade minnen och tidningsessäer från Vilhelm Scharps resor i mellankrigstidens Europa och hans tid som lektor i Berlin.

Av okänd anledning gavs boken aldrig ut under 1940-talet som planerat. Istället donerades en kopia av manuskriptet till Kungliga biblioteket 1969. Endast den inledande essän är tidigare utgiven i bokform under namnet Tavernan.

Här publiceras Scharps manuskript i sin helhet samt ytterligare två texter ur hans efterlämnade papper.

ISBN 978-91-7000-295-3

252 s.  

Pris: 100 kr vid köp på plats i KB:s reception.

Går även att beställa via din (nät)bokhandel.

 

Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek