Intervju med Tomas Ehrnborg

Tomas har tillsammans med Göran Gunér på Athenafilm varit ansvarig för produktionen av dvd:n ”Sökaren – Jan Troell”.

Hur blev KB:s medverkan möjlig i detta projekt?

Som projektledare för Citizen Schein blev jag kontaktad av Göran Gunér på Athenafilm, som undrade om jag och KB kunde tänka oss att medverka i detta kommande Troell-projekt. I första hand handlade det om den dvd-produktion till boken som planerades. Citizen Schein blev ju en stor framgång med bland annat fina priser, hyllande recensioner och stor medial uppmärksamhet. Och, inte minst, många sålda böcker, mångdubbelt fler än någonsin tidigare. Sådant förpliktigar.

Varför är KB med i detta projekt?

För det första handlar det om en av våra absolut största filmskapare, som det märkligt nog inte skrivits någon större bok om förrän nu. Och sedan så tyckte vi att idén med ett samarbetsprojekt var god, bland annat eftersom Troellboken var tänkt att bli en storsatsning med betydligt större upplaga än till exempel Scheinboken. Att medverka i sådant  projekt  är även att betrakta som en kulturgärning. Den här typen av medieproduktioner är mycket ovanliga, mycket beroende på att kostnaderna för restaurering av film- och videomaterial är hög. Här kan KB spela en aktiv och viktig roll som aktör inom det audiovisuella området.

Vad har KB haft för roll i produktionen?

Vi har producerat dvd:n tillsammans med Athenafilm, det vill säga bestämt innehåll och utseende mm på dels skivan, men även på till exempel dvd-omslaget. Det är en omfattande produktion med 17 filmer fördelade på 222 minuter. Den största delen av det praktiska arbetet har handlat om att utföra olika typer av tekniska tjänster vilka huvudsakligen har bestått av att skapa nya, både bild- och ljudmässigt digitalt restaurerade videomastrar. Det har vi gjort genom att föra över en del av filmerna på nytt och sedan bearbeta dem, men vi har också bearbetat och förbättrat mastrar som använts tidigare.

Handlar det om både en bok och en dvd?

Ja. Dvd:n ingår som en del av boken ”Regi, foto, klippning: Jan Troell”, som ges ut av Norstedts i mitten av juli och som är skriven av Kurt Mälarstedt. Dvd:n kommer i ett lite senare skede att ges ut som en separat produkt under eget namn, ”Sökaren – Jan Troell”. Den distribueras då av Folkets Bio/Pan Vision. Dvd:n är naturligtvis i högre grad än boken en ”KB-produkt” då vi när det gäller dvd:n är jämbördiga samarbetspartners med Athenafilm och Film i Skåne.

Senast uppdaterad: 2011-06-30
Innehållsansvar: Tomas Ehrnborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se


Tomas Ehrnborg

Sveriges nationalbibliotek