2011-10-07

Finns bibliotek om 20 år?

En antologi om framtidens bibliotek

Finns bibliotek om 20 år? Och hur ser verksamheten i så fall ut? Är de museer över det tryckta ordet, kulturscener med stor programverksamhet – eller något helt annat?

Denna antologi närmar sig dessa frågor från olika håll: i en inledning av riksbibliotekarie Gunnar Sahlin, i tolv kortare texter av skribenterna Henrik Bylund, Anna Ekström, Jonas Ellerström, Anders Frenander, Björn Jordell, Nicklas Lundblad, Karin Olsson, Birgitta Rydell, Anna Serner, Madeleine Sjöstedt, Per Svensson och Anna-Stina Takala.


Dessutom i en paneldiskussion om bibliotekets samtid och framtid med Berit Högman (s), ordförande i riksdagens kulturutskott, Karin Linder, ordförande i fackförbundet DIK, Inga Lundén, ordförande i Svensk Biblioteksförening och Margareta Pålsson (m), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

ISBN 978-91-7000-281-6
Pris: 79 kronor

Läs recension i SvD

Innehållsansvar: Leena Uusitalo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Beställ

Sveriges nationalbibliotek