2010-01-14

Elisabet Vasa

En kvinna på 1500-talet och hennes böcker.

Elisabet Vasa (1549–1597) var yngsta dotter till Gustav Vasa. År 1581 gifte hon sig med Kristoffer av Mecklenburg. Hon tillhörde alltså eliten i sin tid. Författaren Otfried Czaika har valt att beskriva henne och hennes tid genom de böcker hon ägde.

Otfried Czaika är docent i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi och är verksam som forskare vid KB.

96 sidor

Pris: 100 kr.

ISBN: 978-91-7000-234-2

Beställ här

Innehållsansvar: André Wachholz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Klicka på bilden för att se den i större format.

Sveriges nationalbibliotek