2011-01-17

Lärobok i Dewey decimalklassifikation

av Lois Mai Chan och Joan S. Mitchell (kan beställas via din bokhandel)

Dewey decimalklassifikation

Vi tror att läroboken Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning både lämpar sig att använda vid utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap och av bibliotekarier som vill sätta sig in i Dewey decimalklassifikation.

Joan S. Mitchell var tidigare chefredaktör för Dewey decimalklassifikation och Lois Mai Chan professor vid School of Library and Information science vid University of Kentucky.

Boken beskriver 22:a upplagan av Dewey decimalklassifikation och mycket har ändrats sedan boken skrevs. Sedan 2012 används 23:e upplagan i Svenska WebbDewey. Det finns inte någon ny upplaga av boken på engelska att översätta. Principerna för hur Dewey är uppbyggt och ska tillämpas stämmer dock fortfarande. För detaljer och exakta svar till övningar hänvisas till Svenska WebbDewey.

 

Översättningen är gjord av översättarbyrån Space 360 i samarbete med Deweyprojektet.

ISBN: 978-91-7000-274-8

Pris: 200 kr vid köp på plats i KB:s reception.

Går även att beställa via din (nät)bokhandel.

Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek