2010-03-01

Citizen Schein

En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer.

Harry Schein var en inflytelserik person i det svenska medielandskapet under femtio-, sextio- och sjuttiotalet, både som filmkritiker och som chef för Svenska filminstitutet. Han var en brilliant och slagfärdig debattör. Men han var också en informell makthavare med försänkningar i många slags nätverk inom näringsliv och socialdemokrati.

Pris: 350 kr.

Beställ här

Innehållsansvar: André Wachholz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Klicka på bilden för att se den i större format.

Sveriges nationalbibliotek