2016-11-03

Bortom bergen bor ock folk – Erik Dahlbergh och bilden av 1600-talets Sverige

av Jonas Nordin

Suecia antiqua et hodierna, med bilder från 1600-talets Sverige, är ett av de viktigaste bokverk som getts ut i landet. Den här rikt illustrerade katalogen presenterar KB:s Sueciautställning Bortom bergen bor ock folk som visades under 2016.

Erik Dahlbergh (1625–1703) var en krigare med konstnärliga intressen: Han ville att Sveriges kulturella status skulle vara lika stark som dess militära makt under 1600-talet. Därför tog han sig an uppgiften att i ord och bild berätta om stora svenska sevärdheter. Under ämbetsresor och på ledig tid reste han landet runt och tecknade av både nya byggnadsverk och historiska minnesmärken.

Resultatet blev Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”). Verket består av 353 gravyrer med 469 motiv av olika slag: herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt. Arbetet har också avsatt en mycket stor samling handteckningar.

I den här utställningskatalogen berättar historikern Jonas Nordin om hur bokverket kom till. Katalogen innehåller även en stor mängd bilder från verket.

 Ladda ner katalogen som pdf.

Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

KB:s Sueciadatabas

Alla gravyrer och teckningar som relaterar till ”Suecian” finns fritt tillgängliga på sajten suecia.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek