2011-06-03

Att alltid göra och tänka det olika - Siri Derkert i 1900-talet

red. Mats Rohdin & Annika Öhrner (kan beställas via din bokhandel)

Siri Derkert (1888-1973) hör till en av de stora svenska konstnärerna under 1900-talet. Siri Derkerts personarkiv donerades tillsammans med sonens, Carlo Derkerts, till Kungliga biblioteket (KB) 2009. Med forskningsmedel från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har det uppordnats och analyserats i ett forskningsprojekt, som bland annat utmynnat i denna antologi.

Pris: 200 kr vid köp på plats i KB:s reception.

Går även att beställa via din (nät)bokhandel.

Läs mer om projektet

Innehållsansvar: Ingrid Svensson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek