2011-01-17

Album - Kungliga bibliotekets porträttsamling

Acta nr 79 Fotografiska samlingar är en del av vårt kulturarv och ger ovärderlig information om sociala konventioner, relationer, dagligt liv och historiska skeenden.

 

Mer information


Beställ

Innehållsansvar: Ingrid Svensson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek