Kungl. biblioteket National Library of Sweden Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 542-590


Personregister
till del I-III.
V, W

De med fetstil tryckta siffrorna beteckna detta arbetes olika delar och de öfriga de nummer hvarunder hvarje periodisk skrift är däri upptagen.

De efter åtskilliga personers namn stående små bokstäfverna beteckna, att för den ifrågavarande personen biografiska uppgifter finnas meddelade i följande arbeten:

t = Svenskt Porträttgalleri XVI: Tidningsmän, med biografiska uppgifter af B. Lundstedt.

f = Svenskt Porträttgalleri XV: Författare, med biografiska uppgifter af S. Leijonhufvud.

p = Publicistklubbens matrikel vid 20:de århundradets början af V. Millqvist.

[Länkarna till poster i Lundstedts rättelser och tillägg har tagits bort. Rättelserna och tilläggen är införda i de poster där de hör hemma. Länkar till dessa poster har vid behov tillfogats i registret.]

Wachtmeister, C. A. 3: [617].

- H. G. Trolle- 3: [888], [1765]; [ 2:380 ].

Wadman, C. J. 1: [332].

- J. A. 3: [214].

- K. W. 2: [340], [760]; 3: [91], [693]; t.

Wadsberg, Augusta 3: [1378].

Wadström, C. B. Ph. 2: [302], [318], [320], [452], [559], [560], [599], [821]; 3: [1626]; tf.

- C. N. 1: [70].

- Lars Niclas 1: [70].

Wærn, C. F. 2: [537].

Wærnér, Ninian 2: [735], [936]; 3: [1000]; tf.

Wagnsson, G. 2: [609].

Wahlberg, A. F. 3: [1768]; [ 2:23 ].

- J. A. 2: [311]; 3: [582].

- J. Erik 2: [613], [898]; 3: [102], [523], [697], [703], [1658]; tp.

- P. F. 2: [145], [210].

Wahlbom, G. 2: [260], [301], [347], [363]; t

- f. Meijer, Hilda 2: [363].

Wahlenberg, Anna (gift Kjerrman) 2: [363], [392], [486], [822]; fp.

- Eva 2: [392]; p.

- G. 3: [1280a].

Wahlfisk, J. 2: [760].

Wahlgren, A. N. H. 2: [366].

- M. G. 2: F [44]; 3: [225].

Wahlin, O. F. 3: [1402], [1406].

Vahlin, O. V. 3: [138], [150].

Wahlqvist, O. A. 3: [457].

Wahlqvist, W. 3: [1575].

Wahlstedt, Ida Maria Henriette 2: [896].

- L. J. 3: [685], [688].

Wahlström, A. Th. 3: [261].

- Anna Maria Carolina 2: [829].

- B. C. 2: [117].

- B. Hj. 3: [644].

- Johan Gabriel 3: [10].

- Jonas Gustaf, fil. d:r 2: [117], [181]; 3: [282], [677], [1292], [1293], [1404], [1411], [1502], [1508]; t.

- L. 1: [280]; 3: [1758].

Wahrenberg, E. R. 2: [228].

Walberg, C. G. 2: [9], [12], [18]; 3: [1767];[ 1:398 ].

Waldenström, E. 3: [1183].

- P. P. 2: [198], [503], [565], [609]; tf.

Valentin, Alfred 3: [1783]; [ 2:215 ].

- K. F. 3: [223], [1823]; 2:735 ]; p.

Valerius, J. D. 1: [16]; 2: [100].

Wall, A. R. M. 2: [117], [232], [241], [242], [277], [392], [435]; 3: [223]; t.

- Annie 2: [993].

Wallander, Alf 2: [939].

- C E. 2: [228].

Wallbeck-Hallgren, Th. A. 3: [353], [1130], [1131], [1823]; 2:735 ] p.

Wallberg, Carl 3: [763]; [1223]; p.

- C. H. 3: [763], [765]; tp.

Walldén, Abr. 2: [71].

- A. R. 2: [71].

- Eva 3: [1772]; [ 2:71 ].

- J. A. 2: [71], [236], [246]; t:

- J. W. E. 2: [71]; 3: [1772]; tp.

Walldow, E. v. 2: [846].

Wallén. A. V. 2: [735].

- Jakob 3: [808].

Wallenberg, A. O. 2: [117], [251], [340], [392], [430], [468], [472], [553], [594]; 3: [261]; t.

- G. O. 2: [340], [735].

- Marcus 1: [68].

Wallencrona, G.1: [362].

Wallengren. S. Axel O. 2: [363], [890], [1040]: 3: [860]; tf.

Wallensteen, J. P. [70].

- f. Himmelman, Nanna A. 3: [1709].

Wallenstråle, M. G. 1: [92], [199].

Vallentin, A. 2: [363].

- Hugo F. 2: [117], [292], [363]; tp.

Waller, J. 2: [345].

Wallgren, Hj. G. 2: [735], [760]; 3: [1337], [1788], 2:340 ], [1823]; tp.

- G. 3: [1030].

- f. Cronhamn, E. H. 3: [1856]; [ 2:993 ].

Wallin, Anders 2: [160], [172], [237].

- B. Fridolf E. 3: [772], [773], [775].

- Erik 3; [784].

- F. E. 3: [1378], [1379].

- J. 3: [1391].

- Johan, fil d:r 3: [235], [239].

- Joh. Adam 3: [594]; tp.

- J. E. 3: [1636].

- J. O. 1: [380].

- J. P. 2: [594]; 3: [508], [1185], [1337], [1831]; 2:793 ]; tf.

- K. 2: [462]; 3: [1794].

- K. A. 2: [707], [915].

- Pehr Julius 3: [738], [860], [861], [864], [874], [936], [991], [1238]; tp.

- Robert 2: [363].

- R. W. 3: [402].

- f. Sanderholm, Karolina Maria 3: [780], [782], [784], [785], [999].

Wallis, Curt 2: [117], [180]; 3: [1823]; 2:735 ]; p.

- Ernst B. E. 2: [117], [622], [635]; tfp.

Wallman, J. H.1: [406].

Wallmark. E. A. 2: [215], [363], [938]; f.

- P. A. 1: [16], [375], [380]; 2: [50], [87], [152], [215]; 3: [1765].

Wallner, A. A. 3: [1624].

Wallqvist, S. 1: [345].

Wallroth, K. A. 3: [1794]2:462 ].

Walmstedt, H. O. 2: [117].

- L. P. 3: [1288].

Walter, J. F. 2: [81], F [13].

Walther, E. Th. 3: [868].

Vannérus, Allén 2: [1040]; f.

Wansölin, S. 2: [776].

Warburg, C. S. 3: [266].

- K. J. 2: [363]; 3: [223]; tfp.

- Sam. 3: [223].

- S. E. 3: [223].

Warden, Fr. 3: [1465].

Warder, C. 3: [1862]; [ 2:1040 ].

Warell, C. J. 3: [243], [514].

Varenius, N. A. 2: [340].

- P. O. 2: [760]; f.

- f. Forsselius, B. U. Josephine 3: [1715].

Warfvinge, F. W. 2: [180].

Warholm, A. 2: [486].

- Claës 2: [760].

- J. W. 3: [1120]; f.

- O. A. 3: [832].

Warnke, A. 2: F 8.

Wastensson, A. 3: [1397].

Watts, G. 2: [890].

Watz, H. 2: [890].

Wawrinsky, E. O. W. 2: [1002]; 3: [223], [319]; p.

- R. 2: [117]; 3: [1794] [3:1794 motsvarar post 2:462, men där finns ingen R. (Richard) Wawrinsky. Däremot finns det en rättelse gällande T. E. (Thure) Wawrinsky. 3:1794 är m.a.o. felplacerad.].

- T. E. 2: [462]; 3: [1598].

Weber, A. D. 2: [71], [394], [482], F [71]; t.

Vegesack, E. von 2: [128], F [29].

Vehse, K. E. 2: [297].

Weibull, L. U. A. 3: [902]; f.

- Martin J. J. 3: [852], [902], [1327]; f.

- Mats 3: [876].

Weidenhjelm, L. H. 3: [774].

Weigel, Chr.1: [54].

Veiland, Per M:son 3: [667], [1310], [1349]; t.

Weise, Eug. 2: [654].

Welander, J. P. 3: [854]; [1654]; 3: [1753]; [ 1:206 ]. p.

Velhaven, J. S. 3: [846].

Welin, G. 2: [117].

- H. A. J. 3: [1646].

- K. G. A. 3: [1798]; [ 2:515 ].

- O. A. 2: [466]; 3: [1400].

- S. [i posten stavat Velin] 3: [1813]; [ 2:663 ].

- f. Berger, Sofia Lovisa 3: [1400].

Welinder, N. J. 3: [959].

- P. P. 3: [680].

Wendel, J. 2: [340], [531], [574]; 3: [677], [779]; t.

- Waldemar 3: [650].

Vendelius, P. Jansson 2: [1036].

Wendell, H. A. 1: [206]; 2: [614].

- J. A. 2: [797].

Wennberg, A. 3: [1209].

- f. Wigström Johanna Fredrika 2: [301].

Wennerberg, S. G:son 2: [482], [1796].

Wennerholm, B. 2: [482].

- J. G. H. 2: [581]; 3: [1613].

Wennerlund, J. 2: [27].

Wennerqvist, P. R. 2: [340]; p.

- Olof 3: [919], [1256], [1483], [1502], [1515].

Wennerus, C. A. J. 3: [743].

Wennersten, Ad. 3: [983].

Wennström, C. F. 2: [51].

Werlander, P. L. 3: [579].

Wernberg, J. Hjalmar 2: [776], [890], [960]; 3: [51], [796], [1581].

Wernell, S. A. O:son 2: [776], [809], [813], [921]; 3: [111], [116], [473], [650], [923], [1041], [1221], [1227], [1584], [1617], [1622].

Werner, C. H. Hj. 3: [32], [998], [1388], [1486], [1487], [1499], [1615]; t.

- Feodor (Murad Effen-di) 2: [340].

- Hildegard 2: [392].

- J. C. E. 3: [1066].

- J. F. 2: [949].

- J. H. 1: [9].

- K. F. 2: [311], [363], [368], [392], [993], [1028]; f.

- L. 2: [735]; 3: [94], [1791], 2:392 ], [1823]; tp.

- Pauline, Ingeborg 3: [1848]; [ 2:919 ].

Weselius, J. I. 3: [1370].

Wessel, Nils [även stavat Vessel] 3: [929], [1870].

Wessler, J. A. 2: F [99].

Wessman, N. 1: [61].

Wesström, O. N. 2: [89].

Westberg, Axel 3: [116], [820], [1183], [1632].

- G. L. 3: [1869]; [ 3:884 ].

- H. E. 3: [1585].

- J. E. 3: [667], [693], [887], [902]; tp.

- J. J. 1: [228].

- P. W. 3: [807].

- S. J. 1: [376a].

Westdahl, C. 1: [418].

- f. Cronhjelm, E. E. P. 2: [452]; f.

Westenius, J. B. 3: [523], [667], [677], [898], [899], [900], [903], [909].

Wester, A. B. [I posten stavat Vester.] 3: [1847]; [ 2:918 ].

Vester, Ellen H. M. 3: [1862]; 2:1040 ]; p.

Werter, Marcus 2: [599]; 3: [521].

- O. A. 3: [1542].

- (från Manhem) A. M. 2: [601], [610], [771].

Westerberg, A. F. 3: [1580].

- J. 2: [47].

- L. 1: [127].

- Otto 2: [586].

Westerdahl, G. T. 3: [622].

Westergaard, N. L. 3: [846].

Westergren, K. J. E. 3: [1473].

Vesterin, G. A. 3: [1813]; [ 2:663 ].

Westerlind, Jetta 2: [857].

Westerling F. A. 2: [78], [199], [279].

- G. P. 2: [246].

- J. G. 1: [127]; 2: [13], [153].

Westerlund, Adolf Fr. 3: [1067], [1169], [1172]; [1174]; t.

- C. P. 3: [1167], [1169].

- Fr. 3: [980].

- O. 2: [760].

Westermark, Emil 3: [1397].

- M. 2: [125].

Westerstrand, P. 2: [241].

Westin, Aug. 3: [581], [584], [585].

- C. E. 2: [844]; 3: [108], [1107]; t.

- H. L. 3: [261]; f.

- Johan 3: [186].

- J. F. 3: [1625].

Westman, A. Th. 3: [455], [922].

- C. 1: [360].

- Claës A. G. 2: [71].

- Olof 1: [249].

- Per 3: [769].

- P. I. F. 3: [1702].

Westmarck, N. 2: [279].

Westrell, C. 3: [926].

- Erik 2: [337], [340].

Westrin. J. Th. 2: [572]; 3: [1772], 2:71 ], [1806]; f.

Westrup, Aug. 2: [500].

Weström, A. 1: [86].

- A. P. A. 3: [1465], [1468], [1469]: p,

Wetter, Willgott A. G. 3: [1424].

Wetterbergh, A. J. [338].

- C. A. (Onkel Adam) 2: [117], [216], [279], [338]; 3: [223], [763], [1028], [1538]; tf.

Wetterdahl, J. 2: [29].

Wettergrund, V. 3: [1481].

- f. Lundberg, Josefine L. A. 2: [117], [306], [340], [439], [452], [475], [822]; 3: [483], [779]. [1378]; tf.

- Valborg (gift Nobel) 3: [1333].

Wetterhoff, K. G. 2: [279], [340], [363], [394], [410], [508]; tf.

Wetterling, J. Olof 3: [292], [312].

Vetterlund, Fr. 2: [452]; 3: [876]; f:

Wetterstedt, Nils af 1: [16]; 2: [141].

Wetterstrand, F. 2: [340].

Whatmore, H. 2: [697].

Viberg, A. 2: [252], [313], [328], [692]; 3: [319], [1300].

Wiberg, P. 2; [721].

- S. G. 1: [212],

Wiborg. A. 1: [223].

Wiborg A. & C:o 2: [98].

Vibärg, K. Ansälm 2: [684]; 3: [334], [1051], [1053], [1169], [1258], [1424], [1432], [1434], [1502]; t.

Wicander, J. P. [även stavat Vicander] 3: [1779], 2:148 ], [1787], [ 2:318 ].

Wickenberg. N. P. O. 3: F [66].

Wicksell, J. G. Knut 2: [628], [666], [890]; 3: [102], [473], [650], [779], [1352]; p.

Wickström, V. H. 2: [666]; 3: [763], [1544]; tfp.

Victorin, C. Alfred 2: [760], [993]; f.

- Henrik Leonhard 2: [340], [760]; 3: [143], [144], [1225], [1515], tp.

- Hugo A. 2: [760]; tp.

Widbeck, J. 2: [89].

Widblad, Erik 1: [202].

Wide, Anders 2: [524].

- Sam K. A. 2: [760]; f.

Widebeck, I. S. 1: [345].

Wideen, C. J. 3: [1731].

Widegren, E. A. 2: [363]; tp.

- Gustaf 2: [993].

- Pär Gustaf 3: [394]

Widell, G. E. 3: [223], [258].

Widén, A. 3: [475].

- J. 2: [760].

Vidfond, Valfrid 2: [363].

Widlund, P. O. 2: [264].

Widman, G. 2: [301].

- J. H. 3: [207].

- O. 2: [871].

Widmark, Elov 3: [261].

- P. F. 2: [363], [508], [808], [813]; tf.

Vidocq, E. F. 2: [568].

Widstrand, F. H. 3: [1785]; [ 2:272 ].

Wiedemann, A. 3: [1361].

- N. Nilsson 2: [550].

- f. Moltzer, Jenny 2: [550].

Wiemer, A. 3: [596].

Wieselgren, H. O. 2: [117], [392], [394]; 3: [1823]; 2:735 ]; tfp.

- P. 2: [84]; 3: [828], [832], [1774]; 2:80 ]; f.

- P. M. 3: [366].

- P. Sigfrid 2: [452], [527], [645]; 3: [223], [261]; f.

Wieslander, I. 3: [317].

- f. Backman, Inez 2: [392], [993]; f.

Wigert-Lundström, H. 3: [1841];2:890 ]; p.

Wigforss, J. A. 3: [441], [847], [860], [1244]; tp.

Wigström, f. Nilsson, Eva 2: [735], [822]; 3: [483], [773], [1378], [1428]; f.

Wihde, S. A. 3: [1367].

Wiik, Lars Larsson 3: [1518].

Wijk, I. G. O. 3: [743].

Wijkander, E. A. Aug. 3: [1327]; f.

Wijkman-Casparsson, I.1: [288].

Wijnbladh, H. 2: [392]; 3: [269].

Vikander, K. G. 3: [302].

Wikander, G. O. 3: [268], [475].

Wikblad, J. H. 3: [515].

- S. Herman 2: [117].

Wikner, Per 2: [776], [1005].

Wikström, Alexander 3: [708].

- Anna Magdalena 2: [864].

- C. G. 3: [655].

Vikström, K. Arvid 2: [392], [691], [735]; tfp.

Wilander, H. M. 2: [666].

- P. Nilsson 3: [1484].

Wilcke, J. H. 2: [445].

Wilckens, K. L. 3: [886], [887].

Wilde, And.1: [64], [123].

Wilhelmsson, G. Walfrid 2: [691], [1012].

Wilkens, K. F. 3: F [58].

Willén, G. 3: [290], [1433], [1435].

Willman, G. 2: F [17].

- L. 2: [215].

Willström, J. 2: [772].

Wilner, A. M. Mårtensson 3: [625], [860], [873].

Wilson, Tom 2: [363], [890].

Wiman, E. A. 2: [486].

Wimmer, L. F. A. 3: [863].

Wimmerkrantz, A. F. Jonsson 2: [545]; 3: [1440], [1441], [1443], [1446]; tp.

Wimmerstedt, J. M. 2: [228]; 3: [223]

Winberg, H. L. O. 3: [858], [859], [1728], F [60]; t.

Winblad, P. 2: [79].

Winbom, J. A. 1: [288]; 3: [1285].

Windahl, E. A. 1: [282].

Vinell, f. Lidberg, Sigrid 2: [340].

Winer, G. B. 3: [1305].

Winborg, F. A. 2: [797], [916], [932], [996]; 3: [1123], [1562], [1594], [1657], [1729].

Winge, G. A. 2: [72].

- P. E. 1: [224]; 3: [1071], [1072].

Vingren, G. 3: [684].

Wingstedt, C. 2: [338].

Wingård, C. F. 2: [65], [214].

- J. D. af 1: [362].

- R. 3: [261].

Winkel-Horn, Fr. 3: [1444],

Winkler, J. P. 2: [735], [890]; p.

Vinqvist, f. Laurelia, Brita Christina 1: [57].

- Johan 1: [57].

- Maria Chr. (gift 1: Strandell, 2: Svinhufvud) 1: [57].

Winroth, A. O. 2: [340]; f.

- E. A. 2: [470], [499].

- W. F. 2: [340], [368].

Winslow, O. 3: [908].

Wirell, And.1: [83].

Wirén, Joh. 2: [71]; tp.

Virgin, A. G. 3: [478], [1167]; f.

Virgin, O. W. 2: [482].

- J. G. 3: [485].

Viridén, Hj. 2: [71].

Wirsén, A. E. 2: [447].

- C. D. af 2: [215], [442], [760], [822], [939]; tf.

Wirström L. O. 3: [513].

Wisén, K. J. 3: [49], [677], [1226]; tp.

- Th. 3: [863]; f.

Vising, J. 3: [223]; f.

Wising, P. J. 2: [180]; 3: [1780].

Wistrand, A. H. 2: [156], [180]; f.

Wiström, C. W. T. 3: [504], [738], [987], [990], [1107], [1347], [1468]; p.

Witt, Clemens 3: [621].

Witting, V. 2: [640].

Wittrock, V. B. 2: [735].

Vogel, J. Chr. 2: [851], [881].

- M. 2: [735].

Wohlfahrt, B. W. 2: [215]; 3: [261].

Wohlfarth, Adolf 3: [223].

- A. 3: [321].

Wolf, F. A. 3: [1281].

Wollert, C. A. K. 2: [992].

Wollmar, J. A. 3: [887].

Wolyn, C. A. 3: [618].

Wong, A. 3: [1376].

Vougt, Aug. 2: [162].

- C. F. 2: [162].

- G. F. 3: [814].

- H. 3: [1075].

Wranér, Henrik 2: [392], [735], [890], [939], [993]; 3: [607], [860], [861], [889], [902], [1481], [1482], [1543], [1813], 2:663 ], [1867]; tfp.

Vrang, Erik Pärson 3: [124], [132], [1298], [1518]; p.

Wrangel. C. G. 2: [71], [392], [660]; 3: [537], [550], [551], [1823]; 2:735 ]; tfp.

- Evert H. G. 3: [876], [902]; f.

- Fr. 2: [135].

- F. U. 2: [340], [607], [1028]; 3: [1704], [1823]; 2:735 ]; f.

- H. G. W. 2: [340], [735].

- E:a Ch:a. (gift d'Albedyhll) 1: [206].

- Erik 1: [62].

Wreteblad, J. U.1: [266].

Wretlind, E. W. 2: [609], [802], [802a], [826], [827]; 3: [223], [290], [326], [1049].

Wretman, F. V. 2: F [45].

Wulff, C. A. 2: [907]; 3: [1051], [1053], [1055]; t.

- C. J. A 2: [71], [117].

- Fr. A. 3: [876], [902].

- G. A. 2: [88].

Vult von Steijern, J. F. W. 2: [392], [394], [636], [666]; 3: [954]; tp.

Wåhlin, A. F. 3: [576], [578].

- K. L. 2: [117], [735], [944]; 3: [902], [1337], [1792]; 2:394 ]; tfp.

- L. P. 1: [350].

- P. O. 3: [404].

Wägner, Sven 3: [856]; t.

Wännerdahl, H. J. R. 3: [114].

Wästberg, f. Andersson, Anna 2: [327], [338], [363], [452], [760]; 3: [223]; f.

- H. E. 2: [327], [890], [1018].

Wästfält, C. G. Skoglar 2: [363]; [3:] [1460].

- H. 2: [654].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_542_590_V.htm