Kungl. biblioteket National Library of Sweden Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 542-590


Personregister
till del I-III.
R

De med fetstil tryckta siffrorna beteckna detta arbetes olika delar och de öfriga de nummer hvarunder hvarje periodisk skrift är däri upptagen.

De efter åtskilliga personers namn stående små bokstäfverna beteckna, att för den ifrågavarande personen biografiska uppgifter finnas meddelade i följande arbeten:

t = Svenskt Porträttgalleri XVI: Tidningsmän, med biografiska uppgifter af B. Lundstedt.

f = Svenskt Porträttgalleri XV: Författare, med biografiska uppgifter af S. Leijonhufvud.

p = Publicistklubbens matrikel vid 20:de århundradets början af V. Millqvist.

[Länkarna till poster i Lundstedts rättelser och tillägg har tagits bort. Rättelserna och tilläggen är införda i de poster där de hör hemma. Länkar till dessa poster har vid behov tillfogats i registret.]

Raa, F. A. O. 2: [351]

Raab, C. G. 2: [735].

- C. A. J. 3: [763].

- Hugo 2: [135], [354].

Raam, A. F. 1: [70].

- f. Jansson, Sara Johanna 1: [70].

Rabe, G. R. 2: [228]; 3: [1293].

- O. E. 1: [289].

Rabenius, G. T. 3: [223], [334], [342], [346], [349], [381], [1321].

- K. N. 3: [349].

Radloff, F. W. 1: [326].

Rahm, M. 3: [860], [861], [864], [873], [905].

- N. 2: [486].

Rahmn, J.A. W. 3: [1499]; t.

Rahnberg, Sten 3: [261].

Ramberg, K. A. 3: [223]; p.

Ramsay, född Karström, Ebba 2: [452]; 3: [223], [280], [284]; f.

Ramström, A. F. 3: [640].

- C. O. 1: [325]; 2: [228], [279]; 3: [1280a].

- J. 3: [1360]

- N. L. 3: [163].

Randel, Axel 3: [1034].

Rang, Efr. 3: [1626].

Raphael, A. F. 2: [117]; 3: [223]; f.

Rappe, N. Bréant A. 1: [127]; 2: [190], [227]; 3: [582].

- C. 3: [1428].

- W. (på Braås) [382].

Rask, Sven 1: [382].

Rasmussen, J. 3: [729], [730]

Rathcke, C. 2: [654], [717], [803].

Rathou, Emilie 2: [776].

Redec, J. P. 3: [218], [1231].

Redenbacher 2: [904].

Redin, K. J. 2: [883]; 3: [1582].

Regnér, Ad. 1: [386], [404]; 2: [4], [13], [17], [52], [61], [189].

Regnér, G. 1: [16], [75], [235], [246], [270].

- Per Bengtsson 3: [1280].

Rehnberg, A. H. 3: [364], [796], [1786]; [ 2:301 ].

Rehnqvist, G. A. O. 3: [779].

Rehnström, V. 2: [363].

Reinholdsson, H. B. 2: [438].

Renholm, J. G. 2: [215], [340], [363], [410], [666], [701], [715], [794], [890], [937]; 3: [261], [888], [903], [1509]; tp.

Rennerfelt, G. O. 2: [486].

Renouf, P. Le Page 3: [1361].

Reslow, W. F. 2: [1009].

Retzius, And. A. 2: [145]; f.

- C. G. 2: [126].

- M. G. 2: [117]; tfp.

-- f. Hierta, Anna 2: [117].

Reuter, J. 2: [56].

Reuterdahl, H. (artist) 2: [363].

- H. (ärkebiskop) 3: [825], [837]; f.

Reuterholm, E. Chr. 1: [129], [130: 2].

Reuterskiöld, C. A. 3: [1364].

- C. L. 3: [1823]; [ 2:735 ].

Reuterström, B. A. Ivar 3: [84], [439], [1535], [1791]; [ 2:392 ].

Reutersvärd, Honorine, 2: [735], [760].

Reynolds, G. W. M. 2: [551], [577].

Rhodin, A. M. 2: [177].

- H. H. 1: [199].

- L. H. 2: [297].

Ribbing, C. 3: [534].

- Lennart 2: [760].

- Seved 2: [760], [768], [802]; 3: [902]; f.

- Sigurd 2: [279]; 3: [1495].

Richaardt, G. 3: [378], [405].

Richardt, C. 3: [846].

Richert, Hj. 2: [852].

Richter, Erland 2: [698].

- Fr. 2: [23].

- J. 3: [655].

- Z 2: [632], [633].

Rickson, Levi 2: [392]; 3: [1502]; tp.

Ridderstad, C. Anton A. 3: [763]; f.

Ridderstad. C. F. 2: [117], [392]; 3: [763], [767], [769], [771], [791], [1064]; tf.

Ridderstolpe, F. L. 3: [1405].

Rieck-Müller, f. Sundberg, S. Maria P. 3: [1856]; 2:993 ]; f.

Riegels, F. W. 3: [1830].

Rietz, H. O. 2: [762].

- J. E. 3: [828]; f.

Riis, J. & A. 3: [1029].

Ring, H. (pastor) 2: [166].

- Herman A. 2: [340], [486], [666], [735], [786], 3: [1788], [1791] [Skall förmodligen vara 1792.], 2:394 ], [1823]; tfp.

- f. Jacobsén, Jacobine 2: [340], [786], [890]; tfp.

Ringbergh. N. F. 3: [582].

Ringenson, J. L. S. 2: [363].

Ringh, M. 2: [363].

Ringqvist, A. 2: [735].

- J. E. 2: [927].

Ringström, C. V. O. 3: [94], [1102].

Rinman, E. B. 3: [1823]; 2:735 ]; p.

- L. 3: [1511].

Ripa, Ernst 2: [666].

Risberg, Fridolf 3: [509].

- E. Ch. 3: [1502], [1514]; f.

Ristell, A. F. 1: [219].

Ritterberg, V. E. 1: [86].

Ritzén, I. 3: [504].

Roberg, K. 3: [223].

Robson, C. M. af 2: [23].

Rogberg, C. G. 3: [1285], [1288].

- Christina (Ina) A. H. 2: [452].

- Olof 2: [70].

Rogh, John 2: [340].

Rogier, G. H. de 1: [291].

Roman, Alfred 2: [530].

Romander, (gift Husberg), Jenny 2: [822], [893]; 3: [1834], [1842]; p.

Romare, L. 2: [275].

Romberg, P. A. 1: [57].

Romell, J. E. 2: [1027].

Ronander, C. V. H. 2: [126].

Ronqvist, J. F. 3: [1477].

Roos, August 3: [105].

- Anna Mathilda 3: [1851]; [ 2:953 ].

- A. W. 2: [216], [340], [392].

- C. A. 3: [1413].

- C. O. 3: [1302].

Roos, E. B. 3: [1473].

- G. H. T. 3: [1052].

- Mathilda Lovisa 2: [117], [452], [735], [822], [953]; f.

- af Hjelmsäter, M. H. 2: [472].

Roosval, E. C. 1: [293], [323].

- M. G. A. 2: [850], [1007]; 3: [1669], [1722]; tp.

Rooth, J. M. 3: [721]; p.

Rosander, Carl 1: [57]: 3: [1372].

- Fredrika 3: [1224].

- P. F. 2: [301]; 3: [1224].

Rosberg, Magnus Hansson 3: [929].

Rosdahl, And. 3: [621], [697].

Roséen, G. 3: [582].

Roselli, C. R. 2: [178]; 3: [128], [139].

Roselius, J. M. 1: [68].

Rosén, Johan 1: [73], [92], [96], [112], [180]; 3: [1748].

- J. M. 1: [127]; 2: [71], [117], [124], [163], [225], [226], [227], [233], [241], [301], [340], [344], [636], [993]; 3: [223], [887], [892]; tf.

- John (i Trelleborg) 3: [1248].

- John P. A. 2: [572]; f.

- K. P. 2: [849], [887], [918]; 3: [1310], [1337], [1347]; t.

- Mina 2: [849].

- f. Hammar, Anna 1: [180].

Rosen, Clarence von 2: [392], [735]; 3: [1676].

- Georg von 2: [452].

Rosenadler, Johan 1: [28].

Rosenberg, A. W. 1: [127].

- C. (i Köpenhamn) 3: [856].

- C. M. 2: [117], [735], [843], [923]; tfp.

- S. P. 3: [475].

Rosenblad, B. 2: [735]: 3: [1280a].

- M. 1: [281].

Rosendahl, J. J. E. 3: [1093], [1256], [1228]; p.

Rosengren, J. H. T. 3: [1424]; t.

Rosenheim, W. von 1: [201].

Rosenius, C. D. 2: [198].

- C. O. 2: [148], [198]; t.

- P. Efreim 2: [340], [363], [392], [664], [666], [701], [708], [735], [890], [1040]; 3: [96], [100]; tp.

- P. Josef 2: [701], [1015], [1016], [1024]; f.

Rosenqvist, Fr. L. (af Åkershult) 3: [51], [110], F [24].

Rosenstein, C. von 1: [330b].

- Nils von 1: [16], [20].

Rosensvärd, A. R. 2: [41].

Rossander, C. J. 2: [150], [714]; f.

- Erik, 2: [71].

- J. F. 3: [96], [100], [568a], [1846]; [ 2:917 ].

Rosvall, Thure 3: [70], [808].

Roth, J. 3: [1474], F 8.

- Magnus 2: [452].

- S. O. 2: [631], [683], [752], [758], [861], [922]; 3: [622], F [103].

Rothlieb, C. F. 2: [25], [72].

Rothman, J. G. 1: [89], [113], [127].

- J. H. 3: [650], [1352], p.

Rouget de S:t Hermine, F. 2: [264].

Rubach, G. 2: [571].

Rubenson, A. 2: [333].

- G. S. 2: [363].

- Mauritz 2: [392]; 3: [223], [269]; tf.

- R. 2: [156].

- Sigurd Olof 3: [488], [677].

- S. W. 3: [223].

Rudbeck, Th. 2: [216]; f.

Rudetbach, A. G. 3: [1300].

Rudenschöld, T. 3: [223].

Rudin, E. G. W. N. 2: [322], [609], [760]; f.

- K. W. 3: [378].

Rudvall, K. 3: [60].

Ruff, J. 2: [870].

Ruhe, Algot H. L. 3: [1862]; 2:1040 ]; p.

Rumstedt, Samuel 2: [127].

- J. D. 3: [439], [902], [919]; tp.

Rundberg, A. 3: [223].

Rundbäck, Jöns 2: [472].

Rundbäck O. E. 2: [609].

Rundgren, C. H. 2: [339], 3: [654], [1026], [1298], [1302]; f.

- G. 3: [1337].

Rundqvist, C. L. 3: [1376].

Rundström, C. E. 3: [1100].

Runfeldt, Emil 3: [155], [1473]

Runqvist, A. 3: [223].

- C. Robert 2: [363], [430], [463]; 3: [261]; t.

- Evert 3: [261].

Runstedt. J. U. 1: [57]; 3: [618], [619].

Runström, J. A. 2: [117], [340], [394], [635], [666], [890]; 3: [223], [334], [335], [1783]; 2:215 ]; tp.

Rusén, L. E. 3: [772].

Russworm, J. H. 1: [15].

Ruszwurm, C. 2: [285].

Rutström, C. B. 1: [16], [223], 2: 2.

Ryberg, Emil 3: [261].

- J. W. 3: [439].

- Klas 2: [363], [392], [451], [468], [508], [576], [793], [890], [993]; 3: [269], [650], [763], [1220], [1256]; tfp.

Rydbeck, A. Axelsson 3: [1437].

Rydberg, A. Viktor 2: [117]; 3: [223], [258], [340], [529], [1514]; tf.

- C. G. 2: [653].

- C. H. 2: [117], [215], [241], [283], [306], [311], [392], [430], [467], [576]; tfp.

- G. F. L. 3: [820], [1148].

- K. Teo 2: [340]; 3: [523], [607], [1007], [1185], [1465]; t.

Ryde. H. 3: [655].

Rydeberg. G. 3: [1428].

- O. Ant. Arc. 3: [223], [828], [839]. F [55].

Rydelius, Andrews 1: [14].

- C. G. M. 2: [918], [1019]; 3: [1019], [1465], [1473]; t.

- J. P. 2: [760]; 3: [155], [467], [640], [705], [707], [1518], [1841]; [ 2:890 ].

- S. P. 3: [1736].

Rydén, J. A. 2: [735]; 3: [1634], [1734].

- L. G. 1: [212].

Rydgren, C. M. 3: [1160].

- G. A. 3: [1043].

Rydgren, M. 3: [359].

Rydholm, O. B. 2: [660].

Rydin, C. G. 3: [31], [32].

- G. A. 3: [32].

- H. L. 2: [340], [760]; f.

Ryding. K. A. 2: [135].

Rydman, A. 1: [16], [31].

Rydner, L. 3: [860], [861], [873], [1238]; tp.

Rydqvist, C. M. 2: [114], [181], [233], [279], [340].

- J. E. 1: [127], [410]; 2: [84], [100], [114], [181], [215]; 3: [214], [1301]; f.

Rydström, C. 3: [1397].

Rylander, A. 3: [1824] [3:1824 borde motsvara post 2:752, men förefaller vara fel. Ingen A. Rylander har återfunnits i Sveriges periodiska litteratur.].

- L. G. 2: [204], [243], [255], [271], F [54]

Råbergh, H. 3: [1336].

Rådberg, F. 2: [115].

Rääf, L. F. 1: [406]; f.

- W. 2: [486].

Röding, A. 3: [984].

- J. 1: [44], [47], [51], [58].

Röhman, F. W. 3: [1372].

Rönnberg, A. D. 3: [475].

Rönnqvist, A. 3: [815], [817],

Rönqvist, P. J. 2: [117].

Rösjö, P. Jönsson 3: [1601]; t.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_542_590_R.htm