Kungl. biblioteket National Library of Sweden Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 542-590


Personregister
till del I-III.
H

De med fetstil tryckta siffrorna beteckna detta arbetes olika delar och de öfriga de nummer hvarunder hvarje periodisk skrift är däri upptagen.

De efter åtskilliga personers namn stående små bokstäfverna beteckna, att för den ifrågavarande personen biografiska uppgifter finnas meddelade i följande arbeten:

t = Svenskt Porträttgalleri XVI: Tidningsmän, med biografiska uppgifter af B. Lundstedt.

f = Svenskt Porträttgalleri XV: Författare, med biografiska uppgifter af S. Leijonhufvud.

p = Publicistklubbens matrikel vid 20:de århundradets början af V. Millqvist.

[Länkarna till poster i Lundstedts rättelser och tillägg har tagits bort. Rättelserna och tilläggen är införda i de poster där de hör hemma. Länkar till dessa poster har vid behov tillfogats i registret.]

Haagh, P. 2, [618], [769].

Haak, P. A. 2: [175].

Haasum, f. Jones, J. A. 3: F [91].

Habolin, P. A. 2: [392].

Hacksell, Amalia Elisabeth 2: [301]; f.

Hæffner, J. Chr. F. 1: [391]; 3: [1281], [1280a].

Hægerstolpe, G. A. 2: [708], [843], [890]; 3: [1838]; p.

Hægerstrand, C. O. V. 3: [1502].

Hæggblom, C. F. 2: [392].

Hæggström, Ivar 2: [394], [660], [979]; p.

- J. 2: [138].

- Zach. 2: 7, [253], F [50].

Hagberg, Adelheid 3: [142].

- Augusta 2: [890]; 3: [1834], [ 2:822 ], [1842]; 2:893 ]; p.

- C. A. 3: [837]; f.

- E. R. 3: [1559], [1560].

- H. 3: [139], [140], [142].

- J. A. 3: [1553], [1555].

- J. Th. 3: [1300]; f.

- K. A. 2: [117], [363], [890]; 3: [998], [1679].

Hagberg, f. Lundegård, Marianne 2: [890]; tf.

Hagbergh, C. P. 2: [78].

Hagborg, O. 2: [363].

Hagdahl, C. E. 2: [145]; f.

Hagelius, Anders 1: [70].

Hagerup, J. 1: [28], [33].

Haglund, E. Axel 2: [392].

- R. L. 2: [664]: p.

Hagqvist, W. 3: [407], [693], [1544].

Hagström, C. F. 3: [1786]; [ 2:301 ].

- C. L. 3: [1256].

- J. F. 2: [300], [301]; 3: [1786].

Hall, C. 2: [451], [938].

- Carl (i Strömstad) 3: [883], [1178]; t.

- Herman 2: [513], [529]; 3: [535]. [536], [540], [541], [542], [543], [544], [545], [547], [548], [554], [698], F [42].

- J. 2: F [12].

- J. Andersson i Halleröd 3: [861], [869], [998].

- K. 3: [796].

- Robert 3: [223].

Hallander, N. G. 2: F [41].

Hallbeck, C. S. 2: [306], [340], [467], [664]; t.

Hallberg, A. F. 1: [57]; 3: [674].

- B. V. 3: [733].

- C. F. S. 3: [494], [496], [497].

- J. W. A. Schuwert 2: [694].

- P. I. H. 3: [1428]; p.

- S. 3: [1437].

Hallbom, Erik 3: [1136].

Hallbäck, I. P. 3: [469].

- H. H. 1: [206]; 3: [340], [497], [498]; tf.

Halldin, J. G. [135], [143], [157], [196], [223], [228], [269].

- Maria Charlotta Viktoria 2: [903].

- V. 2: [853].

- f. Wahlström, Johanna Charlotta 2: [853].

Hallén, Beata Ulrika 1: [57].

- Carl Alfred 1: [57].

- F. G. 1: [57]; tp.

- J. Andréas 2: [594], [735]; t.

- Josef Birger 2: [117], [215], [594], [635]; 3: [161], [181], [184], [640], [1256]; t.

- Leonard 3: [1199].

- O. F. 2: [279], [340].

Hallenborg, C. A. M. 3: [955].

Hallendorf, C. J. H. 3: [1337]; f

Hallgren, Adolf 2: [890]; 3: [161], [201], [1225], [1515], [1679], [1703], [1841]; tp.

- A. M. 3: [1255].

- Birger 2: [241]

- E. G. 2: [215], [340]; 3: [1518]; t.

- J. A. 3: [223], [269], [292], [439], [441], [1075], [1298].

- C. R. 2: [300].

- L. 3: [1464].

Hallin, C. C. 3: [30].

- Fredrika Georgina 3: [1066].

Hallman, C. I. [244].

- K. O. T. 3: [138], [439], [808], [816], [821], [822]; t.

Hallman-Knös, Anna K:a g. Sissak-Bardizbanian 3: [1377], [1862];2:1040 ]; p.

Hallquist, K. W. 3: [353], [747]; tp.

Hallstedt, A. K. L. 2: [363].

Hallström, And. 1: [212].

- G. F. E. 3: [1475].

- J. 1: [167].

- Per A. L. 2: [822], [1040]; 3: [1791];2:392 ]; f.

- P. G. 3: [1540].

Halvorsen, S. A. 3: [19].

Hamberg, H. E. 2: [642].

- J. 3: [1200], [1202], [1203], [1204], [1205].

Hamilton, A. 3: [743].

- A. P. 2: [660], [976].

- C. 3: [1796]; [ 2:482 ].

- G. A. K. 2: [340], [851]; f.

- Henning L. H. 2: [135], [340]; f.

- H. E. G. 2: [117], [392].

- Hugo 2: [107].

Hammar, A. Olsson 3: [1639], [1714].

- H B. (häradshöfding) 3: [469].

- H. B. (kyrkoherde) 2: [318]; 3: [1230].

- G. F. 3: [902].

- J. A. H. 3: [1316].

- Lars 3: [887], [902], [936].

Hammarberg, E. R. (Manne) 2: [890], 3: [223], [1841]; tp.

- K. L. 3: [800], [1059], [1791]; 2:392 ]; p.

Hammardahl, A:a Math:a 3: [106].

- J. G. 3: [1296].

- O. 2: [181]; 3: [229], [1784]; [ 2:237 ].

Hammarén, C. A. D. 3: [744], [747].

Hammargren, F. W. 3: [739].

- J. E. (Manne) 3: [20], [21], [206], [1298], [1352], [1535]; t.

Hammarin, J. P. 1: [224].

Hammarlund, Emil 2: [663], [939]; 3: [677], [681], [905], [1710]; tp.

- G. S. E. 3: [473].

Hammarskjöld, C. H. A. 2: [735], [760]; 3: [1337]; fp.

Hammarsköld, L. 1: [381], [384], [385], [391], [392], [406]; 2: [15], [25], [38], [40], [48], [53], [74], [84]; 3: [1279].

Hammarsten, O. 3: [1316]; f.

Hammarström, E. F. 2: [486].

Hammer, I. B. 3: [1502].

- L. T. 2: [117].

Hammerich, M. 3: [846].

Hamnqvist, H. V. A. 3: [1699].

Hamrin, J. 3: [536].

Hanche, A. M. 2: [943].

Haneson, A. F. 3: [1383].

- E. W. 3: [261], [388], [861], [987], [1259], [1261], [1788]; 2:340 ]; t.

Hannerz, A. A:son 2: [760], 3: [613].

Hanselli, Per 3: [1298].

Hansen, A. H. 3: [958].

- E. 3: [1514].

- Georg 3: [1849]; [ 2:938 ].

- L. P. 3: [1612].

Hansson, Alf 2: [363].

- Anders 3: [927].

- Aug. 3: [1483].

- Axel 3: [261].

- A. T. 2: [1023].

- Bernander 3: [328].

- Ch. 3: [321].

- Nils 3: [876].

Hansson, Ola 2: [392], [666], [1040]; 3: [334], [954]; f.

- Per 3: [441], [607], [856], [1101]; t.

- Sigurd 3: [876].

Hansteen, Chr. 3: [846].

Hanström, C. L. 3: [1397].

Hanzén, J. 3: [488].

Harling, P. 3: [1341].

Harlingson, S. G. 1: [68].

Harms, L. 2: [356].

Hartelius, T. J. 2: [524]; 3: [223].

Hartman, F. A. 3: [887].

Hartmansdorff, A. von 3: [1440].

- J. A. von 2: [152], [181], [214], [233], [279].

Hasselberg, Sam. 1: [97].

Hasselgren, Andreas 2: [363], [618], [701], [794]; [3:] [1502], [1586], [1599]; tp.

- Erik 3: [473].

Hasselqvist, J. J:son 3: [1587].

- Th. 3: [902].

- T. N. 3: [676].

Hasselrot, Carl 1: [224].

- C. R. 2: [302]; t.

- E. 1: [83].

Hasselroth, M. [415].

Haxthausen, f. Gyllenhaal, Aurore 2: [452]; f.

Hay, C. 3: [1270].

Hazelius, J. A. 2: [135], [152], [181], [215], [251], [279], [340]; f.

Hebbe, f. Åstrand. Wendela 2: [117]; 3: [483], [1856]; 2:993 ]; f.

Hector, D. S. 3: [188], [189].

Hedberg, C. F. 2: [371].

- E. 3: [1645].

- F. G. 2: [252].

- Frans Th. 2: [241], [333], [394], [439], [701], [822]; 3: [223], [254], [258], [1823];2:735 ] f.

- J. G. 3: [796], [906].

- Petrus E. 2: [760], [786].

- Tor H. 2: [392]; 3: [1823]; 2:735 ]; f.

Hedbom, J. P. 2: [49].

Hedborn, S. J. 1: [391]; 2: [28].

Hedegård, Sven 2: [117].

Hedén, Erny 2: [735].

- A. E. 3: [1352].

- Jan. 3: [1494].

Hedenius, Per 3: [1316]; f.

- Peter 3: [1116], [1117], [1119].

- P. A. I. 3: [1316].

Hedenstierna, K. J. Alfred 2: [363], [701], [993]; 3: [763], [1428]; tfp.

Hedin, Ola Hansson 3: [1231]; tp.

- Sven Adolf 2: [117], [301], [340], [392], [394], [890]: 3: [851], [954], [1310].

- Sven And. (läkare) 1: [313], [396].

- Sven And. (upptäcktsresande) 2: [117], [340]; 3: [223], [1772]; [ 2:71 ].

Hedlund, And. 3: [1473].

- Henrik 3: [223]; tp.

- J. Kr. 3: [1280].

- J. P. 3: [351], [370].

- K. A. 2: [818].

- S. A. 1: [127], [369]: 2: [117], [227]; 3: [223], [257], [258], [1505], [1749], F [31]; tfp.

- Torsten 3: [223], [340], [350], [356], [419]; tp.

Hedman, G. N 2: [260].

- P. E. 2: [363], [721]; t.

- S. F. 3: [314].

Hedrén, J. J. 2: [65].

Hedström, A. P. 3: [682]

- O. A. 3: [1723].

- P. A. 2: [739]; 3: [656].

Hedvall, Agda 3: [174].

- G. F. 3: [135], [174]; tp.

Heideken, G. v. 3: [504]; p.

Heideman, G. von 3: [1799]; [ 2:524 ].

Heidenberg, G. H. G. 3: F [95].

- P. G. 1: [407]; 2: [117]; 3: [1454].

Heidenstam, J. F. von 3: [618].

- K. G. Verner von 2: [340], [363], [392], [618], [1823]; [ 2:735 ].

Heil, C. W. 1: [23].

Heine, J. A. 2:

Hektor, Ola 3: [926], [937].

Helenius, Aili Trygg- 3: [1661], [1687].

Helgarzon, Nanny 2: [431], [961].

Helin, J. G. 3: [823].

- W. 3: [808], [810].

Heljestrand, A. B. 2: [779].

Hellander, Adolf K. 2: [701], [735], [890]; tf.

- Gustaf 2: [890]; 3: [1823] [Felaktig uppgift. Gäller Adolf Hellander. Se 2:735.].

Hellberg, Alexander V. E. 2: [822]; tp.

- B. A. K. 3: [1216].

- Emanuel D. 2: [697], [977].

- Johan 3: [677], [954], [1386].

- J. C. 2: [181], [214], [215]; 3: [223]; f.

- Johan Frithiof 2: [708], [750], [786], [822], [857], [893], [972], [1042]; 3: [1075], [1079], [1321], [1618]; tp.

- K. Mauritz B. 3: [650]; tp.

- Knut Gustaf 3: [96], [102]; p.

- Nathanael 2: [392]; 3: [223], [261], [473], [489], [919], [936]; tp.

Hellbom, Erland H. E. 3: [508], [566], [677], [796], [1046], [1413], [1502], [1514]; tp.

- E. W. 2: [890].

Hellberg, A. F. 1: [70].

- C. A. 3: [898], [1494].

- Ernst 3: [1656].

Helleberg, Th. 3: [1794]; [ 2:462 ].

Hellgren, Amanda Mariana 2: [967].

- J. 3: [509].

Hellichius, O. J. 3: [1481].

Hellman, C. F. 2: [311], [338]; 3: [261].

- E. K. [Hällman, Äskil Konrad] 3: [109], [1150], [1254]

Hellqvist, C. G. 2: [363], [451], [452], [508].

- Otto 3: [488], [954].

Hellsten. A. G. 2: [166], [171], F [35], F [36].

Hellstenius, J. A. C. 2: [117], [215], [340], [443], [760]; 3: [223], [846], [1310]; tf.

Hellström, C. 3: [1257].

- C. V. 2: [748].

- E. V. 2: [769], [919], [1006]; 3: [1641]; t.

- Fr. Eman. 3: [1231], [1232].

- Johan 3: 1.

- K. E. 3: [861], [915].

Hellström, K. G. 3: [626], [628], [1189], [1559]; t.

- Ph. Th. 3: [1109].

- Sam. 3: [521].

- V. S. 3: [1223].

Hellwald, Fr. von 2: [884].

Helmers, A. B. 2: [777].

Helsingius, Daniel 1: [119]; 3: [Fel! Skall vara 1:] [127], [130: 1], [161].

Hemberg, Eugène P. A. 3: [902]; f.

Hemgren, Rådman 3: [1391].

- Karl Gustaf 2: [363], [666]; 3: 1, [143], [161], [1258], [1259], [1411], [1502]; t.

Hemlin, C. G. 3: [1150].

- f. Karlsson, Math:a 3: [1150].

Hemming, Anders 2: [666]; 3: [856], [1862]; 2:1040 ]; tp.

- Olof And:son 3: [856], F [33].

Hennings, Emma 2: [243].

- R. T. 2: [976].

Henricsson, August 2: [363].

- J. A. W. 3: [269].

Henriksson, A. 3: [954].

- Fritz 3: [223], [473], [902]; p.

Henriques, P. 2: [117].

Henschen, E. R. 1: [288].

- Esaias 2: [392].

- E. W. 2: [436], [456].

- L. W. 3: [1300].

- S. 3: [679].

- W. 2: [659].

Henström, Arvid 2: [386].

Hering, E. 3: [1118].

Herlitz, Alban D. E. 2: [117], [674], [682].

Hermanson, N. F. 2: [567].

- M. von 1: [43], [66].

Hermelin, C. A. 2: [398].

- Olof 2: [452]; f.

- Sven 2: [392], [735].

Hermod, Hans Svensson 3: [952].

Herslow, C. C. P. 3: [223], [902]; tp.

- Peter 3: [1766]; [ 1:388 ].

Hertzman, A. 1: [355]; 2: [55].

Herván, Nils 3: [1766]; [ 1:388 ].

Hervé, A. 2: [117].

Herrlin, Axel 3: [902].

Herzog, P. 2: [384].

Hesselgren, Hugo E. V. 3: [439], [860], [919]; t.

Hesselius, And. A. 1: [37], [41].

Heüman, C. G. 3: [432].

- E. D. 2: [760]; 3: [870].

Heurlin, C. I. 1: [212].

- C. M. 3: [348].

- E. J. Fritiof 2: [71], [396], [460], [486], [666]; tp.

- G. M. 3: [161].

Heyman, C. B. 3: [953].

- Edv. 3: [223].

- Es. 2: [117], [180].

Heyne, Alfred 3: [473]; t.

Heyse, P. 3: [1334].

Hierpe, Samuel 1: [42].

Hierta, C. P. H. 2: [117].

- F. Pb. 2: [302], [428]; t.

- J. Gustaf 2: [110], [117], [175], [177]; 3: [223].

- L. J. 1: [330b]; 2: [47], [51], [59], [105], [117], [131], [207], [260], [274], [311], [363], [392], [472]; 3: [223]; t.

Hiertström, Axel 2: [882].

Hildebrand, B. E, 2: [380], [473]; f.

- H. O. H. 2: [215], [340], [380], [473], [518], [768]; tfp.

- H. R. T. Emil 2: [340], [643]; tf.

- Karl 3: [1772]; 2:71 ]; f.

Hildebrandsson, Hildebrand 3: [577].

Hildestrand, Nils 2: [363], [469].

Hillberg, K. E. W. 2: [708].

Hillman, Adolf 3: [1209].

Himmelstrand, J. H. L. 3: [521], [523]; p.

Hiorth, K. G. 3: [132]. [134], [143], [161], [174], [466], [504], [511], [1534]; t.

Hirn, Julius 3: [902].

Hirsch, Abr. I. 2: [185], [205], [295].

- Julius 2: [963], [986], [1010], 3: [1604]; p.

Hjelm, C. G. F. 2: [466].

- E. O. 3: [710].

Hjelmerus, J. Z. 1: [212].

Hjertberg, Fr. Jul. 2: [612]; 3: [622], [623], [995].

Hjertman, C. G. 1: [388]; 3: [667].

Hjertstedt, F. E. 3: [704].

Hjort, E. G:son 3: [763], [778]; t.

Hjort. K. 3: [1276].

- Richard 2: [472].

Hjortberg, G. F. 1: [126].

Hjorth, G. 3: [902].

- Hj. 3: [1049].

- J. F. 3: [735].

- K. A. 3: [151].

- N. Brynolf 3: [1518], [1522].

Hjorther, J. 3: [1464].

Hjorthon, F. W. 2: [680]; p

Hjortsberg, C. M. 2: [424].

- L. D. 1: [127]; 2: [104].

Hjortzberg, G. E. M. 3: [690].

- G. O. 3: [1597].

Hjärne, H. G. 2: [442], [735], [760]; 3: [261]; tf.

- R. 2: [117], [216], [251], [340], [553]; t.

Hocker, N. 3: [1321].

Hodell, C. Julius M. 2: [363], [938]; tp.

- F. O. L. 3: [117], [363]; 3: [261]; tf.

- Julia Mathilda 2: [363].

- f. Paul, Thérèse 2: [363].

Hofberg, H. 2: [156], [452], [489], [608], [616]; f.

Hoffstedt, A. W. 2: [462]; 3: [936], [1794]; t.

Hoflander C. S., jägmästare 3: [1766]; [ 1:388 ].

Hofling, G. V. 3: [1121].

Hoflund. G. W. 3: [488]. [902]; t.

Hofstedt, J. 3: [902].

Hofsten, J:a C:a von 3: [1378]; f.

Hofverberg, J. O. 3: [730].

Hogner, C. V. Gudmar 3: [1800]; [ 2:533 ].

- G. 2: [277].

- P. G. 2: F [79].

Hollander, Anders 3: [161].

- S. A. 2: [363]

Hollner, E. A. 3: [1182].

Holm, C. G. 2: [84]; 3: [431].

- C. T. 2: [363].

- G. B. A. 2: [505].

- H. 3: [223].

- J. W. 2: [431], [445]; 3: [135].

- K. A. 2: [628].

- K. E. T. 3: [1351].

- K. I. 3: [1359].

- O. G. 2: [836], [870].

- P. W. 2: [967]; 3: [1592], F [96].

- Viktor F. 3: [808], [813].

Holmberg (mag.) 1: [235].

- A. 3: [677].

- Andreas 2: [586].

- And. Håkansson 3: [444].

- A. E. 2: [306], [344]; f.

- f. Bååth, Cesilia 2: [822]; 3: [1106]; f.

- D. 3: [731].

- E. 2: [735].

- E. O. 3: [504].

- G. H:son 3: [508], [523], [527], [1195]; tp.

- H. Teodor 3: [790], [1106]; f.

- J. 3: [475] (folkskollärare).

- John (studerande) 3: [948].

- J. A. 3: [1538].

- J. C. 1: [127], [223], [241], [305].

- Ludv. 3: [444].

- P. E. 3: [223], [326].

Holmblad, Runo 2: [215]; 3: [258]; t.

Holmbäck, J. 3: [1541].

Holme, L, 2: F [88].

Holmén, Bengt 1: [129].

Holmerz, C. G. G. 3: [1801]; [ 2:542 ].

Holmgren, Axel 2: [726]; 3: [111].

- A. .E. A. 2: [392], [666]; f.

- A. Frithiof 2: [822]. [939]; f.

- C. A. F. 2: [691]; 3: [1046].

- C. G. 2: [976].

- E. 2: [777].

- J. F. 3: [731], [862]; 3: [1608].

- K. E. 3: [64], [667], [1525].

- N. 3: [1256].

- Paulus, 3: [207].

- W. Fabian 2: [53], [62], [65], [74], F [15], [16].

Holmkvist B. A. 3: [261], [622]; p.

Holmlin, H. E. 3: [292].

Holmlund, P. G. 3: [1266]; t.

Holmquist, I. M. 3: [1583], [1590].

Holmqvist, C. R. 3: [381].

- John 2: [426], F [67].

Holmstedt, N. V. 2: [279], [340]; t.

Holmsten, Elias 3: [1258], [1502]; tp.

Holmstén, J. E. 3: [135].

Holmström, A. 3: [1372], F [15].

- C. F. A. 2: [338].

- Fr. L. 3: [49], [52], [53]; p.

- H. 2: [543].

- H. O. 1: [345].

- L. P. 2: [663]; 3: [902].

Holst, J. Chr. 3: [1268].

- N. O. 2: [890]; p.

Holten, G. T. von 3: [913].

Holthusen, C. G. 1: [299].

Holtz, V. 2: [993].

Holzbechcr, C. M. 1: [40].

Holzhausen, H. A. H. 3: [568].

Hoppe, E. O. L. 3: [763], [1346]: p.

Horn, C. F. 2: [120].

- Joh. Laur. 1: [318].

- J. L., jun. 1: [319].

Horngren, C. A. 2: F [65].

Hoth, I; [155].

Hoving, P. F. 2: [971].

Hubendick, C. J. 1: [57].

- L. A. 2: [508], [735].

- O. J. 3: [617].

Hugo, C. 3: [1619].

Huldberg, G. A 3: [520].

- P. A. 2: [269], [291], [338], [342]; 3: [131].

Huldth, L. S. 2: [517].

Hülphers, B. J. G. 3: [657].

- E. W. 3: [504], [508], [677], [1825]; 2:760 ]; tp.

- G. 3: [101].

Hult, Ejlert G. 3: [1440].

- H. F. 2: [399].

- K. 3: [1681].

- K. E. [I posten H. E.!] 3: [1772]; [ 2:71 ].

Hultberg, Erik 3: [485], [1034].

Hultbom, O. T. 3: [1414].

Hultgren, G. E. 2: F [97].

- J. G. 3: [36].

- O. J. 2: [301], [472], [584]; 3: [1666].

Hulthén. Chr. 3: [491].

Hulthin, N. P. 1: [68]

Hultin, Edv. 3: [101].

- Måns H. 2: [340], [363], [410]; f.

- V. K. 3: [1058].

Hulting, G. F. 3: [1711].

Hultman, B. 2: [117].

- F. W. 3: [1318].

- H. F. 3: [582].

- J. 1: [289].

Hultner, G. R. 3: [924].

Humblé, C. J. 3: [88], [1502], F 6.

Humble. J. 1: [376a].

- J. G. Q. 2: [1030].

Hummel, A. D. 1: [353].

- H. Chr. 1: [280].

Hurtig, C. 3: [323], F [30].

Husberg, I. A. 3: [361].

- J. F. H. 3: [1424].

- f. Romander, Jenny 2: [822], [893]; 3: [1834], [1842].

Huss, F. J. W. 2: [636]; tp.

- Magnus 2: [340], [452]; f.

Hüttig 3: [223].

Hwalgren, Emanuel 3: [321].

Hwarfner. K. F. 3: [152], [209], [569]. [1377]; tp.

Hwasser, B. 2: [363].

- Isr. 3: [1288], [1290]; f.

- Jacob 1: [65].

- Lars 3: [1503].

Hyckert, F. V. O. 3: [1502].

Hyltén-Cavallius, G. O. 2: [285]; f.

Håkansson, Brita Maria 2: [894]; 3: [1611].

- Jonas 2: [47].

- Ulrik 3: [847].

Hånell, A. I. 3: [485], [691]; t.

Hård, Carl 3: [1459], F [84].

- C. G. 2: [735].

Håleman, f, Liewen, H:a J:a 1: [62].

Hägerstrand, J. Oscar 3: [551], [1181], [1544]; tp.

Hägg, Jabob 2: [508].

- Julius 2: [340].

Hägge, B. A. 3: [441], [763], [783], [791], [804]; tp.

Häggblom, C. J. 3: [1772]; [ 2:71 ].

Hägglund, C. A. 3: [556].

- Hugo 3: [1181], [1533].

Häggman. C. F. 2: [82], [148].

- J. P. 2: [29].

Hällgren. A. A. 3: [1092]; t.

Hällman, Ä. K. - Se Hellman, E. C.

Härje, K. Albert 3: [902], [956].

Härmbstedt, D. I. F. 3: [671].

Hässler, A. O. A. 2: [973], [1001], [1044].

- S. O. A. 2: [757].

Häthén, J. A. 3: [292], [327].

Höckert, J. F. 2: [306].

Högberg, Olof 2: [1040], 3: [1183].

Högbom, M. G. 3: [1092].

Högborg, J. P. 2: [905]; 3: [757], [1087], [1090], [1342], [1343], [1386]; t.

Högdahl, Thor A. 3: [763], [800]; p.

Höglund, A. 3: [1540].

- L. W. 3: [582].

Högman, Chr. 2: [363],

- Ernst 2: [363], [993]; [1834]; [ 2:822 ].

- f. Björkman, Frida 2: [822].

- S. E. B. 3: 1.

Högrell, B. 3: [34].

Högstadius, J. O. 3: [1272], [1276], [1280]; p.

Högstedt, A. C. J. 2: [301].

Högström, A. E. 3: [1690].

- C. G. 3: [1538].

Högvall, C. F. 2: [818].

Höijer. Benj. 1: [326], [341]. [392].

- E. 1: [362].

- Henrik 1: [341].

- J. L. 2: [279], [340]; f.

- J. O. 3: [1288].

- Magnus M. 2: [506]; fp.

- Otto 2: [363].

Hökenberg, C. Å. 1: [127].

Hökerberg. A. E. 2: [839], [497], [498], [579], [582].

- F. Lars 2: [519], [693], [705], [786], [897]; tp.

Hökerstedt, G. H. 1: [70].

Höpken, And. Joh. von 1: [40].

Höppener, J. P. 1: [201].

Hörlin, A. H. 2: [842].

- I. B. 3: [209].

- O. 3: [1424].

- P. V. 3: [1302].

Hörman, Ernst 3: [261], [884].

- J. 3: [1118].

- Olof 3: [667], [674].

Hörnell, R. 2: [340], [735], [747], [780], [781], [869], [935]; p.

Hörner, J. H. 1: [376a]; 2: [117], [279], [340], [384].

Hörning, E. 2: [215], [340].

Höyen, N. 2: [285].

Höök, E. M. 1: [57].

- J. H. 3: [441].

Höökenberg. K. E. W. 2: [117].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_542_590_H.htm