[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Sid: 305-321


Alfabetiskt register
öfver
Tidningar och Tidskrifter, beskrifna eller omnämnda i andra delen.


F framför en siffra i detta register hänvisar till den å s. 300-304 upptagna Förteckningen på de tidningar och tidskrifter..., hvaraf exemplar saknas i kongl. biblioteket. 1895* betecknar att tidskriften fortgick 1895.

  N:r
Acta Mathematica 1882-95* [686]
Adressbladet. Stockholms Vägvisare 1876, 77 [557]
Adressbok, Stockholms-Tidningens 1890, 91 [890]
Adress-Lexikon, Stockholms provisoriska 1823 [63]
Adress- och Annons-Tidning, Stockholms 1870 [457]
Adress- och Hyres-Lista, Stockholms 1892, 93 [964]
Adress- och Varutidning, Stockholms 1881-89 [653], [749]
-»- 1882 [673]
-»-, Sveriges 1885, 86 [653], [749]
Adress Tidning, Stockholms 1829 [111]
-»- 1893, 94 [964]
Aesculap 1865-67 [405]
Affischen 1860-62 [349]
-,1885-95* [751]
Affärstidning, Svensk 1886, 87 [792]
Aftonblad, Stockholms 1817 [24]
-»- 1827, 28 [90], [94]
Aftonbladet [1830] 1852-95* [117]
- i Stockholm 1830-35 [117]
-, Det 4:de-21:sta och 23:dje 26:te 1836-51 [117]
-, Det nya 1831, 35, 36 [117]
-, Det nyare 1835 [117]
-, Det sjunde 1836, 37, 47, 117, [218]
-, Lilla 1860 [343]
Aftonpost, Stockholms 1848, 50 [246]
-»- 1871, 72 [472]
Afton-Posten 1815 [5]
Aftonposten 1888 F93
Afton-Tidning, [90]
Aftontidningen 1889, 90 [890]
Album, Humoristiskt, 1885 [703]
-, Lithografiskt 1873 F72
Allehanda, Litografiskt 1859-65 [341]
-, Musikaliskt 1823 [60]
-»- 1830, 31 [118]
-, Nya Dagligt 1859-95* [340]
-, Svenska 1888 [845]
Allmogebladet 1867-72 [417], [488]
- 1876-78 [554]
Alltid Folkets Röst 1853, 54 [260]
Altare, Hemmets 1856 [314]
Amerikanaren 1893 [981]
Amphion 1824 [73]
- 1834 [147]
Anda, Tidens 1816 [13], [17]
Anmärkaren 1816-29 [18]
-, Nya 1820 F7
Anmärkarne 1820 [18], [42]
Annaler, Järnkontorets 1817-95* [23]
-, kongl. Svenska Landtbruks- Akademiens 1813-21 [2]
-, Nya Politiska 1828 F9
Annonce-Blad i Stockholm 1838 F39
-»-, Stockholms 1832 F28
Annonsbilaga till Illustrerad Familj-Journal 1885 [745]
Annonsblad för resande 1889-90 [892]
-» Stockholm 1878-80 [596]
-, Landtmannens 1890, 91 [896]
Annonsblad, Mejeriernas 1893-95* [1003]
-, Norrköpings 1870 [454a]
-, Stockholms 1835 [160]
-»- 1885, 86 [759]
-»- Nya 1890, 91 [915]
Annonsbladet 1869 [444]
- 1871-75 [474]
- 1875, 76 [526]
-, Dagliga 1885 [744]
-, Nya 1869 [450]
Annonskalender 1868-85 [558]
Annonskuriren 1878, 79 [590]
-, Gamla 1879 [590]
Annons-Nyheter 1886 [765]
Annons och Adress-blad, Stockholms 1850 [275]
Annons-Posten 1887 [798]
Annonstabell nr Nya Dagligt Allehanda 340 i, [387]
Annonstaxa, Skandinavisk 1879-95* [711]
-, Svensk [1891]-95* [1020]
Annonstidning för handel och industri. Nordisk 1878 F81
- för Strengnäs stad och landsort 1856 [315]
-, Östermalms 1894-95* [1036]
Annonstidningen 1892 F105
Annonsören 1883, 84, 94-95* [711]
Apollos 1883 F89
Arbetarebladet 1869 [703]
Arbetaren 1881 [638]
-, Den Svenske 1888-92 och 94, 95 [844]
-, Svenske 1880-88 [634]
Argus 1820-22 [47]
- 1880 F83
- den Andre 1822 [47]
-»-, Nya 1834 [47]
- den Tredje 1822-27 [47]
-»-, Nya 1834-36 [47]
- den IV 1823-30 [61]
- i Stockholm, Nya 1836, 38 [47]
-»- 1840 F45
-, Nya 1827-34 [47]
-, Svenske 1893-95* [988]
Arkiv för Animal Magnetism 1819 [36]
-» Hushållningen och Näringarna 1828-32 [97]
-» landtmän och trädgårdsodlare 1833, 34 [133]
-» skön konst, litteratur, musik och historia 1852 [290]
Arkiv, Historiskt och Geografiskt 1834, 35 [150]
-, Medicinskt 1863-68 [714]
-, Nordiskt Medicinskt 1869-95* [714]
-, Nytt Juridiskt 1874-95* [505]
Arkivet 1841, 42 [196]
Arlekin 1834 [149]
Artilleri-Tidskrift 1872-95* [482]
Assurans-Tidning, Svensk 1882, 83 [678]
Athenæum 1825-27 [81]
Aurora 1892-94 [949], [961]
Avisen 1889-95* [896]
Axplockaren 1829, 30 [112]
   
Bageri- och Conditori-Tidning, Nordisk 1892, 93 [958]
Bandet, Blå 1883-95* [700]
Baneret 1888-93 [860]
Barngarderoben 1894-96* [1042]
Barntidning, Nordisk Illustrerad 1873-75 [500]
Barntidningen, Lilla 1864-84 [389]
-, Nya 1883-87 [707]
Baron Hans Adelsman eller Förbrytaren 1881 F86
Bazar, Diktarens 1878 [588]
-, Svensk 1868 F68
Bazaren 1841 [194]
- 1873, 74 [490]
-, Nya 1875-77 [490]
Belöning, Dygdens och Kärlekens Seger 1845, 46 [223]
Berättaren 1823 F12
Berättelser, Mormors 1834 [154]
- om handel och sjöfart 1878-95* [591]
Besjeda [Samtal] 1894-95* [1022]
Betraktelser vid huslig andakt för hvar dag i året. Christliga 1850, 51 [271]
Bibel, Barnens 1887, 88 [821]
Bibelforskaren 1884, 85 [718]
Bibel-Läsning för folket 1849 [262]
Bibeltolk, Praktisk 1878-83 [599]
Bibeltolkaren 1858 [328]
Bibelwännen, Nya 1874 [504]
Bibliographi, Svensk 1829-65 [98]
Bibliotheca Mathematica 1884-95* [686], [801]
Bibliothek för de nyaste resebeskrifningar 1825-33 [87]
-» guitarr-spelare 1840, 41 [193]
-» hemmet 1881-84 [655]
-» Herrar 1849, 51 [255]
Bibliothek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap 1832-49 [121]
-» kristliga lefnadsteckningar 1892, 93 [970]
-» piano och sång. Musikaliskt 1839, 40 [185]
-» ungdomens nöje och undervisning, Nytt 1824 [56]
-, Fosterländskt 1886 [766]
-, Historiskt 1875-80 [561]
Bibliotheket, Nya 1892 F104
-, Stockholms 1892 [951]
-, Svenska (Novelltidskriften) 1886 [764]
Bidrag till den högtidliga aftäckningen 1853 [301]
-» kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif. Nyare 1879-95* [614]
Biet, Svenska 1839-44 [181]
Bihang till Spegeln 1837 [161], [169]
- till Tidning för Bonde-Ståndet 1834-36 [143]
Bikupan 1871-95* [471]
Bilaga för industri och populär vetenskap [till Svenska Dagbladet] 1885 [735]
- till Svenska Familj-Vännen, Humoristisk 1879-84 [617]
-, Svenska Weckobladets 1871-89 [431]
Bilder från krigsteatern 1870 [459]
- och text från modeverlden 1888 [822]
Blad, Allmogens 1829 F23
-, Pedagogiska 1875-77 [521]
Bladet, Flygande 1884, 85 [727]
Blef du borgmästare? 1853 [301]
Blixten 1889-94 [870]
Blomstervännen 1890 [920]
Blåklockan 1884, 85 [720]
Blänkaren 1885 [743]
Bok, Folkets 1882, 83 [679]
-, Hemmets 1884 [722]
-, Uppfinningarnes 1889-95 865, [902]
Bokhandels-Bulletin 1858 F50
Bokhandels-Tidning, Svensk 1863-95* [368]
Bokhandelstidningen, Nya 1888-95* [830]
Bokhandlaren och Brefskrifvaren 1839 F44
Bokmarknaden, Svenska 1883-92 [705]
Bok- och Antiqvitets-Bazaren 1894 [1028]
Boktryckeri-Tidning, Nordisk 1869-77 [446]
Bore. Veckotidning i Stockholm 1848-50 [251]
- Dagligt Allehanda i Stockholm 1850, 51 [251], [279]
Brage 1824-27 [76]
Bredablick 1893 [1000]
Brefdufvan 1891-93 [928]
Breflådan 1888-93 [861], [922]
-, Gamla 1890-92 [861], [922]
Brodersbandet 1894 [1023]
Brunns- och Badtidning, Svensk 1884 [715]
Budbäraren 1832 [127]
Budbäraren 1851, 52 [280]
- 1856-95* [318]
-, Den evangeliska 1855-67, 61-65 [198]
-, Den positivistiske 1880-89 625  
Budkaflen 1883-95* [701]
-, (Folkbladet) 1852 [255], [286]
Bådbärare, De Förenade Nordiska Ländernas 1849 [248]
Bönedagsboken 1852 F55
Bön och Bönhörelse 1889 [862]
Börs- och Handels-Tidning, Stockholms 1864-66 [385]
Börs- och Industribladet, Det billigaste 1891 [921]
Börstidning, Stockholms 1816 F2
-»- 1821-27 [49]
Börstidningen 1888-95* [843]
-. Lilla 1891 [921]
   
Calle Glader 1889, 90 [888]
Cirkulär, Kongl. General-Post-Styrelsens 1861-95* [487]
-, Svenska Turistföreningens 1887-95* [952]
Concordans, Biblisk 1867 F66
Conservations-Bladet 1823, 24 [59]
Conversationsblad, Nytt 1827, 28 [51]
-, Skandinaviens 1829-33 [51]
-, Skandinaviskt 1828, 29 [51]
Conversations-Bladet 1822-24 [51]
-, Nya 1825, 26 [51]
-, Nyare 1826, 27 [51]
Correspondance de Stockholm 1869-75 [443]
Correspondenz, Schwedisch- Norwegische 1876-82 [538]
-, Stockholmer [477]
Corsaren 1851, 52 [260], [278]
Courier, Stockholms 1820 [39]
Courieren från Stockholm 1821, 22 [39]
-, Stockholmska 1822 [39]
   
Dagblad, Stockholms 1824-95* [71], [246]
-, Nytt 1836, 43 [71]
Dagbladet 1888 [848]
- i Stockholm 1836 F36
-, Svenska 1884-95 [735]
Dagen 1845, 46 [226]
- 1888, 89 [846]
Dagny 1886-95* [337], [768]
Dagstelegrafen 1870, 71 [466]
-, Nya 1875-77 [468], [531]
Dalmasen 1884-92 [776]
- frisinnadt skämtblad 1894 [776]
-, Svenska Medborgaren 1892-95 [776]
Dam-Tidning Svensk 1889-95 [894]
Daphne 1837 F37
Debet 1888 [837]
Demokraten 1850, 51 [272]
Demokratien 1850, 51 [272]
Dessins au trait d'après les meilleurs tableaux 1828 [107]
Djurkretsen 1841 [195]
Djurskyddet 1891-95* [916]
Djurvännen 1878-89 [581]
Don Juan 1890-95* [914]
Dufworösten 1848-61 [247]
Döfstumvännen 1876-83 [544]
   
Ecclesiastik-Tidning, Allmän 1832, 33 och 1836-38 [125]
Ecklesiastik-Tidning, Ny 1890-95* [923]
Ecklesiastik-Tidning, Svensk 1841, 42 [199]
Eftermiddagsbladet 1829 F22
Efterrättelser från Evangeliska Brödraförsamlingen 1821 F8
Efteråt 1891-95* [934]
Eira 1877-96* [826]
Eko 1875-77 [522]
- 1886-88 [793]
Ekonomiskt 1871 F70
Embetsmannen 1853 [301]
Eremiten 1828, 29 [102]
- under 1828 års riksdag [103]
Europa i bilder 1885, 86 [467]
Euterpe 1823 [66]
Evangelisten 1849-51 [252]
- 1856-77 [313], [429]
- Tidskrift för kristlig uppbyggelse, mission och kyrkliga frågor 1878-83 [313]
Evangelisten 1887-95* [806]
Evangelium i alla land 1884-86 [731]
Exekutorn 1891 [930]
Expositions-tidningen 1866 [410]
Extra Posten, Nya 1819-21 [38]
   
Facklan 1887, 88 [795]
Facktidning ,Bokbindarnes 1893-95* [1009]
-, Målarnes 1887-90 [818]
-, Skomakarnes 1889-92 [873]
Familje-Bibel, Illustrerad 1888-95 [769]
Familjebibliotek, Kristligt 1887 [769]
Familjeblad, Illustreradt 1890-95* [975]
Familjebladet, Svenska 1890 F100
Familjebok, Nordisk 1875-94 [572]
Familjeboken, Svenska 1849-52 [266]
Familjeläsning i hemmet 1883, 84 [706]
Familjewännen, Illustrerade 1863-65 [396]
-»-.1877, 78 [531], [569]
Familj-Journal, [Allers] Illustrerade 1877-95* [745]
-, Illustrerad 1855, 56 [309]
-, Reformatorns 1889 [828]
Familj-Journalen 1862, 63 [467]
-, Svenska 1864-86 [467]
-, Svenska Illustrerade 1887 467  
Familj-Vännen, Svenska 1879-84 [617]
Fanfulla 1878 [597]
Farbror Mårten 1880, 81 [618]
- 1886 [703]
- 1891 [924a]
Fenris Ulfven 1849 [258], [261]
Fest- och Programblad, Landtbruksmötets 1886 [784]
Figaro 1833 F31
- 1875-77 [520]
- 1878-95* [594]
-, Nya 1884 [717]
-, Stockholms 1844-47 [216]
Figaro-Bibliotek 1880-83 [594]
Finanstidningen 1892-94 [962]
Fiskeri-Tidning, Svensk 1892 95* [957]
Flygposten 1884 [709]
Flygskrifter.Hälsovännens 1892-95* [802a]
Folkbibliotek, Illustreradt Svenskt 1885, 86 [737]
Folkblad, Illustreradt 1873, 74 [486]
Folkbladet 1840, 41 [189]
- 1849 [254]
- 1877 [566]
- 1894-95* [1032]
-, Nya 1849 [254]
Folket, Svenska 1874, 75 [512]
-»- 1883 och 88 [683], [721], [758]
Folk-Nisse, Illustrerad 1866 [407]
Folkskolan 1874 [517]
Folkskrifter 1839, 40 [184]
Folktidning, Svensk 1882-84 [684]
Folkviljan 1882-85 [698]
- 1891, 92 [941]
Folkvännen 1848 F49
- Söndagsblad 1832 F29
Forskning, Fri 1886 [778]
Fortuna 1868-70 [433]
Fortuna-Posten 1870 [436], [453]
Fosterlandet 1873-77 [497]
- 1886-95* [769]
Fosterlandsvännen 1836 [167]
Framtid, Folkens 1889 [867]
Framtiden 1847, 48 [237]
- 1868-71 och 77 [427]
- 1891 [933]
Framåt 1865 [401]
- 1893-95* [990]
Freden 1890, 91 [903]
Fredsvännen 1885-92 [750]
Freja 1836-38 [47], [166], [211]
-, Nya 1838 [47], [166]
-, Nyare 1838, 39 [166]
-, Nyaste 1839 [166]
Freya 1824 [74]
Frids-Budbäraren 1847 [234]
Fridsbudet 1876-78 [540]
- 1886 [789]
-, Nya 1895* [883]
Fridstiftaren 1871-74 [479], [499]
Frihetswännen 1820 [41]
- 1860-62 [347]
-, Nya 1862-64 [347]
Frimärkssamlaren 1892, 93 [969]
Friskytten 1847-57 [241]
Frispråkaren 1893-95 [1005]
-, Folkpolitiske 1891 F101
Fritänkaren 1889-94 [877]
Frågor, Dagens 1889 [869]
Från alla tider och länder 1887 [804]
Från Mälarstrand 1887, 88 [814]
Führer, Der, 1878 [589]
Fyrbåken Illustrerad Veckotidning 1893 F107
Fyren 1891, 92 [942]
Fäderneslandet 1830-33 [116]
- 1845 [220]
Fäderneslandet 1849 [258]
- 1852-95* [301], [347]
-, Första-4:de, 6:te, 7:de, 12:te - 15:de, 20:de-23:dje 1855-95* [301]
-, Gamla 1855, 56, 60-69 [301]
-, Nya 1853 [301]
-, Rätta 1864 [382]
-, Svenska 1854 [301]
Fäktaren 1873 [495]
Färgeri Tidskrift 1877 [567]
Följetong, Illustrerad 1876, 77 [535]
-»-, Ny 1878-81 [535]
Följetongen, Europeiska 1846-51, 56, 58-70 [229], [404]
-. Nya 1852, 53, 71-95 [229]
Följetongsbibliotek, Stockholms- Tidningens 1892 [890]
Följetongsblad, Stockholms 1852 [282]
För alla 1894-95* [1018]
För Christna 1849 [249]
För och emot 1873, 74 [502]
För religionens vänner 1817-19 [28]
För ungdom 1887 jan. [797]
Förbuds-Vännen 1890 [911]
Förbundstidningen 1893-95* [965]
Föreningen 1816, 17 [22]
Författnings-Samling, Svensk 1825-95* [78]
Förnuft och Läseri 1874 F77
Förgät mig ej! 1881 [649]
Förhandlingar, Biologiska Föreningens 1888-92 [856]
-, Geologiska Föreningens 1872-95 [479]
-, Ingeniör-Föreningens, 1865-90 [409]
Förposten 1858 [325]
Förr och Nu 1864 [386]
-1869-79, 86-91 [452]
-, Illustrerad kalender 1891 [452]
-, Nya 1871 [452]
Församlings Tidning, Svensk 1820 [40]
Försvar, Fosterlandets 1885-90 [746]
Försvarsvännen 1890-95* [912]
Försäkringstidning, Svensk 1873 [493]
Försök till en ny Svensk Statistisk Jurnal 1816-18 [19]
-» Lärobok i Mnemoniken eller Minneskonsten 1852-54 [284]
   
Galatea 1817 [27]
Galerslafven Rocambole 1880-83 [632]
Ganymedes 1881-88 [654]
Garfveri- och Lädertidning, Nordisk 1892-95* [963]
Gasterea 1887, 88 [803]
Gazetten 1876 [552]
Getingen 1872 [478]
Giftermåls-Tidningen 1894 [1025]
Good Templar, Svenska 1880-87 [668]
Good-Templarn, I.O.G.T 1882-83 [683]
Gotlänningen 1884, 85 [728]
Granskaren 1820-38 [45]
- 1865 [402]
- 1894 [1039]
Gud och Folket 1878 [593]
Gång, Världens 1886 [755], [785]
Gästen, Den objudne 1829 [108]
Göken 1845 [222]
   
Handarbets-Basaren 1894 [893]
Handbibliothek för Damer 1825 [79]
Handbok för .menige man 1849 F53
-» resande i Stockholm 1856-58 [316]
-, Ny och oumbärlig, 1859 [316]
Handel och Industri 1893-95 [985]
Handelsarkiv 1876, 77 [537]
Handels- och Industri-Tidning, Svensk 1868-79 [424]
Handels- och Sjöfarts-Tidning, Malmö 1852, 53 [301]
-»-, Medborgarens 1830 [110a]
-»-, Sveriges 1885 F92
Handelstidning 1800-22 [55]
-, Svensk 1867 [415]
-, Sveriges 1888-90 [854]
Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar 1841-59 [362]
-, Stockholms läns Hushållningssällskaps 1858-64 [330]
- och Tidskrift, Kongl Krigsvetenskaps Akademiens 1833-95* [135]
-»- Kongl,-Landtbruks Akademiens 1862-64, 1877-95* [362]
Harmoni 1889 [876]
Hebe 1834, 35 [154]
Heidrun 1885 [736]
Heimdall 1828-32 [100]
Helga de la Brache. Bidrag till svensk rättshistoria 1876 F80; [ 3:1805 ]
Helios 1845, 46 [211], [226]
Helsowännen 1828, 29 [99]
- 1885-95* [802]
-, Den lille 1889 [776]
Hemlandsvännen 1879-94 [529], [602], [609], [918]
-, Uppbyggelsebladet 1892-94 [609], [918]
Hemligheter, Harems 1877 [577]
Hemmet 1864 [384]
- 1888-95* [829]
- och Härden 1889, 90 [882]
Hemvännen 1875-89 [519]
- 1893-95* [1006]
Hemåt 1877-80 [560]
- 1892-95* [953]
Hermes 1821 [48]
- 1882-95* [723]
Hermoder 1846, 47 [227]
Herren din läkare 1889-95 [883]
- kommer 1882-85 o. 87, 88 [685]
Hjulsport 1891-95* [945]
Hjälpreda, Iduns 1891-95* [822]
Hof, Europas 1853-[60] [297]
Hotell-Tidning, Nordens 1885 [724]
-, Stockholms 1884, 85 [724]
Huvudstadsbladet 1890, 91 [900]
Hunden 1887-90 [660]
Husflitstidning, Svensk 1874, 75 [510]
Hushållet 1893, 94 [998]
Hushålls-Tidning 1813, 14 [1]
Hushållstidningen, Den praktiska 1892 F103
Husmagasin, Allmännyttigt 1875, 76 [595]
Husmodern, Svenska, 1873-78 [491]
Hvardags-Nisse 1888, 89 [855]
Hvad nytt från Stockholm? [1879] 1893-95* [993]
Hvarjehanda 1869 [448]
- 1885, 86 [755], [780]
-, Dagligt 1819 F5
Hvila, Trons 1885-95* [738]
Hygiea 1839-95* [180]
Hyreslista, Stockholms 1882-95* [682]
-, Stockholms Intecknings- Garanti-Aktiebolags 1882 [682]
Hyres-Tidningen 1893 [992]
Häfder, Dagens 1853, 54 [298]
Händelser, Dagens 1870 F69
Härolden eller Nya kyrkans Sändebud 1885-95* [741]
-, Svenska 1890-94 [429], [874]
Hönsgården 1884-95 [725]
   
Idun 1867-70 [414]
Idun. Praktisk veckotidning för kvinnan och hemmet 1887-95* [822]
Illustrationsalbum, Hemlandsvännens 1885-94 [609], [918]
-, Svenska Morgonbladets 1892-94 [918]
In allen Zonen 1879 [612]
Industribladet 1890, 91 [921]
Industri- och Papperstidning, Nordisk 1888 [730], [838]
Intelligens-Blad 1821 [50]
- för Svenska Bokhandeln 1853-61 [293], [368]
Iris 1862-64 [367]
   
Jernbanebladet 1874-95* [515]
Jern-Tidning, Svensk 1886 [780]
Jernvägen 1874 F78
Jernvägs- och Ångbåtstidning 1869, 70 [445]
Jemvägs-Tidning, Svensk 1891-94 [950]
Jordemodern 1888-95 [827]
Jorden i physiskt, historiskt och politiskt hänseende eller geografiskt lexikon 1829-43 [109], [113]
- och dess folk 1889, 90 [884]
- rundt 1878, 79 [598]
-»- 1888 [841]
-»- 1889-91 [884]
Josephina 1824 [74], F15
Josephinaföreningen [74], F16
Journal de Musique 1820 [43]
- des demoiselles 1852 [281]
- för allmänt nyttiga kunskaper 1834 F32
- animal magnetism 1815-21 [14]
- damer 1848-51 [243]
-»- 1853 [202]. [294]
-»-, Nyaste 1852 [391]
-»- 1854, 55 [243]
-» handel, slöjd och konst 1823-34 [55]
-» konster, moder och seder 1815 [6]
-» Manufakturer och hushållning 1825, 26 och 33, 34 83, [155]
- » theoretiak och praktisk chemie och botanik, medicin och pharmacie 1840 F46
-» vitterhet, historia och moder 1823 F11
- öfver svensk statistik och allmän hushållning 1816 [16]
Journal, Illustreret 1875 [530]
-, Musikalisk 1819 [33]
-, Polytechnisk 1824 F13, [14]
-, Svensk Illustrerad polytechnisk 1852-54 [289]
-, Tekno-kemisk 1847, 48 [235]
Journalen, Allmänna 1818-24 [50]
Journalisten, Den nyaste 1830 F26
Julbladet 1847 [239]
Jul-Kalender, Kaspers, 1886-88 [451]
Julnummer, Iduns 1889-95* [822]
Jul-Qvällen 1881-95* [664]
Julstjärnan 1848 [240]
Jultomten 1891-95* [939]
Justitia 1893-95* [925], [991]
Justitiæ Ombudsmannen F25
Järnbäraland 1887-89 [820]
   
Kamraten 1893-95* [972]
Kasper 1869-95* [451]
Kasper-Kalender 1875-85 [451]
Keepsake, Svensk 1852 [290]
Kapten Puff 1855-65 o. 71-74 [311]
Katalog från Klemmings Antiqvariat 1886-95* [762]
Klagan, Djurens 1893 F106
Klio 1815, 16 [7]
Klipparen 1888, 89 [875]
Klubben, Nya, eller Hvita Bröderna 1815 [9], [12]
Klubbvännen 1889 F97
Kollektören 1833 [139]
Kometen 1825-27 [84]
Kommunikationer, Stockholms 1893 [989]
-, Sveriges 1867-95* [416]
Konditori- och Bageri-Tidning, Skandinavisk 1888 [839]
Konst-, Litteratur- och Skämt- Tidning 1883, 84 [710]
Konst- och Nyhets-Magasin för medborgare af alla klasser 1818-23 [30]
Konstitutionelle, Den 1844, 45 [211]
Konstskola, Svensk 1827 F19
Konstslöjd, Svensk 1888-90 [842]
Konstwännen 1824 [75]
- 1887 [796]
Korn åt små foglar 1867-95* [413]
Korrespondens, Stockholms 1871-85 [476]
Kosmorama 1834-36 [151]
Kristianen 1883-89 [692]
Kritiken 1827 F17, [18]
Kronan 1888-92 [853]
Kronor, Tre, 1878, 79 [601]
Krönika för riksdagen 1817, 18 [25]
Kuku. Poetiskt Bibliothek för ungherrar 1849 F52
Kungöraren 1820 [44]
Kungörelser, Stockholms läns allmänna [1787]-1834-95* [142]
Kunskapssökaren 1881, 82 [662]
Kuriren 1820 [39]
Kurre 1885 [748]
Kurslistor 1839 F42
Kyrkomötet, Allmänna 1868 [428]
Kyrkor, Märkligare Svenska 1873 [492]
Kyrkotidning, Evangelisk 1857 F58
-, Nordisk 1840-49 [188]
-, Norrköpings 1859, 60 [339]
-, Stockholms 1824-28 [70]
-, Svensk F20
Köpmanstidningen 1892 [968]
   
Lag och Rätt 1878 [584]
-»- 1890, 91 [906]
Land och Folk 1873-79 [489]
Land, Vårt se Vårt Land.  
Lands- och Stats-Annons-Tidning 1835 F33
Landtbruksmaskintidning, C. Jacobsen & C:os Illustr. 1878 [585]
Landtbruks-Tidning 1814-17 [3]
-, Illustrerad 1874-76 [514]
-, Svensk 1877-79 [514], [554]
-»- 1887 [816]
Landtmannatidning, Nordisk 1891-95 [932]
Landtmansbladet 1891-94 [935]
Landstats- och Polistidning, Svensk 1894 [1017]
Laterna Magica 1826 [86]
Lefve Fäderneslandet 1854 [301]
Lektyr, Historisk 1879-81 [622]
Leveranstidningen 1888, 89 [456], [831]
Lekar och Nöjen 1848 [243]
Lif, Jesu 1879-84 [607]
Lifvet och döden 1815, 16 [15]
Likväl Fäderneslandet 1853 [301]
Lilja, Slättens 1880 F85
Lille-Pytt 1840 F47
Liten lefver än 1843 [201]
Litet af hvarje på nyåret 1869 [438]
- till tidsfördrif, Veckobladet 1879-80 [615]
Litteraturblad för damer 1858 [327]
Litteratur-Bladet 1838, 39 . [174]
Litteratur Bulletin, .Svensk 1844-46 [209]
Litteratur-Bulletiner 1841 [194]
Litteratur-Tidskrift, Svensk 1865-69 [442]
Literaturvännen [661]
Lottsedeln 1838 [181]
Lucifer 1892-95* [1012]
Luft, Frisk 1884-86 o. 1888, 89 [703], [733]
Lutheranen 1877, 78 [573]
Lycurgns 1822 [52]
Lyckan 1894 [1024]
Lycko-Per 1884-88 [653], [721]
Lyktan 1885-88 [683], [758]
Läkareboken, Den tillförlitliga 1889-94 [870]
Läraretidning, Svensk 1881-95* [663]
Läroverks-Tidningen, Svenska 1867, 68 [420]
Läsebibliothek 1833-35 [207]
-, Nytt 1836-43 [207]
Läsebibliotheket 1844-52 [207]
-, Nya. Dagens Nvheters Följetong 1869 [392], [435]
Läsekabinett 1834, 35 [117], [146]
- för inhemsk och utländsk litteratur 1832 [131]
Läsning för alla! 1861-63 [342]
-» folket 1835-95* [156]
-» hemmet, Historisk 1876, 77 [559]
-» medborgare 1832 [110]
-» ungdom 1862, 63 [359]
- i blandade ämnen, ny serie 1839, 40 [182]
-» hemmet för barn 1849 [265]
-»- för hvar dag i året 1879-84 [616]
-»- När och Fjerran 1860, 61 [338]
- till utbredande af medborgerliga kunskaper 1816 [21]
- vid husliga härden, årsbok 1860, 61 [344]
Löparnisse 1862 [364]
Lördag. Börstidningen 1891 [843]
Lördags-Bibliothek för 1844 [208]
Lördagsbladet 1853 [296]
- 1894, 95 [1035]
- Arbetarens Vän 1890 [887]
- Morgonbladets veckoupplaga 1889, 90 [849], [887]
Lördags-Magazin för guitarrspelare 1839 [179]
- »-, Nytt 1842 [200]
-, Nytt 1859-61 [342]
-, Musikaliskt 1838, 39 [176]
-, Nytt 1839 [183]
Lördags-Magasinet 1836-38 o. 42 [165]
Lördags-Qvällen 1879-85 [577], [620]
Lördags-Revy 1884 [717]
   
Magasin för konst, nyheter och moder 1823-44 [30], [64]
-» ungdom 1824 [77]
-» nöje och bildning 1840, 41 [187]
-, Allmännyttigt 1878-84 [595]
Majbladet 1854 [300]
Manufakturisten 1893, 94 [982]
Manufakturvaru-Tidning 1898, 94 [1010]
Matsedel 1872 [480]
Medborgaren 1829-30 [110]
- 1870, 71 [460]
- i Stockholm 1831 [110]
-»-, Den Svenske 1830 [110]
-»-, Svenska 1831, 32 [110]
-, Den frie 1829 [110]
-, Den Stockholmske 1829 [110]
-, Den Svenske 1880, 31 [110]
-, Gamle Svenske 1877-79 [576]
-, Nordiske 1830 [110]
-, Svenska 1871-77 [468], [517]
-, Svenske 1830 [110]
-»- 1880, 81 [576]
Meddelanden från Svenska likbränningsföreningen 1883-95* [696]
-» Svenska slöjdföreningen 1878-82 [486]
- till pressen genom Föreningen mot lifsmedeltullar 1887, 88 [817]
-, Pastorala 1893, 94 [978]
-, Svenska Nykterhets-Sällskapets, 1867-72 [418]
-, Svenska Pressbyråns 1887 [809]
Mejeri-Tidning, Nordisk 1886-95* [781]
Memnon 1815 [11]
Människovännen 1894 [1016]
Mercurins 1880 [629]
-, Stockholms 1827, 28 [49], [90]
-, Stockholmske 1828, 29 [90], [94]
Merkurii-Bladet 1888, 89 [858]
Merkurius 1894 [1026]
Middags-Tidning, Stockholms 1836 F35
Militär-Tidning, Svensk 1884, 85 [729]
Mimer 1830 [114]
Minerva, Svenska 1830-48 [108], [114]
Miniaturgalleri af Svenska och utländska noveller 1860 [267]
Minnen af utmärkta personer 1835-38 [162]
Minnesbladet 1878-85 [529], [602], [761]
Minneslistan 1886, 87 [772], [823]
Missionsblad, Hermansburgs 1861-65 [356]
-, Nordöstra Smålands 1870-75 [466]
-, Stockholms 1885-94 [602], [761]
-, Östra Smålands 1876-95* [466]
Missionsförbundet 1886-95* [688]
-, Svenska 1883-85 [688]
Missionshärolden 1894, 95 [874]
Missions-Tidning 1834-95* [148]
-, (Svenska kyrkans) 1876-95* [483], [533]
- för Israël 1874-95* [503]
-» Sveriges Qvinnor 1860 [346]
-, Illustrerad 1877 [563]
-, Svensk 1893 [995]
Missionstidningen Nya Werlden 1886 [767]
Missionsvännen 1872-76 [483]
Missionären. Stockholms Stadsmissions Tidning 1861 F61
Mode-Journal för Herrar 1851-55 [281]
- Tidskrift för den eleganta verlden 1843-45 [202], [294]
-, Stockholms 1846-52 och 1856 [202]