[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Sid: 164-170


Topografisk öfversikt
öfver
de i denna del förekommande periodiska skrifter, som äro utgifna i landsorten.Falun.

[282]. Fahlu Weckoblad 1786 16/9-21 29/12.
[346]. Stora Kopparbergs läns kungörelser [1787] 1798 4/1-fortgå 1894.

Gefle.

[85]. Handels Tidning från Gefle 1765 5/1-31/12.
[266]. Gefle Weckoblad 1783 1/11-84 23/10
[266]. Weckoblad för Gefleborgs Län 1784 30/10-85 11/6 och 1786 7/1-1805 29/6.
[266]. Gefleborgs Läns Weckoblad 1805 6/7-15 4/3.
[266]. Wecko-Tidning från Gefle 1815 10/3-9/12.
[266]. Gefleborgs läns Weckoblad 1815 16/12-30/12.
[266]. Weckoblad från Gefle 1816 5/1-29 24/12.
[266]. Gefle Weckoblad 1830 2/1-35 24/12.
[266]. Gefleborgs läns Tidning 1836 9/1-46 2/12 och 1847 30/1-22/12.
[299]. Historiskt och Politiskt Mytt 1792 23/1-25/2.

Gusum.

[352]. Gusums Bladet 1799 17/7-13/8.

Göteborg.

[50]. Götheborgs Weko-Lista 1749 16/12-57(?).
[73]. Götheborgska Magasinet 1759 med bihang: Hwad Nytt i staden 1759.
[73]. Götheborgska Magasinet och Hwad Nytt i Staden 1760-62.
[73]. Bihang hörande til Fjerde Årgången af Götheborgska Magasinet 1763 1/4-25/6.
[73]. Götheborgska Wecko-bladet 1764 7/1-65 24/12.
[73]. Götheborgska Magazinet 1766 2/1-11/12.
[86]. Götheborgska Nyheter 1765 5/1-93 6/4.
[86]. Götheborgs Nyheter 1793 19/4-1848 30/12.
[92]. Götheborgske Spionen 1766 4/1-73 21/9.
[96]. Prädiko-Bibliothek 1766.
[112]. Preste-Tidningar 1768 2/1-juni.
[126]. Wecko-Cateches eller Söndags-Lust och Hwardagsro 1768 31/12-69 31/12.
[151]. Wecko-Tidningar 1770.
[180]. Hwad Nytt? Hwad Nytt 1772 1/5-85 30/12.
[199]. Götheborgs Allehanda 1774 1/1-1843 10/2.
[239]. Samling af Rön och Upptäckter 1781.
[243]. Göthiske Hushållaren 1781 april-augusti.
[249]. Den Philosophiske Storprataren 1782 2/2-83 11/11.
[262]. Charlotta von Weissensees Lefnads-Händelser 1783 6/5-84 25/2.
[280]. Götheborgs Tidningar 1786 21/2-1842 31/12.
[289]. Götheborgs Stifts-Tidningar 1789 31/1-fortgår 1894.
[301]. I. J. N. Samlingar til Befordran af Lius och Lif i Christendomen 1792 29/5-aug.?
[353]. Götheborgs Theater 1800 10/2-12/3(?).
[410]. Aftonbladet 1811 16/9-33 2/1.
[414]. Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län Allmänna Kungörelser 1812 3/1-fortgå 1894.
[421]. Söndagsbladet 1812 12/9-13 3/7.
[410]. Götheborgs Adresskontors Tidning 1819 4/1-23 27/12.

Halmstad.

[400]. Halländska Tidningen 1811 3/1-31/10 (?).
[400]. Halmstads Tidning 1811?-21?.

Jönköping.

[220]. Jönköpings Allehanda 1778(?).
[338]. Jönköpings Allahanda 1797 7/1-1803 10/12.
[367]. Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser [1761] 1806 8/1-13 27/6 (därefter i Skara 1813-16 samt f. o. m. 1816 juli i Mariestad).
[376a]. Jönköpings Tidning 1807 14/7-84 18/3 med supplementet:
[376b]. Suppleanten 1832 14/4-51 6/12.
[378]. Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser [1744] 1809-fortgå 1894.

Kalmar.

[285]. Calmare Wecko-Tidning 1788 6/9-92 29/12.
[293]. Calmare Stifts Tidningar 1790 15/7-1878.
[323]. Calmar-Posten 1795 31/1-1819 29/12.

Karlskrona.

[57]. Carlscronas Wekoblad 1754 5/1-5?.
[57]. Carlscronas Tidningar 1759-64 14/1.
[57]. Carlscronas Wekoblad 1764 21/1-1878 31/8.
[57]. Nya Karlskrona Weckoblad 1878 3/9-31/12.
[57]. Karlskrona Weckoblad 1879-fortgår 1894.
[82]. Achates och Sostratus 1763 24/9-64 mars.
[226]. Dykaren 1779 15/4-8/12.
[371]. Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser [1802] 1807 7/1-fortgå.
[425]. Carlskrona Tidningar 1812 15/12-14 1/7(?).

Karlstad.

[202]. Carlstads Wecko-Tidningar 1774 11/3-89 8/8.
[278]. Carlstads Stifts-Tidningar 1785 maj-87 april och 1788 maj-94 dec.
[318]. Dagblad utgifne... under Pärmäss-marknaden 1794 8/7-?/7.
[319]. Carlstads Tidningar 1794 26/7-31/12.
[319]. Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar 1795, 96, 1798 13/1-7/4 och 1800 4/1-27/12.
[319]. Carlstads Tidningar 1801 3/1-1804 29/12.
[362]. Carlstads Tidning 1805 6/7-49 27/1.
[365]. Wärmlands läns Allmänna Kungörelser [1791] 1806 -fortgå.
[366]. Carlstads Stifts-Tidningar 1806 25/2-1808 april.

Kristianstad.

[388]. Christianstads Wecko-Blad 1810 7/7-40.
[388]. Christianstads Wecko-Blad Supplementblad till Skånska Posten 1841-48.

Linköping.

[14]. Nödiga Förnufftz Öfningar 1718-22.
[68]. Linköpings Stifts Tidningar 1756 6/11-fortgå 1894.
[307]. Linköpings Wecko-Tidningar 1793 5/1-94 24/12.
[321]. Linköpings Bladet 1794 5/11-98 7/4 och 1798 21/4-1851 31/12.
[327]. Linköpings Magasin 1795 mars-aug.
[334]. Linköpings Allehanda 1796 9/1-97 27/12.
[342]. Journal för Prester 1797 7/8-99.
[357]. Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Kungörelser [1688] 1802-fortgå 1894.

Lund.

[13]. Lundska Lögerdagz [Onsdagz] Courant 1717 10/8-21/8.
[13]. Lundska Onsdagz [Lögerdagz] Post-Tijender 1717 24/8-18 1/3.
[13]. Lundska Post-Tijender 1718 5/3-19/6.
[192]. Academiska och Stifts Tidningar utgifne i Lund 1773.
[206]. Lunds Weckoblad 1775 5/1-82 18/12.
[206]. Nytt och Gammalt 1783 3/1-1812 23/12.
[206]. Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt 1813 2/1-fortgår 1894.
[302]. Tidningar från Bokhandlingen i Lund 1792 11/8-93 17/7.
[350]. Carolina 1798 febr. o. april.
[418]. Lunds Stifts och Academie Tidning 1812 18/1-16.
[418]. Lunds Stifts Tidning 1817-fortgår 1894.
[424]. Jurnal för Religions Lärare 1812, 13.

Mariestad.

[367]. Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser 1816 juli-fortgå (förut i Jönköping 1806-13 27/6 och Skara 1813 10/7-16 juni).

Norrköping.

[70]. Norrköpings Weko-Tidningar 1758 14/10-86 30/12.
[70]. Norrköpings Tidningar 1787-fortgå 1894, med supplement:
[70]. Norrköpings Bladet 1831 14/12-39 22/3.
[80]. Philopatri Bref, Flock 4-7, 1764, 65 (öfriga Flockar i Stockholm).
[116]. Medborgaren 1768: nr 1, 2, 4 (öfriga nr i Stockholm 1768 och 1771).
[117]. Themis på Fula Sidan 1768: nr 3 (öfriga nr i Stockholm 1768-79).
[128]. Norrkjöpings Magazin 1769 7/1-30/12.
[341]. Journal för Svensk Litteratur (bd. 5: 11, 12) 1811, 12 (föregående band i Stockholm 1797 april-1810).
[354]. Tidningar för riksdagen i Norrköping 1800 (tr. i Stockholm).
[370]. Jurnal i Vetenskaperne, Sköna Konsterna och Antiken 1806.
[423]. Jurnal för Fruntimmer 1812.

Nyköping.

[83]. Nyköpings Wekoblad 1764 24/3-65 28/12.
[83]. Nyköpings Wecko-Blad 1772 4/7-19/12.
[83]. Nyköpings Wecko-Skrift 1773 2/1-31/12.
[83]. Nyköpings Wecko-Blad 1774 8/1-1/7.
[224]. Nyköpings Wecko-Blad 1779 2/1-81 29/12.
[224]. Allmänna Tidningar 1782 5/1-31/12.
[224]. Nyköpings Allmänna Tidningar 1783 4/1-31/12.
[224]. Nyköpings Wecko-Tidningar 1784 3/1-85 11/6.
[224]. Nyköpings Wecko-Blad 1786 11/2-1804 12/10.

Ryningsholm (i Småland).

[363]. Tidnings Skriften för mina Wänner 1805 18/4-1807.

Skara.

[315]. Skara Stifts-Tidningar 1793 2/5-1806 10/12.
[320]. Skara Journal 1794 okt.-95 sept.
[347]. Skara Månadsskrift 1798 jan.-mars.
[367]. Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Kungörelser 1813 10/7-16 juni (förut i Jönköping samt fr. o. m. 1816 juli i Mariestad).
[372]. Wästgötha Tidningar 1807 ?/1-10 26/12.
[384]. Läsning i Hvarjehanda 1810 april och maj.
[401]. Economisk Tidning för Westergötland 1811 2/1-28/12.
[401]. Economisk Tidning 1812 2/1-13 26/6.
[415]. Skara Stifts Tidning 1812 ?/1-14, 1816-24.

Strengnäs.

[I]. Hermes Gothicus 1624.
[238]. Läkaren och Naturforskaren 1804-7 (öfriga årg. i Stockholm 1781-97).
[345]. Strengnäs Stifts-Tidningar 1798 31/1-1892 dec.
[356]. Läsning i blandade religions-ämnen, utg. af J. Möller 1801 24/3-1805 13/11.
[377]. Läsning i blandade religions-ämnen, utg. af J. G. Bure (bd. 2: 3-3: 1 och 4: 2) 1809, 10 och 16 (öfriga delar i Stockholm 1808, 9).
[385]. Svenska Boktrycknings-Historien 1810 maj-11 april.

Upsala.

[11]. Dædalus Hyperboreus 1716, 17.
[15]. Acta Literaria Sueciæ Upsaliæ publicata 1720-29, fortsatta af:
[15]. Acta Literaria et Scientiarum Sueciæ 1730-39.
[15]. Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis 1740-51.
[15]. Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis 1772-fortgå.
[46]. Lärda Tidningar 1745-73.
[84]. Oeconomiska Tidningar 1765 1/1-24/12.
[107]. Den Owälduge Granskaren 1767 juni(?).
[121]. Den Enfaldige Naturforskaren, Del. 1 o. 2: 3, 1768, 69 (öfriga nr i Stockholm 1768-72).
[132]. Anti-Parrhesiastes 1769 febr. o. mars.
[177]. Orädd men Lagbunden 1772: nr 4 (öfriga nr i Stockholm).
[187]. Upsala Wecko-Tidningar 1772 21/11-24/12.
[191]. Tidningar utgifne i Upsala 1773 4/1-79 18/12.
[201]. Upsala Stads Wecko-Tidning 1774 8/1-29/11.
[203]. Upsala Wecko-Blad 1774 26/3-21/5.
[230]. Upsala Ärke-Stifts Tidning 1780 21/1-85 13/4.
[276]. Lärda Tidningar ifrån Upsala 1785, 86.
[288]. Upsala Ärkestifts Tidningar 1788 31/12-1889 31/12 och 1890 30/6-91 31/12.
[311]. Upsala Academie- och Stads-Tidning 1793 2/2-15/6.
[325]. Upsala-Tidning 1795 28/1-98 31/3.
[325]. Tidningar från och för Upsala 1798 25/8-99 9/2.
[325]. Upsala Tidning 1799 30/3-1820 30/12.
[326]. Litteratur-Tidning 1795 31/3-97.
[351]. Upsala läns Kungörelser [1702] 1799 9/1-fortgå 1894.
[387]. Elegant-Tidning 1810 7/7-29/12.
[391]. Phosphores 1810 juli-13.
[399]. Tidning i Blandade Ämnen 1811 2/1-31/12.
[411]. Läsning för Svenskar (h. 2) 1812 maj. (H. 1 utg. i Stockholm 1811).

Venersborg.

[207]. Wenersborgs Wecko-Tidning 1775 11/4-79 20/12.
[373]. Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser 1807 23/1-fortgå 1894.
[402]. Den Owäldige Granskaren 1811 5/1-12 23/3.

Vesterås.

[133]. Wästerås Stifts-Tidningar 1769-73, 1780-88.
[322]. Westerås Posten 1795 2/1-23/6.

Vexiö.

[212]. Wexiö Stifts Tidningar 1776 april-97 1/4.
[212]. Tidningar utgifne för Wexiö Stift 1797 maj-1800 april.
[212]. Wexiö Stifts-Tidningar 1800 maj-15 april.
[212]. Tidningar för Wexiö Stift 1815 maj-23 dec.
[212]. Wexiö Stifts-Tidningar 1824-fortgå 1894.
[382]. Wexiö-Bladet 1810 31/1-55 24/9.
[417]. Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser [1799] 1812 12/1-fortgå 1894.

Visby.

[407]. Visby Tidning 1811 aug.-25 juni? och 13/8-26/8.
[408]. Visby Stifts Tidning 1811 12/8-12 30/6, 1812 16/9-17 31/5, 1821-66 och 1871 8/6-76.

Åbo.

[158]. Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo 1771 15/1-78 15/12 och 1782 3/1-85 26/5.
[158]. Åbo Nya Tidningar 1789 2/1-24/12.
[158]. Åbo Tidningar 1791-99.
[158]. Åbo Tidning 1800-9.
[250]. Om Konsten att rätt behaga 1782 15/12-28/6.
[260]. Angenäma Sjelfswåld 1783 4/1-26/1.
[358]. Allmän Litteratur Tidning 1803 4/1-30/12.

Örebro.

[214]. Örebro Stads Wecko-Tidning 1777 4/1-27/12.
[308]. Örebro Marknads Tidningar 1793 16/1-2/2.
[314]. Örebro Weckoblad 1793 20/2-98 7/4 och 1799 1/3-1805 31/8.
[368]. Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser [1755] 1806-fortgå.
[369]. Örebro Tidning 1806 20/1-52 29/12.
[375]. Nya Jurnalisten 1807, 8.
[386]. Ströskrift utan prenumeration, nr 2, 1811. (Öfriga nummer äro utgifna i Stockholm 1810, 11.)
[390]. Riksdags-Tidningar wid Urtima Riksdagen i Örebro 1810 23/7-13/11.
[413]. Minerva 1811-14.
[420]. Riksdags Tidningar wid Urtima Riksdagen i Örebro 1812.
[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_s_164_170.htm