[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 438
Ort: HALMSTAD.


Patrioten. Ny Tidning för Sveriges Allmoge 1853 29/11. Tr. hos P. Jeunsson.

1 m., 4 s. Fol., 3 sp. (33,5 x 22,2); 32 sk. bko.

Blott detta profnr utkom af denna tidning, som skulle börja utgifvas 1854 och hvarå boktryckaren P. Jeunsson 1853 30/11 erhöll utg.- bevis.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_438.htm