[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 131


Echo och Åter-Skall på Uplysningen för Swenska Folket om Anledningen, Orsakerna och Afsigterna med Urtima Riksdagen 1769 [febr.-maj]. Stockholm, P. Hesselberg, 1769. Fr.

1 v.(?), 4 à 8 s. 4:o (16,7 x 11); 18 nr (112 s., hvaraf blott de 12 första paginerade); 4 dlr 8 öre kpmt.

Utgifven af And. Odel.

Af N:o 2 fins äfven en ny upplaga tryckt i Göteborg hos I. Smitt.

[Jfr 1:139.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_131.htm