[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 13


Lundska Lögerdagz [Onsdags] Courant. 1717: 1 (10/8)-4 (21/8). Lundska Onsdagz [Lögerdagz] Post-Tijdender. 1717: 5 (24/8-1718:18 (1/3), samt Lundska Post-Tijender. 1718:19 (5/3) -34 (19/6). Tryckt hos Abr. Habereger, Gub. och Ac. Carol. Boktr. Fr.

Med en titelvignett föreställande staden Lund, hvaröfver står; »Lund i Skåne».

2 v., vanl. O., L., stundom T.; 8 sid. 8:o (12 à 14 x 7,4 à 7,1).

Med anledning af Carl XII:s vistelse samt regeringens säte i Lund utgafs denna tidning antagligen därstädes. I det sista numret 1718 19/6 omtalas konungens ankomst till Strömstad 1718 13/5. Huruvida tidningen fortgått längre, är obekant.

Häraf finnas blott 4 nr i K. B. Ups. Bibl:s ex. har 41 nr i årg. 1717 och 84 nr i årg. 1718, som orätt börjar med nr 42 i st. för nr 1.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_13.htm