1

Nationalbibliografin 2007: september

A - Bok- och biblioteksväsen

Aa - Bibliografi

Andersson, Fia, 1950-

Pärlor på svenska : böcker för barn och ungdomar med svenska

som andraspråk / Fia Andersson, Annika Löthagen, Karin

Sohlgren. - 3., omarb. uppl. - Lund : BTJ förlag, 2007. - 272 s. ;

20 cm.

(Btj-serien, 0523-4646 ; 290)

ISBN 9789170185847

Artefakt

Artefakt : bulletin från Dokumenteringsarkiv för modern konst,

Lund. - Lund : Dokumenteringsarkiv för modern konst, 1982-

1985. - 30 cm. - Nr 1/2-nr 5/6.

ISSN 0280-3461

Elging, Peter, 1971-

Att mäta publicering av artiklar : en tillämpning av bibliometri på

evidensbasering inom socialt arbete = [Publication analysis :

bibliometric analysis of the subject area of evidence based

practice in social work] / Peter Elging. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 78 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:4)

Henrysson, Jennie

Vad säger bilden? : en utvärdering av återvinningseffektiviteten i

ImBrowse  = [What can an image tell? : an evaluation of the

retrieval performance in ImBrowse] / Jennie Henrysson, Kristina

Johansson, Charlotte Juhlin. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 91 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:109)

Karlsson, Katharina

Forskningsområdet biblioteks- och

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås : en

bibliometrisk studie av den intellektuella basen 2001-

2006 = [The research area library and information

science at the University College of Borås : a

bibliometric study of the intellectual base 2001-2006] /

Katharina Karlsson, Madelene Larsson. - Borås : Högsk.

i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 65 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:111)

Nolke, Ida

Scientific collaboration : kartläggning av ett

tvärvetenskapligt forskningsområde inom biblioteks- och

informationsvetenskap = [Scientific collaboration :

mapping of a interdisciplinary research area in library

and information science] / Ida Nolke, Alf Stenbrunn. -

Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 67 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:8)

Aay - Förteckningar: musikinspelningar

Sneum, Jan

Bonniers rocklexikon : [1800 band & artister] / Jan

Sneum [huvudredaktör. - 3. helt omarb. och utvidgade

uppl. / översättning: Lena Kjellström. - Stockholm :

Bonnier, 2007. - 1509 s. ; 21 cm.

(Storpocket)

ISBN 978-91-0-011575-3 (genererat)

2

Nationalbibliografin 2007: september

Ab - Bibliotek

Alberius, Charlotta

Alternativ hylluppställning : en studie på Jönköpings

stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning = [Alternative

arrangement of books : a study in Jönköping public library

children and youth department] / Charlotta Alberius, Birgit

Nylander. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 59 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:129)

Alm, Göran, 1945-

Bernadottebiblioteket : en kunglig kulturskatt / Göran Alm,

Antoinette Ramsay Herthelius ; foto: Alexis Daflos. - Stockholm

: Kungl. husgerådskammaren : Atlantis, 2007. - 139, [1] s. : ill.

(huvudsakligen i färg) ; 30 cm.

ISBN 9789185551026 (inb.) ( Kungl. Husgerådskammaren)

ISBN 9789173532068 (inb.) (Atlantis)

Bystedt, Elisabeth

"Etniske minoriteter" på de danska folkbiblioteken : en studie av

två bibliotekstidskrifter = [Ethnic minorities at the Danish public

libraries : a study of two library journals] / Elisabeth Bystedt. -

Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 72 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:7)

Bäcklund, Maria

Orientering i biblioteket? : en fallstudie om möjligheterna att

vägleda besökarna på Hammarö bibliotek = [Orienteering in the

library? : a case study about the possibilities to guide the visitors

at Hammarö bibliotek] / Maria Bäcklund, Joel Sjöstrand. - Borås

: Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 85 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:114)

Dahlin, Doris

Mångspråkiga medier, flerspråkig personal : Bilingual

Benefit : bibliotek och sommarjobbare med annan

språklig bakgrund / [text: Doris Dahlin i samarbete med

Bo Westas och Tuija Vartiainen. - Nacka : DIK ;

Västerås : Länsbibliotek Västmanland, 2007. - 19 s. :

färgill.

ISBN 978-91-975028-6-3

Edlund, Sara

"Jag är hemlös, inte lealös" : en undersökning om

hemlösas informationsbehov = ["I'm homeless, not a

vegetable" : a study of the information needs of the

homeless] / Sara Edlund, Jessika Hansson. - Borås :

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 64 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:108)

Einstein, Golda

Lekstuga eller arbetsplats? : en studie om betydelsen av

skolbibliotek för ungdomar i år 9 = [Playground or place

of work? : a study of the importance of a school library

for youths in ninth grade] / Golda Einstein, Kristin

Järvung. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 85 s. : diagr.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:113)

Englund, Jenny

Personalläsecirklar på folkbibliotek : ett forum för att

utveckla litteraturpedagogiska förhållningssätt = [Staff

reading groups in public libraries : an arena to strengthen

literature-pedagogical perspectives] / Jenny Englund,

Edda Trautmann. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 73 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:102)

3

Nationalbibliografin 2007: september

Folkbiblioteken

Folkbiblioteken. 2006. - Stockholm : Statens kulturråd, 2007. -

91 s. : diagr., tab.

(Kulturen i siffror, 1403-0276 ; 2007:5)

ISBN 9789185259373

Jarvid, Urban

Efter förvaltningsbiblioteket? : en granskning av

omvärldsbevakningen vid centralförvaltningen för Landstinget i

Kalmar län = [After the administration library? : examination of

the environmental scanning by the Central Administration of the

County Council of Kalmar län] / Urban Jarvid. - Borås : Högsk. i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 57, xvii s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:139)

Kemppainen, Tanja

Integrationspolitik i praktiken : en utvärderande fallstudie av

Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek = [Political

programmes aimed towards integration in practice : an evaluative

case study about the metropolitan policy programme

Storstadssatsningen at the library of Bergsjön] / Tanja

Kemppainen, Emma Makkonen. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 102 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:136)

Kjellin, Anna

En helhet som förenar? : aspekter på intern information inom

Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek = [A unifying

wholeness?: aspects concerning the internal information and

communication within Borås theatre and Borås public library] /

Anna Kjellin. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 52 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:1)

Kumlin, Ola

En undersökning utifrån den ramfaktorteoretiska

modellen av tre folkbiblioteks förutsättningar att vara en

resurs för högskolestudenter = [A study of the conditions

of three public library to support university students

based on a frame factor-theoretical model] / Ola Kumlin,

Mathias Olsson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 73 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:112)

Lans, Ann-Sofie

"Nej, inte rita. Låna!" : 3-4-åriga barns

informationsbeteende på folkbibliotekets barnavdelning

= ["No, don't draw. Borrow books!" : a qualitative study

of 3 and 4 year old children's information behavior at the

public library] / Ann-Sofie Lans. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 51 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:97)

Larm, Christina

Funktioner och roller i skolbiblioteket : en studie av två

F-6-skolor i Växjö = [Functions and roles in two junior

and intermediate level-schools] / Christina Larm. - Borås

: Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 59 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:104)

4

Nationalbibliografin 2007: september

Linderson, Peter

Frizon för ungdomar? : en studie av ett ungdomsrum på

folkbibliotek = [A free zone for young people? : a study of a

room in the public library for young people] / Peter Linderson. -

Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 62 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:96)

Magnusson, Alexander

Lärcentrum i biblioteket, möjligheter och utmaningar : tre

aktörsgruppers syn på lärcentrum och dess samverkan med

biblioteket = [Local learning centre on a library : collaboration

with possibilities and challenges] / Alexander Magnusson. -

Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 62 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:122)

Manguel, Alberto, 1948-

Nattens bibliotek / Alberto Manguel ; översättning: Margareta

Eklöf. - Stockholm : Ordfront, 2007. - 341, [1] s. : ill. ; 24 cm.

ISBN 978-91-7037-148-6 (inb.)

Nilsson, Therese

Folkbibliotek och IT : diskurser om folkbibliotek och

informationsteknologi i fyra bibliotekstidskrifter = [The public

library and IT : discourses about the public library and

information technology in four library journals] / Therese

Nilsson. - Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks

- och informationsvetenskap, 2006. - 71 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:95)

Nyberg, Jenny

Glöm inte barnteatern! : en studie om barnteater på

folkbiblioteket = [Don't forget the children's theatre! : a

study of children's theatre at the public library] / Jenny

Nyberg. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 72 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:118)

Perotti, Anna Sofia

"Varför ska vi heta som vårt hus?" : en studie av

marknadsföring av bibliotekarien = ["Why should we be

named after our building?" : a study of marketing the

librarians] / Anna Sofia Perotti. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 70 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:115)

Persson, Catrin

Varför digitalisera? : en studie av tillkomsten av Kungl.

bibliotekets digitaliserade samlingar = [Why

digitisation? : a study of the cause of the occurrence of

the digitised collections of the Royal Library] / Catrin

Persson, Annevie Tångemar. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 86 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:119)

5

Nationalbibliografin 2007: september

Ragnarsson, Pernilla

"Hyllan kan vara början till en stege!" : sociokulturella aspekter

på lärande i Demoteket = ["The shelf might be the first rung of a

ladder!" : socio-cultural aspects on learning in Demoteket] /

Pernilla Ragnarsson, Malin Svensson. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 61 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:120)

Sandblom, Hanna

Hur ser arbetsgivare på folkbibliotek på nyutexaminerade

biblioteks- och informationsvetares kompetens? : en kvalitativ

enkätstudie av uppfattningar om kvalifikationskrav = [What does

public library employers think of recent library and information

graduates' competence? : a qualitative survey of apprehends

about qualification demands] / Hanna Sandblom, Jessica

Sigurdsson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 91 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:141)

Sjöberg, Ditte

"När högskolan kom till byn-" : folkbibliotekets roll vid

högskolestudier på distans = ["When the university came to town

-" : the public library's role in distance education at university

level] / Ditte Sjöberg. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 64 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:106)

Swedman, Angelica

Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier? : en studie

om bloggars användbarhet i bibliotekssektorn =

[Weblogtimes for libraries and librarians? : study of the

weblogs usability in the library sector] / Angelica

Swedman. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 66 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:128)

Thorsson, Pernilla

Arbetarrörelsens bibliotekssträvanden i Sverige :

exemplet ABF-biblioteket i Oskarström = [The library

ambitions of the Labour Movement in Sweden : the

example the library of the Workers´ Educational

Association in Oskarström] / Pernilla Thorsson,

Christina Viklund. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 86 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:116)

Ungerbäck, Cecilia

Hur väljs spelfilm? : urvals- och inköpsprocessen hos

Bibliotekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska

folkbibliotek = [How is feature film selected? : the

selection and purchasing process at Bibliotekstjänst and

the selection process at Swedish public libraries] /

Cecilia Ungerbäck, Åsa Wiklund. - Borås : Högsk. i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap ; Växjö : Växjö univ., 2006. - 97

s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:125)

6

Nationalbibliografin 2007: september

Abcb - Biblioteksbyggnader, bibliotekslokaler och
biblioteksinventarier

Bäcklund, Maria

Orientering i biblioteket? : en fallstudie om möjligheterna att

vägleda besökarna på Hammarö bibliotek = [Orienteering in the

library? : a case study about the possibilities to guide the visitors

at Hammarö bibliotek] / Maria Bäcklund, Joel Sjöstrand. - Borås

: Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 85 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:114)

Abcc - Bibliotekspersonal

Karlsson, Carina

Lust och lärande i läsfrämjandet : pedagogiska perspektiv på

bibliotekarierollen och metoderna bokprat, boksamtal och

Sommarboken = [Joy and learning in the reading promotion

activities : pedagogical perspectives on the librarian role and the

methods booktalk, discussions on reading, and summer reading

challenge] / Carina Karlsson, Kerstin Steen. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 77 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:94)

Lindberg, Barbro

Bibliotekariens val av informationsresurs : en studie av nio

folkbibliotekariers arbete med tio referensfrågor = [The librarians

choice of information resources : a study of the work of nine

public librarians with ten reference questions] / Barbro Lindberg.

- Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 97 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:3)

Perotti, Anna Sofia

"Varför ska vi heta som vårt hus?" : en studie av

marknadsföring av bibliotekarien = ["Why should we be

named after our building?" : a study of marketing the

librarians] / Anna Sofia Perotti. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 70 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:115)

Sandblom, Hanna

Hur ser arbetsgivare på folkbibliotek på

nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares

kompetens? : en kvalitativ enkätstudie av uppfattningar

om kvalifikationskrav = [What does public library

employers think of recent library and information

graduates' competence? : a qualitative survey of

apprehends about qualification demands] / Hanna

Sandblom, Jessica Sigurdsson. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 91 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:141)

Talay, Tandis Jamei

Informationsspecialist eller informatör : likheter och

skillnader på arbetsmarknaden = [Information specialist

or informant : similarities and differences on the labour

market] / Tandis Jamei Talay. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 63 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:103)

7

Nationalbibliografin 2007: september

Abda - Bibliotek: förvärv och urval

Ungerbäck, Cecilia

Hur väljs spelfilm? : urvals- och inköpsprocessen hos

Bibliotekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek =

[How is feature film selected? : the selection and purchasing

process at Bibliotekstjänst and the selection process at Swedish

public libraries] / Cecilia Ungerbäck, Åsa Wiklund. - Borås :

Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap ; Växjö : Växjö univ., 2006. - 97 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:125)

Abdb - Bibliotek: katalogisering

Ström, Jenny

Att expandera sökfrågor i en elektronisk bibliotekskatalog : en

jämförelse av återvinningseffektiviteten för fyra olika

sökfrågetyper = [Query expansion in an online library catalogue :

a comparison of the retrieval effectiveness of four different query

types] / Jenny Ström, Julia Teplitskaia. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 73 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:92)

Abdc - Bibliotek: klassifikation

Ackeryd, Ann-Sofie

Uppfattas "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" som

användarvänligt? = [Is the "Classification system for Swedish

libraries" perceived as user friendly] / Ackeryd, Ann-Sofie. -

Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 68 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:6)

Blomkvist, Cecilia, 1984-

Så funkar avdelning C : en kvalitativ undersökning av

användbarheten av SAB-systemets religionsavdelning i

dagens svenska samhälle = [The main class C (religion)

of the Swedish classification system, and its usability in

todays Swedish society : a qualitative survey] / Cecilia

Blomkvist, Karolina Jonson. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 61 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:140)

Folkesson, Isabel

Marginaliserad kunskap? : en kritisk studie av

representationen av genusvetenskaplig litteratur i

klassifikationssystem och ämnesordslistor =

[Marginalized knowledge? : a critical approach towards

the representation of gender studies in classification

systems and subject heading lists] / Isabel Folkesson,

Klara März. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 81 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:101)

Abdci - Tesaurer och indexering

Claesson, Karl Adam

Vad automatisk indexering och genreklassifikation kan

tillföra skönlitteraturen = [What automatic indexing and

genre classification can bring to fiction] / Karl Adam

Claesson. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 63 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:142)

8

Nationalbibliografin 2007: september

Folkesson, Isabel

Marginaliserad kunskap? : en kritisk studie av representationen

av genusvetenskaplig litteratur i klassifikationssystem och

ämnesordslistor = [Marginalized knowledge? : a critical approach

towards the representation of gender studies in classification

systems and subject heading lists] / Isabel Folkesson, Klara März.

- Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 81 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:101)

Söderman, James

Att hitta Ett hem vid världens ände : om sexualitet och

könsidentitet vid ämnesordsindexering av skönlitteratur = [To

find A home at the end of the world : about sexuality and gender

identity in indexing of fiction] / James Söderman. - Borås :

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 48 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:105)

Abdd - Bibliotek: uppställning och bokvård

Alberius, Charlotta

Alternativ hylluppställning : en studie på Jönköpings

stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning = [Alternative

arrangement of books : a study in Jönköping public library

children and youth department] / Charlotta Alberius, Birgit

Nylander. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 59 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:129)

Abea - Bibliotek: specialsamlingar:
tidningar och tidskrifter

Bystedt, Elisabeth

"Etniske minoriteter" på de danska folkbiblioteken : en

studie av två bibliotekstidskrifter = [Ethnic minorities at

the Danish public libraries : a study of two library

journals] / Elisabeth Bystedt. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 72 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:7)

Abf - Biblioteksservice

Bäcklund, Maria

Orientering i biblioteket? : en fallstudie om

möjligheterna att vägleda besökarna på Hammarö

bibliotek = [Orienteering in the library? : a case study

about the possibilities to guide the visitors at Hammarö

bibliotek] / Maria Bäcklund, Joel Sjöstrand. - Borås :

Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 85 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:114)

Kumlin, Ola

En undersökning utifrån den ramfaktorteoretiska

modellen av tre folkbiblioteks förutsättningar att vara en

resurs för högskolestudenter = [A study of the conditions

of three public library to support university students

based on a frame factor-theoretical model] / Ola Kumlin,

Mathias Olsson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 73 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:112)

9

Nationalbibliografin 2007: september

Abfa - Bibliotek: mediedistribution, utlåning

Karlsson, Carina

Lust och lärande i läsfrämjandet : pedagogiska perspektiv på

bibliotekarierollen och metoderna bokprat, boksamtal och

Sommarboken = [Joy and learning in the reading promotion

activities : pedagogical perspectives on the librarian role and the

methods booktalk, discussions on reading, and summer reading

challenge] / Carina Karlsson, Kerstin Steen. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 77 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:94)

Abfb - Bibliotek: informationsservice,
referensarbete

2005 års informationsutbytesutredning

Utökat elektroniskt informationsutbyte : betänkande / av 2005 års

informationsutbytesutredning. - Stockholm : Fritze, 2007. - 428,

[4] s.  ; 24 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:45)

ISBN 9789138227633

Lindberg, Barbro

Bibliotekariens val av informationsresurs : en studie av nio

folkbibliotekariers arbete med tio referensfrågor = [The librarians

choice of information resources : a study of the work of nine

public librarians with ten reference questions] / Barbro Lindberg.

- Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 97 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:3)

Abfba - Bibliotek: informationssökning och
återvinning

Hagberg, Lena

En tesaurus som ledsagare : en jämförande studie av tre

sökstrategiers inverkan på återvinningsresultatet i en

bibliografisk databas = [The thesaurus as a companion :

a comparative study of three search strategies and their

influence on information retrieval results in a

bibliographic database] / Lena Hagberg, Johanna

Müntzing. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 43 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:124)

Henrysson, Jennie

Vad säger bilden? : en utvärdering av

återvinningseffektiviteten i ImBrowse  = [What can an

image tell? : an evaluation of the retrieval performance

in ImBrowse] / Jennie Henrysson, Kristina Johansson,

Charlotte Juhlin. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 91 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:109)

Johannesson, Nils

"Ju mer man vet desto mer kan man bestämma" : en

undersökning av behov, sökning och användning av

information vid beslutsfattande i kommunala nämnder =

["The more you know the more you can decide" : an

investigation of needs, seeking and use of information in

decision-making in municipal committees] / Nils

Johannesson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 62 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:126)

10

Nationalbibliografin 2007: september

Lans, Ann-Sofie

"Nej, inte rita. Låna!" : 3-4-åriga barns informationsbeteende på

folkbibliotekets barnavdelning = ["No, don't draw. Borrow

books!" : a qualitative study of 3 and 4 year old children's

information behavior at the public library] / Ann-Sofie Lans. -

Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 51 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:97)

Larsson, Julia

Slumpmässig informationsanskaffning eller "Jag talar hellre om

inspiration" : skådespelares slumpmässiga

informationsanskaffning = [Random information acquisition or "I

would rather talk about inspiration" : actors' random information

acquisition] / Julia Larsson, Christina Pejlare. - Borås :

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 63 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:121)

Sjöholm, Maria

"I just search the Internet" : en intervjustudie om internationella

studenters informationssökning = ["I just search the Internet" : an

interview study about international students information seeking]

/ Maria Sjöholm, Maria Svensson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 85 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:123)

Ström, Jenny

Att expandera sökfrågor i en elektronisk

bibliotekskatalog : en jämförelse av

återvinningseffektiviteten för fyra olika sökfrågetyper =

[Query expansion in an online library catalogue : a

comparison of the retrieval effectiveness of four different

query types] / Jenny Ström, Julia Teplitskaia. - Borås :

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 73 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:92)

Abfi - Biblioteksservice till invandrare och
språkliga minoriteter

Bystedt, Elisabeth

"Etniske minoriteter" på de danska folkbiblioteken : en

studie av två bibliotekstidskrifter = [Ethnic minorities at

the Danish public libraries : a study of two library

journals] / Elisabeth Bystedt. - Borås : Högskolan i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 72 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:7)

Kemppainen, Tanja

Integrationspolitik i praktiken : en utvärderande

fallstudie av Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek

= [Political programmes aimed towards integration in

practice : an evaluative case study about the metropolitan

policy programme Storstadssatsningen at the library of

Bergsjön] / Tanja Kemppainen, Emma Makkonen. -

Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks-

och informationsvetenskap, 2006. - 102 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:136)

11

Nationalbibliografin 2007: september

Abha - Bibliotek: allmänkulturell verksamhet

Nyberg, Jenny

Glöm inte barnteatern! : en studie om barnteater på

folkbiblioteket = [Don't forget the children's theatre! : a study of

children's theatre at the public library] / Jenny Nyberg. - Borås :

Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 72 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:118)

Ragnarsson, Pernilla

"Hyllan kan vara början till en stege!" : sociokulturella aspekter

på lärande i Demoteket = ["The shelf might be the first rung of a

ladder!" : socio-cultural aspects on learning in Demoteket] /

Pernilla Ragnarsson, Malin Svensson. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 61 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:120)

Abhb - Bibliotek: samarbete med skola, förskola,
fritidsgård

Larm, Christina

Funktioner och roller i skolbiblioteket : en studie av två F-6-

skolor i Växjö = [Functions and roles in two junior and

intermediate level-schools] / Christina Larm. - Borås : Högsk. i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 59 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:104)

Abhc - Bibliotek: samarbete med
studieförbund och andra
kulturorganisationer

Kjellin, Anna

En helhet som förenar? : aspekter på intern information

inom Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek = [A

unifying wholeness?: aspects concerning the internal

information and communication within Borås theatre and

Borås public library] / Anna Kjellin. - Borås : Högskolan

i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 52 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:1)

Aea - Bokhistoria

Mårtensson, Lasse, 1973-

AM 557 4to : studier i en isländsk samlingshandskrift

från 1400-talet. - Uppsala : Institutionen för nordiska

språk, Uppsala universitet, 2007. - 232 s. : ill., tab. ; 30

cm.

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007

Aef - Redigeringsteknik

Motion by Cap & design

Motion by Cap & design : för bättre film och rörlig

grafik. - Stockholm : IDG, 2007. - 29 cm. - Nr 1.

ISSN 1654-6466

12

Nationalbibliografin 2007: september

B - Allmänt och blandat

Bb - Allmänna samlingsverk

100 ord om allt och inget

100 ord om allt och inget : Lunarstorm. - Borås : Nicotext, cop.

2007. - Ca 160 s. ; 17 cm.

ISBN 9789185449507

Anakronismer

Anakronismer / redaktörer: Sara Arrhenius och Magnus Bergh ;

[Ulla von Brandenburg ...] = Anachronisms / editors: Sara

Arrhenius and Magnus Bergh ; [Ulla von Brandenburg. -

Stockholm : Bonnier, 2007. - 190, [4], 190 s. : ill. ; 21 cm.

ISBN 978-91-0-011606-4

Anwood, Robert

Björnar kan inte springa i nedförsbacke : och 200 andra

tvivelaktiga påståenden / Robert Anwood ; öersättning: Lars Olov

Skeppholm ; [illustrations: Sarah Nayler. - Malmö : Bra böcker,

2007. - 328 s. : ill. ; 17 cm.

ISBN 9789170024993 (inb.)

Karlsson Lindell, Agnes, 2000-

Dagens Agnes : [bästa barnbloggen om allt och lite till. - Borås :

Nicotext, cop. 2007. - 138, [4] s. ; 15 cm.

ISBN 9789185869060

Bbh - Citatsamlingar

Grattis på födelsedagen

Grattis på födelsedagen / [foto: Paulina Westerlind ;

textsammanställning: Erika Carlsson. - Stockholm : B.

Wahlström, 2007. - [32] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 16 cm.

ISBN 9789132334078 (inb.)

Ord till tröst

Ord till tröst / [foto: Paulina Westerlind. - Stockholm : B.

Wahlström, 2007. - [32] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 16 cm.

ISBN 9789132334085 (inb.)

Till min vän

Till min vän / [foto: Paulina Westerlind ;

textsammanställning: Erika Carlsson. - Stockholm : B.

Wahlström, 2007. - [32] s. : färgill. ; 16 cm.

ISBN 9789132334092 (inb.)

Bd - Allmänna tidskrifter och allmänna
serier

Guinness world records magazine

Guinness world records magazine. - Malmö : Egmont

Kärnan, 2007. - 30 cm. - 2007: nr 1.

ISSN 1654-6458

Hartmann magazine

Hartmann magazine : en tidning från Hartman-

Scandicare AB. - Anderstorp : Hartmann-Scandicare AB,

2006. - 29 cm. - 2006: nr 1.

ISSN 1654-6164

Smarta fakta

Smarta fakta. - Stockholm : Bonnier Carlsen , 2007.

Bda - Tidskrifter och serier: kultur,
litteratur, politik

...Den

...Den : tidskrift för poesi. - Malmö : Iranska

kulturföreningen, 1995. - 21 cm. - [19]95: 1.

ISSN 1403-5901

Kwingwa Lidman, Pernilla

Kulturens makt : en postkolonial analys av Sidas

kulturbistånd = [The power of culture : a postcolonial

analysis of Sidas cultural aid] / Barbro Lindberg. - Borås

: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks-

och informationsvetenskap, 2006. - 110 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:5)

13

Nationalbibliografin 2007: september

Bdb - Tidskrifter och serier: reportage och
underhållning

Kolla

Kolla! : magasinet för det permanenta äventyret. - Malmö : Kolla,

2004. - 2004: nr 1.

ISSN 1652-9367

Tjuvlyssnat

Tjuvlyssnat. - Malmö : Egmont Kärnan, 2007. - 28 cm. - ; 2007:

nr 2.

ISSN 1654-5923

Bdc - Invandrartidskrifter

...Den

...Den : tidskrift för poesi. - Malmö : Iranska kulturföreningen,

1995. - 21 cm. - [19]95: 1.

ISSN 1403-5901

Bf - Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet

Dahl, Lars, 1947-

Nils August "Kabbarp" Nilsson / av Lars Dahl. - Åhus : S:ta

Annas gille, 2006. - 12 s. : ill.

(Småskrifter utgivna av S:ta Annas gille i Åhus, 1100-2743 ; 63)

Gejrot, Tomas, 1923-

En något annorlunda guidning i Åhus / av Tomas Gejrot. - Åhus :

S:ta Annas gille, 2006. - 12 s. : ill.

(Småskrifter utgivna av S:ta Annas gille i Åhus, 1100-2743 ; 62)

Juhlin Alftberg, Jimmy, 1968-

Ärkebiskopsborgen i Åhus : en byggnadsantikvarisk diskussion /

Jimmy Juhlin Alftberg. - Åhus : S:ta Annas gille, 2006. - 51 s. :

ill. (vissa i färg.

(Skrifter / utgivna av S:ta Annas Gille i Åhus, 0487-2118 ; 26)

Radehag, Lee, 1953-

Malmströms repslageri / av Lee Radehag. - Åhus : S:ta Annas

gille, 2006. - 16 s. : ill.

(Småskrifter utgivna av S:ta Annas gille i Åhus, 1100-2743 ; 61)

Tillberg, Tomas

Per Svensson - cigarrkungen / av Tomas Tillberg. - Åhus

: S:ta Annas gille, 2007. - 35 s. : ill.

(Skrifter / utgivna av S:ta Annas Gille i Åhus, 0487-2118

; 27)

Bfa - Allmän vetenskaplig verksamhet

Att utvärdera tvärvetenskap

Att utvärdera tvärvetenskap : reflektioner utifrån

Högskoleverkets utvärderingar 2001-2005 / [innehåll:

Johan Fröberg, Lars Geschwind och Carl Sundström. -

Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 55 s.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:34 R)

Forskningens gråzoner

Forskningens gråzoner : tillrättalägganden, anpassning

och marknadsföring i kunskapsproduktion / Wilhelm

Agrell (red. - Stockholm : Carlsson, 2007. - 203, [1] s. :

ill. ; 21 cm.

ISBN 978-91-7331-085-7

Medicin för Sverige

Medicin för Sverige! : nytt liv i en framtidsbransch /

Göran Arvidsson. - 1. uppl. - Stockholm : SNS, 2007. -

205 s. ; 23 cm.

ISBN 978-91-85695-19-5

Nolke, Ida

Scientific collaboration : kartläggning av ett

tvärvetenskapligt forskningsområde inom biblioteks- och

informationsvetenskap = [Scientific collaboration :

mapping of a interdisciplinary research area in library

and information science] / Ida Nolke, Alf Stenbrunn. -

Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 67 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:8)

14

Nationalbibliografin 2007: september

Populär vetenskap (Helsingboorg

Populär vetenskap : månadstidning om teknik, forskning och

vetenskap. - Helsingborg : Allers förlag, 1994-1997. - Ca 68 s. :

ill. (vissa i färg) ; 29 cm. - 1994: nr 27-1997: nr 2.

ISSN 1403-8102

Bfk - Allmän kulturell verksamhet

Sverige. Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006

Mångfald är framtiden : slutbetänkande / av Kommittén för

samordning av Mångkulturåret 2006. - Stockholm : Fritze, 2007.

- 482, [4] s. ; 24 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X; 2007:50)

ISBN 9789138227718

Bg - Allmänna museer

Mankell, Bia, 1952-

Kommunala museer : lärmiljö och mötesplats : en

forskningsinriktad förstudie / Bia Mankell. - Eskilstuna :

Kommunala museers samarbetsråd, 2004. - 71 s.

ISBN 91-975019-0-5

Bga - Museiteknik

Andersson, Therese

Digitalisering av bilder vid två museer = [Digitization of images

in two Swedish museums] / Therese Andersson, Ann-Katrin

Nilsson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 72 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:107)

Bgk - Kulturminnesvård

Anjeståhl, Birgit

Studieplan till Natur och kultur på Öland / [av Birgit Anjeståhl ;

omslagsbild och övriga bilder: Adam Hedin. - Mörbylånga :

Studieförbundet Vuxenskolan, 2002. - [47] s. : ill.

ISBN 91-631-2969-8

Gullbrandsson,  Robin

Ljungarums kyrkogård : kulturhistorisk karakterisering

och bedömning : Ljungarums socken i Jönköpings

kommun, Jönköpings län, Växjö stift / Robin

Gullbrandsson. - Jönköping : Jönköpings läns museum,

2007. - 24 s. : ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ;

2007:69)

Gullbrandsson, Robin

Bredaryds kyrkogård : kulturhistorisk karakterisering

och bedömning : Bredaryds socken i Värnamo kommun,

Jönköpings län, Växjö stift / 2007. - Jönköping :

Jönköpings läns museum, 2007. - 26 s. : ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ;

2007:80)

Gullbrandsson, Robin

Kulltorps kyrkogård : kulturhistorisk karakterisering och

bedömning : Kulltorps socken i Gnosjö kommun,

Jönköpings län, Växjö stift / Robin Gullbrandsson. -

Jönköping : Jönköpings läns museum, 2007. - 22 s. : ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ;

2007:81)

Gullbrandsson, Robin

Rogberga kyrka : Kulturhistorisk karakterisering och

bedömning : Rogberga socken i Jönköpings kommun,

Jönköpings län, Växjö stift / Robin Gullbrandsson. -

Jönköpingb : Jönköpings läns museum, 2007. - 20 s. : ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköping läns museum) ;

2007:39)

Gullbrandsson, Robin

Rydaholms kyrkogård : kulturhistorisk karakterisering

och bedömning : Rydaholms socken i Värnamo

kommun, Jönköpings län, Växjö stift / Robin

Gullbrandsson. - Jönköping : Jönköpings läns museum,

2007. - 30 s. : ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ;

2007:70)

15

Nationalbibliografin 2007: september

Gullbrandsson, Robin

Skärstads kyrka : kulturhistorisk karakterisering och bedömning :

Skärstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö

stift / Robin Gullbrandsson. - Jönköping : Jönköpings läns

museum, 2007. - 24 s. : ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ; 2007:67)

Gullbrandsson, Robin

Öggestorps kyrka : kulturhistorisk karakterisering och bedömning

: Öggestorps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län,

Växjö stift / Robin Gullbrandsson. - Jönköping : Jönköpings läns

museum, 2007. - 19 s. : ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ; 2007:38)

Gullbrandsson, Robin

Ölmstads kyrka : kulturhistorisk karakterisering och bedömning :

Ölmstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö

stift / Robin Gullbrandsson. - Jönköping : Jönköpings läns

museum, 2007. - 22 s. : ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ; 2007:68)

Melchert, Daniel, 1966-

Industri- och verksamhetsmiljöer i Malmö : en översiktlig

inventering / [text & foto: Daniel Melchert & Carola Lund ;

kartor: Annelie Göransson. - Malmö : Malmö kulturmiljö :

Länsstyrelsen i Skåne län, 2002. - 159 s. : ill.

ISBN 91-87336-88X

Olsson, Margareta

Gröna torp på Södra Äng : kulturhistorisk förstudie :

landskapshistorisk analys inför planerad nybyggnation av

torpbebyggelse inom Södra Äng : Norra Solberga socken i

Nässjö kommun, Jönköpings län / Margareta Olsson och Ådel V.

Franzén. - Jönköping : Jönköpings läns museum, 2007. - 30 s. :

ill.

(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ; 2007:74)

ISBN (Spiralh.)

Bi - Föreningsteknik och mötesteknik

Börjeson, Lena, 1940-

Kreativa metoder för workshop m. m. : 15

verktygsbeskrivningar / Lena Börjeson. - Enskede :

Metoda  konsulter, [2007. - 26 s. : ill. ; 30 cm i kapsel 33

cm.

ISBN 9789186500726 (tills. med 1 CD-ROM)

Börjeson, Lena, 1940-

Kreativa metoder för workshop m. m. [Elektronisk

resurs] : 15 verktygsbeskrivningar / Lena Börjeson. -

Enskede : Metoda  konsulter, [2007. - 1 CD-ROM.

ISBN 9789186500726 (tills. med 1 tryckt bok)

Bl - Omstridda fenomen och företeelser

Ekberg, Anita

Vad är healing och hur kan det fungera? / av Anita

Ekberg. - 1. uppl. - Bromma : Svenska energimedicinska

clairvoajant & healing akademin (SECHA), 2007. - 105

s. : ill. (vissa i färg) ; 21 cm.

ISBN 9789163309984

Blb - Ockultism

Säterdahl, Ewa, 1959-

Athomia : att vara på ensam väg : andevärlden pratar

med mig : min själ berättade saker för mig och bad mig

skriva ner orden för att ge dem till dig- / Ewa Säterdahl. -

Borlänge : Athomia, 2007. - 283, [1] s. ; 22 cm.

ISBN 978-91-633-1029-4 (inb.)

Blca - Astrologi

Vintergatan

Vintergatan : en tidskrift från Astrologiföreningen

Vintergatan. - Furulund : Astrologiföreningen

Vintergatan, 1996. - 21 cm.

ISSN 1403-8110

16

Nationalbibliografin 2007: september

Br - Kommunikation, cybernetik,
informationsteori

Edlund, Sara

"Jag är hemlös, inte lealös" : en undersökning om hemlösas

informationsbehov = ["I'm homeless, not a vegetable" : a study of

the information needs of the homeless] / Sara Edlund, Jessika

Hansson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 64 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:108)

Brb - Cybernetik och informationsteori

2005 års informationsutbytesutredning

Utökat elektroniskt informationsutbyte : betänkande / av 2005 års

informationsutbytesutredning. - Stockholm : Fritze, 2007. - 428,

[4] s.  ; 24 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:45)

ISBN 9789138227633

Bs - Masskommunikation: allmänt

Bergström, Bo, 1946-

Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och

profilering i vår visuella kultur / Bo Bergström ; [pedagogiska

illustrationer: Jonas Bergström. - 6., utvecklade uppl. -

Stockholm : Carlsson, 2007. - 315 s. : ill. (vissa i färg) ; 27 cm.

ISBN 9789173310703 (inb.)

Linde, Per

Metamorphing : the transformative power of digital media and

tangible interaction / Per Linde. - Malmö : School of Arts and

Communication, Malmö University ; Karlskrona : Department of

Interaction and System Design, Blekinge Institute of Technology,

2007. - 245 s. : ill.

(Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series,

1653-2090 ; 2007:12)

Diss. Karlskrona : Blekinge tekniska högskola, 2007

ISBN 9789172951150

Mediehistoriskt arkiv

Mediehistoriskt arkiv. - Stockholm : Statens ljud- och

bildarkiv, 2006. - 1.

Nordic Conference on Media and Communication

Research (17th : 2005 : Aalborg, Denmark)

Plenary addresses : 17th Nordic Conference on Media

and Communication Research, Aalborg, 11-14 August,

2005 / [editor, Ulla Carlsson. - Göteborg : Nordic

Information Centre for Media and Communication

Research (Nordiskt informationscenter för medie- och

kommunikationsforskning) (NORDICOM), 2006. - 102

p.

(NORDICOM review, 1403-1108 ; 2006:2 =

supplement)

Nordic Conference on Media and Communication

Research (17 : 2005 : Aalborg)

17th Nordic Conference on Media and Communication

Research : Aalborg, 11-14 August 2005 / edited by Ulla

Carlsson. - Göteborg : Nordic Information Centre for

Media and Communication Research (Nordiskt

informationscenter för medie- och

kommunikationsforskning) (NORDICOM), 2006. - 301

s.

(NORDICOM review, 1403-1108 ; 2006:2 = special

issue)

Paketerad politik

Paketerad politik : elva essäer om journalistik och medier

/ Mats Ekström & Åsa Kroon (red. - Stockholm

Carlsson, 2007. - 190, [1] s.  : ill. ; 21 cm.

ISBN 9789173311014 (inb.)

Rashid, Abdulwahab Hamid

Ahdath al-Iraq wa-al-sharq al-awsat : ara gharbiyah -

mutarjamah : 2003-2006 = Iraq´s events and the Middle

East : Western opinions - translated  / Abd al-Wahhab

Hamid Rashid. - 1.  tabah. - Sverige : Abdulwahab

Hamid Rashid, 2007. - 406 s.

ISBN 978-91-633-0258-9

17

Nationalbibliografin 2007: september

Bt - Publicistik

Norman, Helena, 1954-

Religion som medieberättelse : Expressens rapportering om

Knutbyfallet / Helena Norman. - Uppsala : [Religionshistoriska

avdelningen, Uppsala universitet] : Swedish Science Press

[distributör], 2007. - 127, [4] s. ; 21 cm.

(Studier av inter-religiösa relationer, 1650-8718 ; 35)

ISBN 9789189652286

Olsson, Curt Åke, 1919-

Tidningsmän och politiska organisationer : den borgerliga

samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen 1962-1964 / Curt Åke Olsson.

- Lund : Lunds universitet, 2000. - 199 s.

Licentiatavhandling Lund : Lunds universitet., 2000

Paketerad politik

Paketerad politik : elva essäer om journalistik och medier / Mats

Ekström & Åsa Kroon (red. - Stockholm Carlsson, 2007. - 190,

[1] s.  : ill. ; 21 cm.

ISBN 9789173311014 (inb.)

Bua - Radio

Nynäs, Peter, 1969-

"Finns det någon som känner min röst?" : en religionspsykologisk

studie av objektsökande tolkningsprocesser i

radioandaktsreceptionen / Peter Nynäs. - Nora : Nya Doxa, 2007.

- 223, [1] s. ; 23 cm.

ISBN 9789157805102 (inb.)

Bub - Television och video

Vår egen såpa

Vår egen såpa : en dokumentation av ett projektarbete kring

såpoperor i tv genomfört av elever i åk 8 och 9 vid Älvdalsskolan

i Älvdalen / [redaktion: Klas Viklund, Svenska Filminstitutet, och

Malin Lagergren, Film i Dalarna ; foto: Klas Viklund. -

Stockholm : Svenska filminstitutet ; Falun : Film i Dalarna, cop.

2001. - 39 s. : ill. + 1 videokassett.

ISBN 91-85248-85-1

Bv - Informationsteknik (IT)

Castells, Manuel

Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur. Bd 3,

Milleniets slut / Manuel Castells ; översättning: Gunnar

Sandin. - 2. tr. - Göteborg : Daidalos, 2007. - 453 s. ; 23

cm.

ISBN 9789171732613

Enochsson, AnnBritt

Internetsökningens didaktik / AnnBritt Enochsson. - 1.

uppl. - Stockholm : Liber, 2007. - 150 s. ; 21 cm.

ISBN 9789147084074

Internet fakta

Internet fakta : näringslivets hemsidor. - Sammanfattad

utgivningstid Klippan : Företagsfakta, information &

ekonomi, 1998. - 29 cm. - 1998:1-1999:1; 2002.

ISSN 1403-8390

IT utan gränser

IT utan gränser : ett konkurrenskraftigt Sverige i en

global IT-värld : en projektrapport från Kungl.

ingenjörsvetenskapsakademien (IVA. - Stockholm :

Kungl. ingenjörsvetenskapsakademin, 2006. - 44 s. :

färgill.

ISBN 9170827478

IT-standardiseringsutredningen

Den osynliga infrastrukturen : om förbättrad samordning

av offentlig IT-standardisering : betänkande / av IT-

standardiseringsutredningen. - Stockholm : Fritze, 2007.

- 516, [4] s.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:47)

ISBN 9789138227657

Landgren, Jonas

Designing information technology for emergency

response / Jonas Landgren. - Göteborg : Department of

Applied Information Technology, IT University of

Göteborg, Göteborg University, 2007. - 187 s.

(Gothenburg studies of informatics, 1400-741X ; 39)

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2007

ISBN 9789162872311

18

Nationalbibliografin 2007: september

Nilsson, Therese

Folkbibliotek och IT : diskurser om folkbibliotek och

informationsteknologi i fyra bibliotekstidskrifter = [The public

library and IT : discourses about the public library and

information technology in four library journals] / Therese

Nilsson. - Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks

- och informationsvetenskap, 2006. - 71 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:95)

Norrbelius Coleman, Eva

"Det sade bara klick" : en studie om 15-åriga tjejers

Internetanvändning utifrån ett källkritiskt perspektiv = ["It

happened so fast" : a study about 15-year old girls and their use

of Internet from a source critical perspective] / Eva Norrbelius

Coleman. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 54 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:127)

Swedman, Angelica

Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier? : en studie om

bloggars användbarhet i bibliotekssektorn = [Weblogtimes for

libraries and librarians? : study of the weblogs usability in the

library sector] / Angelica Swedman. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 66 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:128)

19

Nationalbibliografin 2007: september

C - Religion

C - Religion

Blomkvist, Cecilia, 1984-

Så funkar avdelning C : en kvalitativ undersökning av

användbarheten av SAB-systemets religionsavdelning i dagens

svenska samhälle = [The main class C (religion) of the Swedish

classification system, and its usability in todays Swedish society :

a qualitative survey] / Cecilia Blomkvist, Karolina Jonson. -

Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 61 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:140)

C:d - Religionsfilosofi

Sturmark, Christer, 1964-

Tro och vetande 2.0 : om förnuft, humanism och varför

människor tror på konstiga saker : en liten bok om stora frågor /

av Christer Sturmark. - Ny omarb. och utvidgad uppl. - Nora :

Nya Doxa, 2007. - 332, [1] s. ; 18 cm.

ISBN 9789157805065

C:do - Religionspsykologi

Geels, Antoon, 1946-

Religiös besinning  och besinningslös religion : tankar om terror i

Guds namn, buddhism och global andlighet / Antoon Geels. -

Nora : Nya Doxa, 2007. - 214, [1] s. ; 24 cm.

ISBN 9789157805010 (inb.)

Nynäs, Peter, 1969-

"Finns det någon som känner min röst?" : en religionspsykologisk

studie av objektsökande tolkningsprocesser i

radioandaktsreceptionen / Peter Nynäs. - Nora : Nya Doxa, 2007.

- 223, [1] s. ; 23 cm.

ISBN 9789157805102 (inb.)

C:oa - Religionssociologi

Geels, Antoon, 1946-

Religiös besinning  och besinningslös religion : tankar

om terror i Guds namn, buddhism och global andlighet /

Antoon Geels. - Nora : Nya Doxa, 2007. - 214, [1] s. ; 24

cm.

ISBN 9789157805010 (inb.)

Norman, Helena, 1954-

Religion som medieberättelse : Expressens rapportering

om Knutbyfallet / Helena Norman. - Uppsala :

[Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet] :

Swedish Science Press [distributör], 2007. - 127, [4] s. ;

21 cm.

(Studier av inter-religiösa relationer, 1650-8718 ; 35)

ISBN 9789189652286

Cbaaa - Gamla testamentet: Moseböckerna
(Pentateuken, Tora)

Ardenfors, Jack-Tommy, 1942-

10 + 1 / Jack-Tommy Ardenfors. - Södertälje : Christian

Education ; Jönköping : Nya musik [distributör], [2006. -

177 s.

ISBN 9163198541

Cc - Exegetik och litteratur om Bibeln

Bergström, Robert, 1970-

En introduktion till Bibelns tillkomst & trovärdighet :

[vet du verkligen vad du tror på? Och varför?] / Robert

Bergström. - Uppsala : Relevant media, 2007. - 32 s. ; 20

cm.

ISBN 9789189328105 (genererat)

ISBN 9189328108

Ccbb - Exegetik: brev

Lenells, Bo, 1945-

Avslöja planen! : sa Gud till Paulus / Bo Lenells. -

[Visby : iVisby], cop. 2007. - 90 s. ; 18 cm.

ISBN 978-91-85803-00-2

20

Nationalbibliografin 2007: september

Ccdz - Övriga särskilda bibliska personer

Lenells, Bo, 1945-

Avslöja planen! : sa Gud till Paulus / Bo Lenells. - [Visby :

iVisby], cop. 2007. - 90 s. ; 18 cm.

ISBN 978-91-85803-00-2

Cea - Dogmatik

Carlsson, Olle

Kristendom för ateister / Olle Carlsson ; [faktagranskning: Göran

Agrell. - Stockholm : Viva, 2007. - 241, [1] s. ; 19 cm.

ISBN 9789185675081 (inb.)

Cead - Den enskildes religiösa liv

Merton, Thomas, 1915-1968

Den inre erfarenheten : anteckningar om kontemplation / Thomas

Merton ; översättning: Bernard Durel och Per Tornée. -

Stockholm : Cordia, 2007. - 230, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 9789140641472 (inb.)

Nouwen, Henri J. M

Att komma hem : den förlorade sonens återkomst / Henri

Nouwen ; översättning: Kerstin Gårsj

Spalde, Annika, 1969-

Ett brinnande hjärta : om mystik och engagemang / Annika

Spalde ; [illustrationer: Gabriella Engell-Nielsen. - Örebro :

Cordia, 2007. - 174, [5] s. : ill. ; 21 cm.

ISBN 978-91-526-3153-9 (inb.)

Cef - Polemik och apologetik

Sturmark, Christer, 1964-

Tro och vetande 2.0 : om förnuft, humanism och varför

människor tror på konstiga saker : en liten bok om stora frågor /

av Christer Sturmark. - Ny omarb. och utvidgad uppl. - Nora :

Nya Doxa, 2007. - 332, [1] s. ; 18 cm.

ISBN 9789157805065

Cf - Teologisk etik

Lenells, Bo, 1945-

Avslöja planen! : sa Gud till Paulus / Bo Lenells. -

[Visby : iVisby], cop. 2007. - 90 s. ; 18 cm.

ISBN 978-91-85803-00-2

Myss, Caroline M

Kraftens osynliga väg : personliga val som skapar

mirakler / Caroline Myss ; översatt av Lisbet Holst. - [Ny

utg. - Malmö : Damm, 2007. - 259 s. ; 18 cm.

ISBN 9789173511049

Spalde, Annika, 1969-

Ett brinnande hjärta : om mystik och engagemang /

Annika Spalde ; [illustrationer: Gabriella Engell-Nielsen.

- Örebro : Cordia, 2007. - 174, [5] s. : ill. ; 21 cm.

ISBN 978-91-526-3153-9 (inb.)

Cga - Religionssamfunden och samhället

Propper, Felix

Die Kirche und ihre Juden / Felix Propper. - Sigtuna :

Propper, cop. 2006. - 158, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 9197166685

Ch:k - Gudstjänstens historia

Gudstjänstfolket

Gudstjänstfolket : församlingssyn och liturgi / redaktör:

Sven-Åke Selander ; Oloph Bexell. - Skellefteå : Artos &

Norma, 2005. - 192 s., [12] pl.-s. : färgill. ; 22 cm.

(Svenskt gudstjänstliv, 0280-9133 ; 80)

Ci - Uppbyggelselitteratur

McLaren, Brian D., 1956-

Historien vi är en del av : fortsatta äventyr med en

kristen på nytt sätt / Brian D. McLaren ; i översättning av

Felix Larsson. - Örebro : Marcus, 2007. - 309 s. ; 24 cm.

ISBN 9789179995195 (inb.)

21

Nationalbibliografin 2007: september

Väckelsens folkmelodier från Dalarna

Väckelsens folkmelodier från Dalarna [Musiktryck] / samlade av

Jörgen Dicander. - Falun : Dalarnas museum, 1981. - 172 s. ; 30

cm.

(Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter, 0418-

3002 ; 24)

ISBN 91-85378-39-9

Cj-c - Kyrkohistoria: Sverige

Gudstjänstfolket

Gudstjänstfolket : församlingssyn och liturgi / redaktör: Sven-

Åke Selander ; Oloph Bexell. - Skellefteå : Artos & Norma,

2005. - 192 s., [12] pl.-s. : färgill. ; 22 cm.

(Svenskt gudstjänstliv, 0280-9133 ; 80)

Johansson, Agneta, 1956-

Från mörker till ljus : gudsingripanden i S:ta Clara kyrka / av

Agneta Johansson ; [foto: Jennie Renström. - Stockholm : Stanley

Media, 2006. - 52 s. : ill. ; 21 cm.

ISBN 9197407953

ISBN 9789197407953 (genererat)

Cjy - Kyrkohistoria: hagiografi

Dahlman, Britt, 1967-

Saint Daniel of Sketis : a group of hagiographic texts : edited

with introduction, translation, and commentary / Britt Dahlman. -

Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis ; Uppsala University

library [distributör], 2007. - 260 s. ; 24 cm.

(Studia Byzantina Upsaliensia, 0283-1244 ; 10)

Diss. Lund : Lunds universitet, 2007

ISBN 9789155468934

Cjz - Kyrkohistoria: särskilda personer

Paulina Mariadotter

Paulina Mariadotter : Herrens redskap / Mariadöttrarna. - 2. uppl.

- Stockholm : Verbum, 2007. - 176 s. : ill. ; 24 cm.

ISBN 9789152617229

Cka - Ortodoxa kyrkor

Gerdmar, Lars, 1957-

Ansikte mot ansikte : om de heliga ikonerna / Lars

Gerdmar ; [foto: Bo Wiberg. - Lund : Sekel, 2007. - 311,

[1] s. : färgill. ; 26 cm.

ISBN 9789197652940 (inb.)

Ckb - Romersk-katolska kyrkan

Nguyen, Phanxicô Xaviê Van Thuan

Hoppets väg : ett evangelium från fängelset / av Francis

Xavier Nguyen Van Thuan ; [översättning: Barbro

Nilsson. - Ängelholm : Catholica, 2007. - 207, [1] s. ; 21

cm.

ISBN 9789185608058 (inb.)

Cks - Frikyrkosamfund

De troendes gemenskap

De troendes gemenskap : tre dokument i Nybygget -

kristen samverkan om församlingens identitet, uppdrag

och organisation. - Örebro : Nybygget - kristen

samverkan, 2001. - 34 s.

Cksm - Jehovas vittnen

Liedgren Dobronravoff, Pernilla, 1968-

Att bli, att vara och att ha varit : om ingångar i och

utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige / Pernilla Liedgren

Dobronravoff. - Lund : Socialhögskolan, Lunds

universitet, 2007. - 231 s. ; 22 cm.

(Lund dissertations in social work, 1650-3872 ; 28)

Diss. Lund : Lunds universitet, 2007

ISBN 9789189604353

22

Nationalbibliografin 2007: september

Ckt - Andliga ordnar och klosterväsen

Lyshag, Ylva

Nunnor och läsning : en kvalitativ studie av åtta nunnors utbyte

av läsning samt klosterkulturens inverkan på läsningen = [Nuns

and reading : how eight nuns benefit from reading and how the

convent culture impacts their reading] / Ylva Lyshag, Jenny

Mauritzon. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 83 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:110)

Cktcz - Särskilda lutherska ordnar

Paulina Mariadotter

Paulina Mariadotter : Herrens redskap / Mariadöttrarna. - 2. uppl.

- Stockholm : Verbum, 2007. - 176 s. : ill. ; 24 cm.

ISBN 9789152617229

Cm - Religionshistoria

Religion, politik och globalisering

Religion, politik och globalisering : religionsdidaktiska

perspektiv / redaktörer: Bodil Liljefors Persson, Johanna

Gustafsson Lundberg. - Lomma : Föreningen Lärare i

religionskunskap (FLR), 2006. - 125 s.

(Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap, 0348-8918 ;

(38)2006)

Cmdb - Judendom

Propper, Felix

Die Kirche und ihre Juden / Felix Propper. - Sigtuna : Propper,

cop. 2006. - 158, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 9197166685

Cmdd - Islam

Karlsson Minganti, Pia, 1967-

Muslima : islamisk väckelse och unga muslimska

kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige /

Pia Karlsson Minganti. - Stockholm : Carlsson, 2007. -

336 s. ; 21 cm.

Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007

ISBN 978-91-7331-099-4

Cmddt - Muslimska trosriktningar

Hamrin-Dahl, Tina, 1956-

Aleviter i Turkiet / Tina Hamrin-Dahl. - Uppsala :

[Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet] :

Swedish Science Press [distributör], 2006. - 108 s. ; 21

cm.

(Studier av inter-religiösa relationer, 1650-8718 ; 28)

ISBN 91-89652-23-1

ISBN 9789189652231 (genererat)

Stjernholm, Simon

The Struggle for purity : Naqshbandi-Haqqani sufism in

London / Simon Stjernholm. - Uppsala :

[Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet] :

Swedish Science Press [distributör], 2007. - 84, [3] s. ;

21 cm.

(Studies on inter-religious relations, 1650-8718 ; 34)

ISBN 9189652274

Cmec - Buddhism

Armstrong, Karen, 1944-

Buddha / Karen Armstrong ; översättning av Inger

Johansson. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2007. -

[6] s., s. 9-208, [1] s. ; 18 cm.

(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)

ISBN 9789172320895

Bodhi (Stockholm. 1998

Bodhi : buddhism för idag. - Stockholm : Västerländska

buddhistordens vänner, Stockholms buddhistcenter,

1998. - 29 cm. - ; nr 2.

ISSN 1403-2260

23

Nationalbibliografin 2007: september

Cn - Moderna religionsbildningar

Frisk, Liselotte, 1959-

De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? : en studie av

Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-

rörelsen och Bhagwan-rörelsen och deras utveckling över tid /

Liselotte Frisk. - Nora : Nya Doxa, 2007. - 288 s. ; 24 cm.

ISBN 9789157805027

24

Nationalbibliografin 2007: september

D - Filosofi och psykologi

Dba - Antikens filosofi

Onfray, Michel, 1959-

Filosofins mothistoria. D. 1, Antikens visdomar / Michel Onfray ;

översättning: Jim Jakobsson. - Nora : Nya Doxa, 2007. - 313 s. ;

20 cm.

ISBN 9789157805034

Dbccb - Fenomenologisk  filosofi och existentialism

Eriksson, Johan, 1969-

Heidegger och filosofins metod : om den filosofiska

artikulationens och den filosofiska insiktens karaktär eller en

introduktion till fenomenologin / Johan Eriksson. - Stockholm

Brutus Östlings bokförlag  Symposion, 2007. - 347, [3] s. ; 22

cm.

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007

ISBN 9789171398017

Dbcd - Humanism och besläktade system och
doktriner

Sturmark, Christer, 1964-

Tro och vetande 2.0 : om förnuft, humanism och varför

människor tror på konstiga saker : en liten bok om stora frågor /

av Christer Sturmark. - Ny omarb. och utvidgad uppl. - Nora :

Nya Doxa, 2007. - 332, [1] s. ; 18 cm.

ISBN 9789157805065

Dbz - Särskilda filosofer

Eriksson, Johan, 1969-

Heidegger och filosofins metod : om den filosofiska

artikulationens och den filosofiska insiktens karaktär eller en

introduktion till fenomenologin / Johan Eriksson. - Stockholm

Brutus Östlings bokförlag  Symposion, 2007. - 347, [3] s. ; 22

cm.

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007

ISBN 9789171398017

Krüger, Hans-Peter, 1954-

Philosophical anthropologies in comparsion : the

approaches of Ernst Cassirer and Helmut Plessner / Hans

-Peter Krüger. - Göteborg : The Swedish Ernst Cassirer

Society, 2007. - 36 s.

(Occasional Papers of the Swedish Ernst Cassirer

Society, 1653-7777 ; 3)

ISBN 9789197547628

Dcb - Argumentationsanalys

Schopenhauer, Arthur, 1788-1860

Eristik eller 38 sätt att få rätt / Arthur Schopenhauer ;

översatt av Fredrik Linde. - Åstorp : Retorikförlaget,

2007. - 87, [1] s. ; 15 cm.

ISBN 9789197522670

Ddb - Kunskapsteori

Tsakas, Elias, 1979-

Efficient communication, common knowledge, and

consensus / by Elias Tsakas and Mark Voorneveld. -

Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,

2007. - 14 bl. : ill.

(Working papers in economics / Department of

Economics, School of Business, Economics and Law,

Göteborg University, 1403-2473 ; 255)

Ddc - Vetenskapsteori

Gilje, Nils

Samhällsvetenskapernas förutsättningar / Nils Gilje och

Harald Grimen ; översättning: Sten Andersson. - 3. uppl.

- Göteborg : Daidalos, 2007. - 336 s. ; 21 cm.

ISBN 9789171732606

25

Nationalbibliografin 2007: september

Df - Estetik

Akner-Koler, Cheryl, 1956-

Form & formlessness : questioning aesthetic abstractions through

art projects, cross-disciplinary studies and product design

education / Cheryl Akner-Koler. - Stockholm : Axl Books ;

Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - xiv, 255

s. : ill. (vissa i färg) ; 27 cm.

(Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,

0346-718X ; 2659)

(Publikation / Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för

arkitektur, 1650-6340 ; 2007:04)

Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,

2007

ISBN 978-91-976644-6-2 (Axl Books)

ISBN 978-91-7291-978-5 (Chalmers tekniska högskola)

Dg - Etik

Brülde, Bengt, 1959-

Lycka och lidande : begrepp, metod och förklaring / Bengt

Brülde. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2007. - 390 s. : ill. ;

23 cm.

ISBN 978-91-44-00121-0

Einhorn, Stefan, 1955-

Medmänniskor / Stefan Einhorn. - Stockholm : Forum, 2007. -

213, [1] s. ; 22 cm.

ISBN 9789137131184 (inb.)

ESEP

ESEP [Elektronisk resurs] : ethos in society, education and

practices / Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. -

Uppsala : Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, 2005. -

Rapport nr 1.

ISSN 1652-9626

Friedman, Benjamin M

Den ekonomiska tillväxtens moraliska konsekvenser / Benjamin

M. Friedman ; översättning av Claes-Göran Jönsson. - 1. uppl. -

Stockhom : SNS förlag, 2007. - 533, [1] s. ; 25 cm.

ISBN 978-91-85695-09-6 (inb.)

Dhb - Liv och död

Strang, Peter

Livsglädjen och det djupa allvaret : om existentiell kris

och välbefinnande / Peter Strang. - Stockholm : Natur &

kultur, 2007. - 159, [1] s. ; 22 cm.

ISBN 978-91-27-02575-2 (inb.)

Dj - Verklighetsuppfattningar

Krüger, Hans-Peter, 1954-

Philosophical anthropologies in comparsion : the

approaches of Ernst Cassirer and Helmut Plessner / Hans

-Peter Krüger. - Göteborg : The Swedish Ernst Cassirer

Society, 2007. - 36 s.

(Occasional Papers of the Swedish Ernst Cassirer

Society, 1653-7777 ; 3)

ISBN 9789197547628

Do - Psykologi

Annual report

Annual report. - Göteborg : Göteborg University, [2007.

- 69 s.

(Göteborg psychological reports, 0301-0996 ;

36(2006):5)

Rossling, Lou

Tänd dina stjärnögon : vad barn har lärt mig / Lou

Rossling. - Saltsjö-Duvnäs : Efron & dotter, 2007. - 192

s. : ill. ; 22 cm.

ISBN 9789185653058 (inb.)

Doat - Psykologiska mätmetoder

Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan

Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan : förslag till

nytt mål- och uppföljningssystem : betänkande / av

Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan. -

Stockholm : Fritze, 2007. - 511, [2] s. ; 24 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:28)

ISBN 9789138227381

26

Nationalbibliografin 2007: september

Doatz - Testmetodik: särskilda tester

Meissner, Kent, 1943-

Pedagogisk översättning : om utvecklingen av metoden

"Pedagogisk översättning av WISC-test" / Kent Meissner ;

[illustrationer: Karin Meissner. - 1. uppl. - Umeå : Fundo, 2007. -

103 s. : ill. ; 24 cm.

ISBN 9789197558426

Sonnander, Karin, 1951-

Specialnormering av WISC-III : manual / Karin Sonnander och

Bengt Ramund. - Ny utg. - [Förenta staterna] : Harcourt

Assessment, 2006. - 39 s. ; 26 cm.

Docb - Psykoanalys

Larsson, Billy 1956-

Integration av olika skolbildningar i psykoterapi : möjligheter och

hinder / Billy Larsson. - Göteborg : Department of Psychology,

Göteborg University, 2007. - 41 s.

([Avhandling / Göteborgs universitet, Psykologiska

institutionen], 1101-718X ; 192)

Lic.-avh. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet,

2007

Docc - Gestaltpsykologi

Gestalt 2007

Gestalt 2007: gestaltteoretiska tillämpningar i terapi och

organisationsarbete / Katharina Arenvi. - 1. uppl. - Stockholm :

Mareld ; Gestalt-akademin Skandinavien, 2007. - 126 s. ; 21 cm.

ISBN 9789188872876

Dodb - Fysiologisk psykologi: sinnesförnimmelser,
perception

Holm, Linus, 1978-

Predictive eyes precede retrieval : visual recognition as

hypothesis testing / Linus Holm. - Umeå : Department of

Psychology, Umeå University, 2007. - 58 s. ; 24 cm.

(Umeå studies in cognitive science, 1654-2568 ; 2)

Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643475

Dodf - Fysiologisk psykologi: känslor,
känsloreaktioner

Bjärbo, Lisa, 1980-

Pinsamt! : allt om stunderna du helst vill glömma! / Lisa

Bjärbo & Elin Lindell. - Stockholm : Natur och kultur,

2007. - 87, [8] s. : ill ; 22 cm.

ISBN 9789127026445 (inb.)

Brülde, Bengt, 1959-

Lycka och lidande : begrepp, metod och förklaring /

Bengt Brülde. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2007.

- 390 s. : ill. ; 23 cm.

ISBN 978-91-44-00121-0

Hilliard, Erika B

Våga leva! / Erika B. Hilliard ; översättning: Gun

Zetterström. - Stockholm : Natur & kultur, 2007. - 327,

[1] s. ; 22 cm.

ISBN 9789127114579 (inb.)

Larsson, Göran, 1953-

Skamfilad : om skammens många ansikten & längtan

efter liv / Göran Larsson. - Örebro : Cordia, 2007. - 273,

[5] s. ; 21 cm.

ISBN 978-91-526-3130-0 (inb.)

Scherer, Maria, 1943-

Någonting bättre är redan på väg- / Maria Scherer. - [Ny

utg. - Stockholm : Bonnier, 2007. - 219, [1] s. ; 18 cm.

(Bonnier pocket, 99-0307595-2)

ISBN 9789100115630

Doe - Kognitiv psykologi

Karlsson, Linnea, 1979-

A division-of-labor hypothesis : adaptations to task

structure in multiple-cue judgment / Linnea Karlsson. -

Umeå : Department of Psychology, Umeå University,

2007. - [7], 69 s. ; 24 cm.

(Umeå studies in cognitive science, 1654-2568 ; 3)

Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643901

27

Nationalbibliografin 2007: september

Doeab - Minne

By, Oddbjørn

Memo : den enklaste vägen till bättre minne / Oddbjørn By ;

översättning: Ann-Sofie Gyllenhak & Ulf Gyllenhak ;

[illustrationer: Siri J. Egeland. - Stockholm : Bazar, 2007. - 191,

[1] s. : ill. ; 20 cm.

ISBN 978-91-7028-135-8

Holm, Linus, 1978-

Predictive eyes precede retrieval : visual recognition as

hypothesis testing / Linus Holm. - Umeå : Department of

Psychology, Umeå University, 2007. - 58 s. ; 24 cm.

(Umeå studies in cognitive science, 1654-2568 ; 2)

Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643475

Doeba - Tankeprocessen

Pedagogik för intuition

Pedagogik för intuition : rapporter från ett didaktiskt

utvecklingsprojekt vid Lunds universitet / Pirjo Birgerstam. -

Lund : Universitetspedagogiskt centrum, 2001. - [8], 207 s. : ill.

ISBN 91-972725-7-4

Doebb - Fantasi

Börjeson, Lena, 1940-

Kreativa metoder för workshop m. m. : 15 verktygsbeskrivningar

/ Lena Börjeson. - Enskede : Metoda  konsulter, [2007. - 26 s. :

ill. ; 30 cm i kapsel 33 cm.

ISBN 9789186500726 (tills. med 1 CD-ROM)

Börjeson, Lena, 1940-

Kreativa metoder för workshop m. m. [Elektronisk resurs] : 15

verktygsbeskrivningar / Lena Börjeson. - Enskede : Metoda

konsulter, [2007. - 1 CD-ROM.

ISBN 9789186500726 (tills. med 1 tryckt bok)

Doee - Viljeprocessen

Karlsson, Linnea, 1979-

A division-of-labor hypothesis : adaptations to task

structure in multiple-cue judgment / Linnea Karlsson. -

Umeå : Department of Psychology, Umeå University,

2007. - [7], 69 s. ; 24 cm.

(Umeå studies in cognitive science, 1654-2568 ; 3)

Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643901

Liedgren Dobronravoff, Pernilla, 1968-

Att bli, att vara och att ha varit : om ingångar i och

utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige / Pernilla Liedgren

Dobronravoff. - Lund : Socialhögskolan, Lunds

universitet, 2007. - 231 s. ; 22 cm.

(Lund dissertations in social work, 1650-3872 ; 28)

Diss. Lund : Lunds universitet, 2007

ISBN 9789189604353

Doef - Kommunikationspsykologi

Ohre, Lena, 1962-

Arbetskamrat : så blir du bättre på att kommunicera på

jobbet / Lena Ohre ; [redaktör Ole Eckenäs. - Stockholm

: Bilda, 2007. - 216 s. 12 cm.

(Arbetsliv)

ISBN 9789157478894

Doeg - Drömmar

Ulaner, Maria, 1956-

Drömmar A-Ö : lexikon : över 900 drömsymboler och

tolkningar / Maria Ulaner. - Stockholm : Wahlström &

Widstrand, 2007. - 321, [13] s. ; 22 cm.

(Lev nu)

ISBN 978-91-46-21432-8 (inb.)

28

Nationalbibliografin 2007: september

Dof - Utvecklingspsykologi

Terjestam, Yvonne, 1953-

Går det att förebygga anlagda bränder : en interventionsstudie på

lågstadiebarn : [FoU rapport] / [Yvonne Terjestam och Olof

Rydén. - 2002 års utg. - Karlstad : Räddningsverket, 2002. - 19,

[4] s. : ill.

ISBN 91-88890-63-5

Dofa - Barnpsykologi och ungdomspsykologi

Hartman, Sven G., 1941-

Barns tankar om livet / Sven Hartman, Tullie Torstenson-Ed. - 2.,

[rev.] utg. - Stockholm : Natur och kultur, 2007. - 207 s. : ill. ; 23

cm.

ISBN 9789127114241 (inb.)

Vi föräldrar. Första året

Vi föräldrar. Första året. - Stockholm : Bonnier tidskrifter, 2007.

- 28 cm. - 2007: nr 1.

ISSN 1654-6385

Dofaa - Småbarnspsykologi

Sivers, Malou von, 1953-

Ditt barn : [0-8 år : sjukdomar, stress och gränser] / Malou von

Sivers och Göran Sjönell ; [foto: Klara G ; illustrationer: Maria

Falegård, Terry LeBlanc. - Västerås : Ica, 2007. - 175 s. : färgill. ;

26 cm.

ISBN 9789153428213 (inb.)

Stawreberg, Anna-Maria, 1969-

Allt du vill veta om barnets sömn men varit för trött för att fråga

om / Anna-Maria Stawreberg. - Stockholm : Prisma, 2007. - 175

s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 21 cm.

ISBN 9789151849393

Vi föräldrar. Första året

Vi föräldrar. Första året. - Stockholm : Bonnier tidskrifter, 2007.

- 28 cm. - 2007: nr 1.

ISSN 1654-6385

Dofac - Ungdomspsykologi

Gavelin, Ingegerd, 1950-

Lita på din tonåring! : om trots och tillit / Ingegerd

Gavelin. - Stockholm : Prisma, 2007. - 161, [1] s. : ill. ;

22 cm.

ISBN 9789151848334 (inb.)

Gråberg, Ingrid, 1962-

Tonåringar : om livet med nästan vuxna barn / Ingrid

Gråberg, Jenny Klefbom. - Stockholm : Forum, 2007. -

271, [1] s. ; 22 cm.

ISBN 9789137130453 (inb.)

Doga - Personlighetspsykologi

Johansson, Eva

Självbildsboken - hitta din kraft! : en handledning för

ökad livskvalitet / av Eva Johansson ; [ illustrationer:

Gunilla Wolde. - 1. uppl. - Mora : Utbildning & Co,

2006. - 120 s. : ill.

ISBN 9163188287 (inb.)

ISBN 9789163188282 (inb.)

Dogb - Könspsykologi

Dahlbom-Hall, Barbro, 1941-

Lära män leva : i ledarskapets dilemma / Barbro

Dahlbom-Hall ; [illustrationer: Airi Iliste. - Stockholm :

Natur och kultur, 2007. - 128, [1] s. : ill. ; 21 cm.

ISBN 9789127027060

Dahlman, Carolin, 1973-

Hitta kärlek : lär dig flirta, dejta och älska / Carolin

Dahlman. - Stockholm : Forum, 2007. - [3] s., s. 6-200,

[1] s. ; 18 x 19 cm.

ISBN 9789137131368

Seton, Robert, 1948-

Håll ihop : om att vårda sitt förhållande / Robert Seton. -

Västerås : Ica, 2007. - 198 s. ; 23 cm.

ISBN 9789153429159 (inb.)

29

Nationalbibliografin 2007: september

Skåreus, Eva, 1952-

Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i

lärarstudenters bilder / Eva Skåreus. - Umeå : Institutionen för

estetiska ämnen, Umeå universitet, 2007. - 263 s. ; 24 cm.

(Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 1650-8858 ; 17)

Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643413

Doka - Arbetspsykologi

Eisele, Per, 1963-

Att använda arbetsgrupper effektivt : verktyg för utveckling av

lag / Per Eisele. - 1. uppl. - Stockholm : Liber, 2007. - 254 s. ; 21

cm.

ISBN 9789147084272

Gestalt 2007

Gestalt 2007: gestaltteoretiska tillämpningar i terapi och

organisationsarbete / Katharina Arenvi. - 1. uppl. - Stockholm :

Mareld ; Gestalt-akademin Skandinavien, 2007. - 126 s. ; 21 cm.

ISBN 9789188872876

Ohre, Lena, 1962-

Arbetskamrat : så blir du bättre på att kommunicera på jobbet /

Lena Ohre ; [redaktör Ole Eckenäs. - Stockholm : Bilda, 2007. -

216 s. 12 cm.

(Arbetsliv)

ISBN 9789157478894

Dokaa - Ledarskapets psykologi

Dahlbom-Hall, Barbro, 1941-

Lära män leva : i ledarskapets dilemma / Barbro Dahlbom-Hall ;

[illustrationer: Airi Iliste. - Stockholm : Natur och kultur, 2007. -

128, [1] s. : ill. ; 21 cm.

ISBN 9789127027060

Hedin, Anders, 1952-

Vargflocken : från medarbetarskap till lönsamhet / Anders Hedin.

- Romakloster : Visum, 2007. - 99 s. ; 20 cm.

ISBN 91-7578-009-7

ISBN 978-91-7578-009-2 (genererat)

Dokb - Personlig utveckling och träning

Cainer, Jonathan

Tala med kosmos : så förverkligar du dina drömmar /

Jonathan Cainer ; översättning: Eva Trägårdh. -

Stockholm : Forum, 2007.

ISBN 9789137131351 (inb.)

Ehdin, Sanna, 1961-

Din inre framgång / Sanna Ehdin. - Stockholm : Forum,

2007. - 259, [1] s. ; 22 cm.

ISBN 9789137131542 (inb.)

Hjalmarsson, Robert

Pengaflöde och andlig energi : en väg till

självförsörjning / Robert Hjalmarsson ; [teckningar:

Katarina Merganser. - Västerås : Solrosen, 2007. - 96 s. :

ill. ; 22 cm.

ISBN 978-91-88362-35-3 (inb.)

Katie, Byron

Tusen ord för glädje : lev i harmoni med livet / Byron

Katie ; med Stephen Mitchell ; översättning: Cecilia

Lyckow-Bäckman. - Malmö : Damm, 2007. - 309 s. ; 24

cm.

ISBN 9789171307835 (inb.)

Schenström, Ola, 1947-

Mindfulness i vardagen : vägar till medveten närvaro /

Ola Schenström. - Stockholm : Viva, 2007. - 240 s. ; 19

cm + 1CD.

ISBN 9789185675050 (inb.)

Scherer, Maria, 1943-

Någonting bättre är redan på väg- / Maria Scherer. - [Ny

utg. - Stockholm : Bonnier, 2007. - 219, [1] s. ; 18 cm.

(Bonnier pocket, 99-0307595-2)

ISBN 9789100115630

30

Nationalbibliografin 2007: september

Tudor-Sandahl, Patricia, 1940-

I tacksamhetens tecken / Patricia Tudor-Sandahl. - Stockholm :

Wahlström & Widstrand, 2007. - 223, [1] s. ; 20 cm.

(Lev nu)

ISBN 978-91-46-21730-5 (inb.)

Törnblom, Mia, 1967-

Mera självkänsla! : i kärlek och relationer, i föräldraskap, i

arbetslivet / Mia Törnblom. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket,

2007. - 211, [1] s. ; 18 cm.

(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)

ISBN 9789172320888

Wikström, Owe, 1945-

Långsamhetens lov : eller vådan av att åka moped genom

Louvren / Owe Wikström. - 2. uppl. - Stockholm : Natur och

kultur, 2007. - 230, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 9789127088436

Wiktorén, Elisabeth, 1947-

Enneagrammet och de nio livsstrategierna / Elisabeth Wiktorén ;

[teckningar: Emmeli Malmqvist. - Västerås : Ica, 2007. - 296 s. :

ill. ; 23 cm.

ISBN 9789153428091 (inb.)

Dokc - Människan inför döden

Febe-bladet

Febe-bladet / Föreningen Febe - nätverk för föräldrar som har

mist sitt barn. - Kista : Föreningen Febe, 2007. - 2007: nr 1.

ISSN 1654-6407

Strang, Peter

Livsglädjen och det djupa allvaret : om existentiell kris och

välbefinnande / Peter Strang. - Stockholm : Natur & kultur, 2007.

- 159, [1] s. ; 22 cm.

ISBN 978-91-27-02575-2 (inb.)

Dopb - Spiritism

Smith, Gordon

Den otroliga sanningen : [ett mediums guide till den

osynliga världen] / Gordon Smith ; översättning: Anita

Sandberg. - Malmö : Damm, 2007. - 213 s. ; 24 cm.

ISBN 9789171303691 (inb.)

31

Nationalbibliografin 2007: september

E - Uppfostran och undervisning

E - Uppfostran och undervisning

Adenling, Elinor, 1973-

Att bli miljömedveten : perspektiv på miljöhandbokens textvärld

/ Elinor Adenling. - Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå

universitet 2007. - 154, [6] s. ; 24 cm.

(Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå

universitet, 0281-6768 ; 82)

Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643529

Förskoleserien (Natur och kultur

Förskoleserien. - Stockholm : Natur och kultur, 2007.

Ea - Pedagogik

Erlandson, Peter, 1963-

Docile bodies and imaginary minds : on Schön's reflection in

action / Peter Erlandson. - Göteborg : Acta Universitatis

Gothoburgensis, cop. 2007. - 61 s.

(Göteborg studies in educational sciences, 0436-1121 ; 257)

Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2007

ISBN 9789173465960

Lära till lärare

Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt

förhållningssätt och vetenskaplig metodik / Jörgen Dimenäs

(red.) ; Susanne Björkdahl Ordell. - 1. uppl. - Stockholm : Liber,

2007. - 261 s. ; 21 cm.

ISBN 978-91-47-08421-0

Mål för alla

Mål för alla : perspektiv på nationella utbildningsmål för tidiga

skolår. - Stockholm : Skolverket, 2007. - 221 s.

ISBN 9789185545247

Eaaa - Pedagogisk psykologi:
differentieringsproblem

Helén, Eva

På genusäventyr : metodbok för drama och genus i

förskolan / Eva Helén, Magdalena T Granholm ;

illustrationer: Åsa Alneng. - Stockholm : Natur och

kultur, 2007. - 80 s. : färgill. ; 21 cm.

(Förskoleserien (Natur och kultur)

ISBN 9789127408913

Eaac - Pedagogisk psykologi: inlärning

Ragnarsson, Pernilla

"Hyllan kan vara början till en stege!" : sociokulturella

aspekter på lärande i Demoteket = ["The shelf might be

the first rung of a ladder!" : socio-cultural aspects on

learning in Demoteket] / Pernilla Ragnarsson, Malin

Svensson. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 61 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:120)

Eaad - Pedagogisk psykologi: skolans
socialpsykologi

Dovemark, Marianne, 1952-

Ansvar - hur lätt är det? : om ansvar, flexibilitet och

valfrihet i en föränderlig skola / Marianne Dovemark. -

1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2007. - 198 s. ; 23 cm.

ISBN 9789144046051

Søbstad, Frode

Glädje och humor i förskolan / Frode Søbstad ;

[översättare: Annika Claesdotter. - 1. uppl. - Stockholm :

Liber, 2007. - 143 s. : ill. ; 21 cm.

ISBN 9789147084425

32

Nationalbibliografin 2007: september

Eab - Pedagogisk metodik

Friberg, Vera

Tillsammans mot nya mål : en inspirations- och instruktionsbok

om ämnesövergripande projekt i grundskolan / Vera Friberg,

Cecilia Lindgren. - Hestra : Isaberg, 2007. - 48 s. ; 24 cm + 4 bl.

ISBN 9789176947081

Søbstad, Frode

Glädje och humor i förskolan / Frode Søbstad ; [översättare:

Annika Claesdotter. - 1. uppl. - Stockholm : Liber, 2007. - 143 s.

: ill. ; 21 cm.

ISBN 9789147084425

Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan

Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan : förslag till nytt

mål- och uppföljningssystem : betänkande / av Utredningen om

mål och uppföljning i grundskolan. - Stockholm : Fritze, 2007. -

511, [2] s. ; 24 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:28)

ISBN 9789138227381

Eabfc - Undervisning i svenska

Johnsson, Gunmarie, 1943-

Perspektiv på utvärdering och skriftspråksprojekt / Gunmarie

Johnsson. - Umeå : Univ., Pedagogiska institutionen, 2007. - 218

s.

([Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå

universitet], 0283-9997 ; 21)

Licentiatavhandling Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643123

Molloy, Gunilla, 1943-

När pojkar läser och skriver / Gunilla Molloy. - 1. uppl. - Lund :

Studentlitteratur, 2007. - 168 s. ; 22 cm.

ISBN 978-91-44-04025-7

Eabi - Undervisning i konst, musik, teater
och film

Skåreus, Eva, 1952-

Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i

lärarstudenters bilder / Eva Skåreus. - Umeå :

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet,

2007. - 263 s. ; 24 cm.

(Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 1650-8858 ;

17)

Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643413

Eabo - Undervisning i
samhällsvetenskapliga ämnen

Helén, Eva

På genusäventyr : metodbok för drama och genus i

förskolan / Eva Helén, Magdalena T Granholm ;

illustrationer: Åsa Alneng. - Stockholm : Natur och

kultur, 2007. - 80 s. : färgill. ; 21 cm.

(Förskoleserien (Natur och kultur)

ISBN 9789127408913

Eabq - Undervisning i ekonomiska ämnen

Coping with food provision in households in

Novgorod The Great

Coping with food provision in households in Novgorod

The Great : implications for curriculum development in

Home Economics / Karin M. Ekström. - Göteborg  :

Department of Home Economics, Göteborg Univ., 2001.

- 99, [7], s.  : tab.

ISBN 91-631-1461-5

33

Nationalbibliografin 2007: september

Eabt - Matematikundervisning

Prytz, Johan, 1975-

Speaking of Geometry : a study of geometry textbooks and

literature on geometry instruction for elementary and lower

secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on

professional debates / Johan Prytz. - Uppsala : Department of

Mathematics, Uppsala university, 2007. - 211 s.

(Uppsala Dissertations in Mathematics, 1401-2049 ; 49)

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007

ISBN 9789150619386

Thisner, Annika, 1956-

Matte på burk : en arbetsmetod för förskolan / [Annika  Thisner. -

Stockholm : Sveriges utbildningsradio, 2007. - 96 s. : färgill. ; 22

cm.

ISBN 9789125070037 (inb.)

Eabx - Undervisningsmateriel

Enochsson, AnnBritt

Internetsökningens didaktik / AnnBritt Enochsson. - 1. uppl. -

Stockholm : Liber, 2007. - 150 s. ; 21 cm.

ISBN 9789147084074

Flexible learning

Flexible learning : Nätverksgymnasiet / [Nätverksgymnasiet i

Jämtlands län ; illustratör: Daniel Hansson. - Östersund :

Kommunförb. Jämtlands län : Nätverksgymnasiet i Jämtlands

län, cop. 2003. - 272 s. : ill.

Eaby - Särskilda metoder i undervisningen

Friberg, Vera

Tillsammans mot nya mål : en inspirations- och instruktionsbok

om ämnesövergripande projekt i grundskolan / Vera Friberg,

Cecilia Lindgren. - Hestra : Isaberg, 2007. - 48 s. ; 24 cm + 4 bl.

ISBN 9789176947081

Helén, Eva

På genusäventyr : metodbok för drama och genus i

förskolan / Eva Helén, Magdalena T Granholm ;

illustrationer: Åsa Alneng. - Stockholm : Natur och

kultur, 2007. - 80 s. : färgill. ; 21 cm.

(Förskoleserien (Natur och kultur)

ISBN 9789127408913

Vår egen såpa

Vår egen såpa : en dokumentation av ett projektarbete

kring såpoperor i tv genomfört av elever i åk 8 och 9 vid

Älvdalsskolan i Älvdalen / [redaktion: Klas Viklund,

Svenska Filminstitutet, och Malin Lagergren, Film i

Dalarna ; foto: Klas Viklund. - Stockholm : Svenska

filminstitutet ; Falun : Film i Dalarna, cop. 2001. - 39 s. :

ill. + 1 videokassett.

ISBN 91-85248-85-1

Eh - Uppfostran i hemmiljö

Juul, Jesper

Konsten att säga nej med gott samvete / Jesper Juul ;

översättning: Gun Zetterström. - Stockholm : Bonnier,

2007. - 95, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 9789100114855 (inb.)

Vi föräldrar. Första året

Vi föräldrar. Första året. - Stockholm : Bonnier

tidskrifter, 2007. - 28 cm. - 2007: nr 1.

ISSN 1654-6385

Em - Undervisningsväsen: allmänt

Andersson, Gunnar, journalist

Magnus Stenbocksskolan - karriärskola mitt i

förändringen? / Gunnar Andersson, Margareta Nilsson

Lindström och Anders Persson. - Lund : Sociologiska

institutionen, Lunds universitet ; Stockholm :

Arbetslivsinstitutet, 2001. - 99 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer :

delrapport)

ISBN 91-7267-110-6

34

Nationalbibliografin 2007: september

Aspnässkolan 100 år : 1901-2001

Aspnässkolan 100 år : 1901-2001 / [ansvarig utgivare: Berit Inde.

- Jakobsberg : Aspnässkolan, 2001. - 59 s. : ill.

Ett dokument om "Slottis" i Malm

Ett dokument om "Slottis" i Malmö : 1950-1990. - Malmö :

signatur.gmb, 2006. - 160 s. : ill. (vissa i färg.

ISBN 9163195607

Dovemark, Marianne, 1952-

Ansvar - hur lätt är det? : om ansvar, flexibilitet och valfrihet i en

föränderlig skola / Marianne Dovemark. - 1. uppl. - Lund :

Studentlitteratur, 2007. - 198 s. ; 23 cm.

ISBN 9789144046051

Eriksson, Margareta, 1942-

Nya Skolans självvärdering : att förstå och genomföra lokal

utvärdering : kunskaps- och idébank för lärare och skolledare /

Margareta Eriksson. - Omarb., uppdaterad och utök. uppl. -

Landskrona : GME förl., cop. 2007. - [4], 177 s. ; 23 cm.

ISBN 9789197175920

Flexible learning

Flexible learning : Nätverksgymnasiet / [Nätverksgymnasiet i

Jämtlands län ; illustratör: Daniel Hansson. - Östersund :

Kommunförb. Jämtlands län : Nätverksgymnasiet i Jämtlands

län, cop. 2003. - 272 s. : ill.

Förändrad utbildning av den kommunala räddningstjänstens

personal

Förändrad utbildning av den kommunala räddningstjänstens

personal : [regeringsuppdrag. - 2000 års utg. - Karlstad :

Räddningsverket, 2000. - 123 s.

ISBN 91-7253-070-7

Gustavsson, Bert Ola

Lusten att lära & åter till kunskapen : om skolutveckling i

Haninge kommun / [text: Bert Ola Gustavsson. - Haninge : Barn-

och utbildningsförvaltningen, Haninge kommun, [2007. - 43 s.

Larm, Christina

Funktioner och roller i skolbiblioteket : en studie av två

F-6-skolor i Växjö = [Functions and roles in two junior

and intermediate level-schools] / Christina Larm. - Borås

: Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 59 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:104)

Magnusson, Alexander

Lärcentrum i biblioteket, möjligheter och utmaningar :

tre aktörsgruppers syn på lärcentrum och dess samverkan

med biblioteket = [Local learning centre on a library :

collaboration with possibilities and challenges] /

Alexander Magnusson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 62 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:122)

Mål för alla

Mål för alla : perspektiv på nationella utbildningsmål för

tidiga skolår. - Stockholm : Skolverket, 2007. - 221 s.

ISBN 9789185545247

Nilsson Lindström, Margareta, 1953-

Olympiaskolan och humanistisk bildning som

livsstilsprojekt / Margareta Nilsson Lindström, Gunnar

Andersson och Anders Persson. - Lund : Sociologiska

institutionen, Lunds universitet ; Stockholm :

Arbetslivsinstitutet, 2001. - 78 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer :

delrapport)

ISBN 91-7267-111-4

35

Nationalbibliografin 2007: september

Persson, Anders, 1956-

Adolfsbergsskolan - folkskola mitt i den mångkulturella byn /

Anders Persson, Gunnar Andersson och Margareta Nilsson

Lindström. - Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet

; Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2001. - 76 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer : delrapport)

ISBN 91-7267-109-2

Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

(Print

Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier /

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. - Norrköping :

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och

välfärdsstudier, 2007. - 2007:1.

ISSN 1654-0972

Romer i skolan

Romer i skolan : en fördjupad studie. - Stockholm : Skolverket :

Fritze [distributör], 2007. - 76 s. ; 25 cm.

(Rapport / Skolverket, 1103-2421 ; 292)

Svensson, Allan, 1936-

Icke godkänd i gymnasieskolan - godkänd i högskolan? /

[innehåll: Allan Svensson och Åsa Berndtsson. - Stockholm :

Högskoleverket, 2007. - 30 s. : tab.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:1 R)

Utredningen om rätt till utbildning m.m. för barn som håller

sig undan verkställighet av beslut om avvisning eller

utvisning

Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas : betänkande /

av Utredningen om rätt till utbildning m.m. för barn som håller

sig undan verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. -

Stockholm : Fritzes, 2007. - 262, [4] s. ; 24 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:34)

ISBN 9789138227497

Vår egen såpa

Vår egen såpa : en dokumentation av ett projektarbete

kring såpoperor i tv genomfört av elever i åk 8 och 9 vid

Älvdalsskolan i Älvdalen / [redaktion: Klas Viklund,

Svenska Filminstitutet, och Malin Lagergren, Film i

Dalarna ; foto: Klas Viklund. - Stockholm : Svenska

filminstitutet ; Falun : Film i Dalarna, cop. 2001. - 39 s. :

ill. + 1 videokassett.

ISBN 91-85248-85-1

Winblad, Ewonne, 1937-

Frälst, förmögen, förskingrad : historien om Hanna

Lindmark och Margaretaskolan / Ewonne Winblad. -

Stockholm : Bonnier, 2007. - 255, [1] s. : ill. ; 22 cm.

ISBN 978-91-0-010832-8 (inb.)

Emi - Skolpersonal och elever

Dovemark, Marianne, 1952-

Ansvar - hur lätt är det? : om ansvar, flexibilitet och

valfrihet i en föränderlig skola / Marianne Dovemark. -

1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2007. - 198 s. ; 23 cm.

ISBN 9789144046051

Emia - Skolpersonal

Andersson, Gunnar, journalist

Magnus Stenbocksskolan - karriärskola mitt i

förändringen? / Gunnar Andersson, Margareta Nilsson

Lindström och Anders Persson. - Lund : Sociologiska

institutionen, Lunds universitet ; Stockholm :

Arbetslivsinstitutet, 2001. - 99 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer :

delrapport)

ISBN 91-7267-110-6

Lära till lärare

Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt

förhållningssätt och vetenskaplig metodik / Jörgen

Dimenäs (red.) ; Susanne Björkdahl Ordell. - 1. uppl. -

Stockholm : Liber, 2007. - 261 s. ; 21 cm.

ISBN 978-91-47-08421-0

36

Nationalbibliografin 2007: september

Nilsson Lindström, Margareta, 1953-

Olympiaskolan och humanistisk bildning som livsstilsprojekt /

Margareta Nilsson Lindström, Gunnar Andersson och Anders

Persson. - Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet ;

Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2001. - 78 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer : delrapport)

ISBN 91-7267-111-4

Persson, Anders, 1956-

Adolfsbergsskolan - folkskola mitt i den mångkulturella byn /

Anders Persson, Gunnar Andersson och Margareta Nilsson

Lindström. - Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet

; Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2001. - 76 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer : delrapport)

ISBN 91-7267-109-2

Projekt : attraktiv skola

Projekt : attraktiv skola. - Stockholm : Myndigheten för

skolutveckling, [2006. - 33 s.

Skåreus, Eva, 1952-

Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i

lärarstudenters bilder / Eva Skåreus. - Umeå : Institutionen för

estetiska ämnen, Umeå universitet, 2007. - 263 s. ; 24 cm.

(Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 1650-8858 ; 17)

Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643413

Emib - Elever/studerande

Einstein, Golda

Lekstuga eller arbetsplats? : en studie om betydelsen av

skolbibliotek för ungdomar i år 9 = [Playground or place of

work? : a study of the importance of a school library for youths in

ninth grade] / Golda Einstein, Kristin Järvung. - Borås : Högsk. i

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 85 s. : diagr.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:113)

Emk - Undervisningsväsen: organisation och
administration

Andersson, Gunnar, journalist

Magnus Stenbocksskolan - karriärskola mitt i

förändringen? / Gunnar Andersson, Margareta Nilsson

Lindström och Anders Persson. - Lund : Sociologiska

institutionen, Lunds universitet ; Stockholm :

Arbetslivsinstitutet, 2001. - 99 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer :

delrapport)

ISBN 91-7267-110-6

Nilsson Lindström, Margareta, 1953-

Olympiaskolan och humanistisk bildning som

livsstilsprojekt / Margareta Nilsson Lindström, Gunnar

Andersson och Anders Persson. - Lund : Sociologiska

institutionen, Lunds universitet ; Stockholm :

Arbetslivsinstitutet, 2001. - 78 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer :

delrapport)

ISBN 91-7267-111-4

Persson, Anders, 1956-

Adolfsbergsskolan - folkskola mitt i den mångkulturella

byn / Anders Persson, Gunnar Andersson och Margareta

Nilsson Lindström. - Lund : Sociologiska institutionen,

Lunds universitet ; Stockholm : Arbetslivsinstitutet,

2001. - 76 s. : tab.

(Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer :

delrapport)

ISBN 91-7267-109-2

Emm - Skolsociala åtgärder

Rapport från Institutionen för samhälls- och

välfärdsstudier (Print

Rapport från Institutionen för samhälls- och

välfärdsstudier / Institutionen för samhälls- och

välfärdsstudier. - Norrköping : Linköpings universitet,

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2007. -

2007:1.

ISSN 1654-0972

37

Nationalbibliografin 2007: september

Ep - Högskolor

Forsberg, Eva

Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen : tematiska

studier / [författare: Eva Forsberg, Ulf P. Lundgren. - Stockholm

: Högskoleverket, 2006. - 61 s. : ill.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2006:47 R)

Frängsmyr, Carl, 1971-

Språkämnena vid Uppsala universitet 1852-1916 / Carl

Frängsmyr. - Uppsala : Avd. för vetensapshistoria, Uppsala

universitet, 2007. - 69 s.

(Stella (Uppsala) 1650-2272 ; 33)

Furusten, Thomas, 1965-

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet

och högskolor : en samlad bild  / [innehåll: Thomas Furusten,

Anna Lundh. - Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 36 s. : ill.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:43 R)

Häggström, Iréne

Utvärdering av psykoterapeututbildningar vid universitet och

enskilda utbildningsanordnare/ [innehåll: Iréne Häggström. -

Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 173 s.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:30 R)

Högre utbildning i gles- och landsbygd

Högre utbildning i gles- och landsbygd : om tillgänglighet och

nya vägar till utbildning. - Östersund : Glesbygdsverket (GBV),

2001. - 55 s. : ill., tab.

ISBN (spiralh.)

Högskoleverkets tillsyn

Högskoleverkets tillsyn : viktigare beslut 2004-2005 / [innehåll:

Anna Sandström. - Stockholm : Högskoleverket, 2006. - 44 s.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2006:52 R)

Inkinen, Magdalena, 1970-

Minskad tillströmning till högre utbildning : analys och

diskussion om möjliga orsaker / [innehåll: Magdalena Inkinen,

Thomas Furusten och Nils Olsson. - Stockholm : Högskoleverket,

2007. - 72 s.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:42 R)

Johannesson, Kristin

Disciplinen vi delar : en innehållsanalys av

magisteruppsatser vid Bibliotekshögskolan i Borås =

[The discipline we are parts of : a content analysis of

masters' theses written at the Swedish School of Library

and Information Studies in Borås] / Kristin Johannesson.

- Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks

- och informationsvetenskap, 2006. - 86 s. : ill.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:100)

Johnsson, Gunmarie, 1943-

Perspektiv på utvärdering och skriftspråksprojekt /

Gunmarie Johnsson. - Umeå : Univ., Pedagogiska

institutionen, 2007. - 218 s.

([Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen,

Umeå universitet], 0283-9997 ; 21)

Licentiatavhandling Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643123

Lära till lärare

Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt

förhållningssätt och vetenskaplig metodik / Jörgen

Dimenäs (red.) ; Susanne Björkdahl Ordell. - 1. uppl. -

Stockholm : Liber, 2007. - 261 s. ; 21 cm.

ISBN 978-91-47-08421-0

Prövning av mastersexamensrätt 2007

Prövning av mastersexamensrätt 2007 / [innehåll:

Charlotta Karlsson. - Stockholm : Högskoleverket, 2007.

- 192 s.

(Högskoleverkets rapport, 1400-948X ; 2007:46R)

Rapport (NSHU - Myndigheten för nätverk och

samarbete inom högre utbildning

Rapport / NSHU - Myndigheten för nätverk och

samarbete inom högre utbildning. - Härnösand :

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre

utbildning, 2007. - 2006:1.

ISSN 1654-1715

38

Nationalbibliografin 2007: september

Sjöberg, Ditte

"När högskolan kom till byn-" : folkbibliotekets roll vid

högskolestudier på distans = ["When the university came to town

-" : the public library's role in distance education at university

level] / Ditte Sjöberg. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 64 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:106)

En stark högskola

En stark högskola : 1977-2007 / [redaktör: Peter Mannerfelt ;

redaktionsrådgivare: Emilie Bergström ... ; foto: Kenneth Hudd. -

Eskilstuna ; Västerås : Mälardalens högskola, 2007. - 97 s. :

färgill.

Stern Wärn, Marie

Högskolornas särskilda organ för lärarutbildning : deras ansvar

och befogenheter / [innehåll: Marie Stern Wärn. - Stockholm :

Högskoleverket, 2007. - 32 s.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:47R)

Tillsynsbesöket vid Blekinge tekniska högskola 2006

Tillsynsbesöket vid Blekinge tekniska högskola 2006 / [innehåll:

Caroline Cruz. - Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 49 s.

(Högskoleverkets rapport, 1400-948X ; 2007:38R)

Tillsynsbesöket vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2006

Tillsynsbesöket vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2006 /

[innehåll: Caroline Cruz. - Stockholm : Högskoleverket, 2007. -

50 s.

(Högskoleverkets rapport, 1400-948X ; 2007:37R)

Tillsynsbesöket vid Högskolan i Skövde 2006

Tillsynsbesöket vid Högskolan i Skövde 2006 / [innehåll:

Caroline Cruz. - Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 49 s.

(Högskoleverkets rapport, 1400-948X ; 2007:39R)

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor : Högskoleverkets årsrapport .

2007 / [redaktörer: Stig Forneng, Ingeborg Amnéus. -

Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 151 s. : ill.

(Sveriges officiella statistik, 99-0111480-2)

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:33 R)

Utbildningsmaterial för användare av pepparspray

(OC)

Utbildningsmaterial för användare av pepparspray (OC) :

materialet delas ut i samband med

pepparsprayutbildning. - Solna : Polishögskolan, 2006. -

48 s. : färgill.

ISBN 91-89475-52-6

ISBN 9789189475601 (2007)

Utredningen om den framtida polisutbildningen

Framtidens polis : delbetänkande / av Utredningen om

den framtida polisutbildningen. - Stockholm : Fritze,

2007. - 143, [4] s.  ; 24 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:39)

ISBN 9789138227558

Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård

vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid

svenska universitet och högskolor. D. 2,

Utbildningsbeskrivningar och bedömningar :

kvalitetsgranskning. - Stockholm : Högskoleverket,

2007. - 635 s.

(Rapport / Högskoleverket, 1400-948X ; 2007:23 R)

Epa - Högskoleundervisningens pedagogik

CUL-rapporter (Online

CUL-rapporter [Elektronisk resurs] / Linköpings

universitet, Centrum för undervisning och lärande. -

Linköping : Centrum för undervisning och lärande,

Linköpings universitet [2004. - ; Nr 9.

ISSN 1652-9278

39

Nationalbibliografin 2007: september

Epaaf - Högskolor: pedagogisk psykologi:
disciplinfrågor

Kyrk, Pontus

Disciplinärenden 2006 vid högskolor och universitet / [innehåll:

Pontus Kyrk. - Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 15 s. : ill.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:32 R)

Epab - Högskolor: pedagogisk metodik

Holmegaard, Lukas, 1964-

Den kompletta guiden till Högskoleprovet / Lukas Holmegaard &

Nils Holmegaard. - 1. uppl. - Göteborg : Provision, 2007. - 256 s.

: ill. ; 28 cm.

ISBN 9789163306822

Epabf - Högskolor: språkundervisning

Frängsmyr, Carl, 1971-

Språkämnena vid Uppsala universitet 1852-1916 / Carl

Frängsmyr. - Uppsala : Avd. för vetensapshistoria, Uppsala

universitet, 2007. - 69 s.

(Stella (Uppsala) 1650-2272 ; 33)

Epabij - Högskolor: musikundervisning

Dahlén, Tommy

Utvärdering av grund- och forskarutbildning inom

musikerutbildningarna vid svenska universitet och högskolor /

[innehåll: Tommy Dahlén. - Stockholm : Högskoleverket, 2007. -

74 s.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:28 R)

Epaby - Högskolor: särskilda metoder i
undervisningen

Pedagogik för intuition

Pedagogik för intuition : rapporter från ett didaktiskt

utvecklingsprojekt vid Lunds universitet / Pirjo Birgerstam. -

Lund : Universitetspedagogiskt centrum, 2001. - [8], 207 s. : ill.

ISBN 91-972725-7-4

Epib - Högskolor: studerande

Jacobsson, Gunilla

Studentspegeln 2007 / [innehåll: Gunilla Jacobsson, Per

Gillström. - Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 84 s. :

ill.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:20 R)

Kumlin, Ola

En undersökning utifrån den ramfaktorteoretiska

modellen av tre folkbiblioteks förutsättningar att vara en

resurs för högskolestudenter = [A study of the conditions

of three public library to support university students

based on a frame factor-theoretical model] / Ola Kumlin,

Mathias Olsson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 73 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:112)

Sjöholm, Maria

"I just search the Internet" : en intervjustudie om

internationella studenters informationssökning = ["I just

search the Internet" : an interview study about

international students information seeking] / Maria

Sjöholm, Maria Svensson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 85 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:123)

Skåreus, Eva, 1952-

Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i

lärarstudenters bilder / Eva Skåreus. - Umeå :

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet,

2007. - 263 s. ; 24 cm.

(Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 1650-8858 ;

17)

Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007

ISBN 9789172643413

40

Nationalbibliografin 2007: september

Epk - Högskolor: organisation och administration

Svensson, Allan, 1936-

Icke godkänd i gymnasieskolan - godkänd i högskolan? /

[innehåll: Allan Svensson och Åsa Berndtsson. - Stockholm :

Högskoleverket, 2007. - 30 s. : tab.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:1 R)

Epm - Högskolor: sociala åtgärder

Holmvall, Karin

Studier - karriär - hälsa : en utvärdering av högskolornas arbete

med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård /

[innehåll: Karin Holmvall och Maria Lönn. - Stockholm :

Högskoleverket, 2007. - 75 s.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:24 R)

Eua - Specialundervisning: synskadade

Utredningen om statliga specialskolor

Två nya statliga specialskolor : delbetänkande / av Utredningen

om statliga specialskolor. - Stockholm : Fritzes, 2007. - 70, [3] s.

; 24 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:30)

ISBN 9789138227404

Utredningen om statliga specialskolor

Två nya statliga specialskolor : lättläst : lättläst version  / av

Utredningen om statliga specialskolor. - Stockholm : Fritze,

2006. - 10 s. ; 30 cm.

(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:30)

ISBN 9789138227411

Eue - Specialundervisning: lässvårigheter och
skrivsvårigheter

Eliasson-Roos, Elisabeth, 1955-

Kunskapsöverföring i praktiken : att ta till vara kompetens kring

läs- och skrivinlärning / [författare: Elisabeth Eliasson-Roos. -

Härnösand : Specialpedagogiska institutet, 2007. - 74 s.

ISBN 9789128000116

Utredning av läs- och skrivsvårigheter

Utredning av läs- och skrivsvårigheter / Britta Ericson

(red. - 3. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2007. - 324, [4]

s. : ill. ; 23 cm.

ISBN 9789144009919

Ex - Yrkesval

Avstamp mot framtiden

Avstamp mot framtiden / projektledare: Sara Damber ;

text: Walkie Talkie. - [Sverige] : Arbetsförmedlingen,

2007. - 64 s. : ill.

Holmvall, Karin

Studier - karriär - hälsa : en utvärdering av högskolornas

arbete med studievägledning, karriärvägledning och

studenthälsovård / [innehåll: Karin Holmvall och Maria

Lönn. - Stockholm : Högskoleverket, 2007. - 75 s.

(Högskoleverkets rapportserie, 1400-948X ; 2007:24 R)

41

Nationalbibliografin 2007: september

F - Språkvetenskap

F - Språkvetenskap

Fällman, Barbro, 1949-

Konsten att hålla tal / Barbro Fällman. - Höganäs :

Kommunlitteratur, 2007. - 131 s.

ISBN 9172510595 (inb.)

ISBN 9789172510593 (inb.)

Hassel, Martin, 1971-

Resource lean and portable automatic text summarization /

Martin Hassel. - Stockholm : Numerisk analys och datalogi

Numerical Analysis and Computer Science, Kungliga Tekniska

högskolan, 2007. - vii, 65 s.

(Trita-CSC-A, 1653-5723 ; 2007:9)

Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska

högskolan, 2007

ISBN 978-91-7178-704-0

Mer än ett språk

Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige /

redaktörer: Eva Westergren och Hans Åhl. - [2., utök. och omarb.

uppl. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2007. - 281, [1]

s. ; 22 cm.

ISBN 978-91-7227-519-5

Retorik

Retorik : konsten att övertyga. - Sundsvall : Statens pensionsverk

(SPV), 2007. - 38 s.

Schopenhauer, Arthur, 1788-1860

Eristik eller 38 sätt att få rätt / Arthur Schopenhauer ; översatt av

Fredrik Linde. - Åstorp : Retorikförlaget, 2007. - 87, [1] s. ; 15

cm.

ISBN 9789197522670

F:oa - Språksociologi

Edlund, Ann-Catrine, 1959-

Språk och kön / Ann-Catrin Edlund, Eva Erson, Karin Milles ;

[illustrationer: Nina Hemmingsson, Ulf Frödin. - Stockholm :

Norstedts akademiska förlag, 2007. - 256 s. : ill. ; 24 cm.

ISBN 9789172274525 (inb.)

Fc - Svenska

Ahtaanluoma-Pettersson, Yvonne, 1957-

Ordkunskap. Korsord. Röd pist / Yvonne Ahtaanluoma-

Pettersson. - 1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur,

2007. - 47 s. ; 24 cm.

(Tackla)

ISBN 9789127410190

ISBN 9789127411005 (5-pack)

Allén, Sture, 1928-

Norstedts svenska baklängesordbok : [400000 ord]  /

Sture Allén, Christian Sjögreen. - 3. uppl. - Stockholm :

Norstedts akademiska förlag, 2007. - 1165 s. ; 25 cm.

ISBN 978-91-7227-498-3 (inb.)

Andersson, Erik, 1962-

Översättarens anmärkningar : dagbok från arbetet med

Ringarnas herre / Erik Andersson. - Stockholm :

Norstedt, 2007. - 155, [1] s. ; 20 cm.

ISBN 978-91-1-301609-2 (inb.)

Bergman, Bo, 1938-

Ordens ursprung : etymologisk ordbok över 2200 ord

och uttryck / Bo Bergman. - Stockholm : Wahlström &

Widstrand, 2007. - 444 s. ; 25 cm.

ISBN 9789146213703 (inb.)

Bergsvik, Kerstin, 1945-

Akrobat : tolv steg i svenska. C : höst. Öva mer. Steg 9-

12 / Kerstin Bergsvik, Kurt Rosenlund, Pär Sahlin ;

teckningar: Sanna Lindeby. - 1. uppl. - Stockholm :

Natur och kultur, 2007. - 60 s. : ill. ; 24 cm.

ISBN 9789127727588

Kom och läs

Kom och läs!. Tutti frutti. Min arbetsbok / Birgitta

Annell ... ; teckningar: Jonas Burman och Thomas

Fröhling. - 2. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2007.

- 135, [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg)  ; 27 cm.

ISBN 9789127411043

42

Nationalbibliografin 2007: september

Nilsson, Moni, 1955-

Kom och läs!. Förstagluttarna, B / Moni Nilsson ; teckningar:

Jonas Burman. - 2. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2007. -

128 s. : färgill. ; 21 cm.

ISBN 9789127411029

Nilsson, Moni, 1955-

Kom och läs!. Förstagluttarna, C / Moni Nilsson ; teckningar:

Jonas Burman. - 2. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2007. -

128 s. : färgill. ; 21 cm.

ISBN 9789127411036

På tal om uttal

På tal om uttal : texter för träning av svenskt uttal / Margot

Beckman ... ; [illustrationer: Kerstin Blomquist. - Hestra :

Isaberg, 2007. - 96 s. : ill. ; 26 cm + 2 CD.

ISBN 9789176947326 (inb.)

Ribbing, Anna, 1964-

Godisgrisar och blixtlås : hur ser orden ut? / Anna Ribbing, Mati

Lepp. - Stockholm : Eriksson & Lindgren, 2007. - [32] s. : färgill.

; 24 cm.

ISBN 9789185199945 (inb.)

Svensk-kurdiskt lexikon (sydkurdiska)

Svensk-kurdiskt lexikon (sydkurdiska) : [28.500 ord] = Ferhenga

swêdî-kurdî (kurmancî) / översättning: Rewar Rashed (Davodi. -

Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Liber [distributör],

2007. - xx, 1184 s., 65, [1] pl.-s. i färg ; 25 cm.

(Lexin, 99-0485626-5)

ISBN 9789185589234 (inb.)

Walter, Göran, 1943-

Ord och motsatsord : svensk antonymordbok : [vidgar och

utmanar ditt ordförråd] / Göran Walter. - [Ny utg. - Stockholm :

Bonnier, 2007. - 302, [1] s.

(Bonnier pocket, 99-0307595-2)

ISBN 9789100115715

Åberg, Gösta, 1927-

Handbok i svenska : skriva och tala, rätt och fel, grammatik,

knepigheter / Gösta Åberg. - [Ny, uppdaterad och utök. utg. -

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2007. - 376 s. ; 25 cm.

ISBN 978-91-46-21715-2 (inb.)

Fc.04 - Svenska: dialektologi

Wennberg, Karin

Wenjad : en ordbok / sammanställd av Karin Wennberg.

- Orsa : Orsa tryckeri, 2007. - 176 s. : ill. + CD i ficka.

ISBN 9789163302145 (inb.)

Fct - Svenska för utlänningar

På tal om uttal

På tal om uttal : texter för träning av svenskt uttal /

Margot Beckman ... ; [illustrationer: Kerstin Blomquist. -

Hestra : Isaberg, 2007. - 96 s. : ill. ; 26 cm + 2 CD.

ISBN 9789176947326 (inb.)

Tsikurishvili, Rusudan

En kort kurs i svensk grammatik : (hjälpläromedel för

vuxna invandrare) / Rusudan Tsikurishvili. - Ånge :

NUCA, 2006. - 32 s.

Fe - Engelska

Andersson, Erik, 1962-

Översättarens anmärkningar : dagbok från arbetet med

Ringarnas herre / Erik Andersson. - Stockholm :

Norstedt, 2007. - 155, [1] s. ; 20 cm.

ISBN 978-91-1-301609-2 (inb.)

Bowen, Mary

Lighthouse. 3, Elevens arbetsbok / Mary Bowen, Kurt

Söderlund ; med teckningar av Jenny Johansson. - 1.

uppl., 3. tr. - Malmö : Gleerup, 2007. - 47 s. : ill. ; 30 cm.

ISBN 9789140651877

Coombs, Andy

Tough Stuff. C / Andy Coombs, Irene Skrytek, Kenneth

Stahre. - 1. uppl. - Stockholm : Liber, 2007. - 96 s. : ill.

(huvudsakligen i färg) ; 25 cm.

ISBN 9789147080977

43

Nationalbibliografin 2007: september

Coombs, Andy

Tough Stuff. D / Andy Coombs, Irene Skrytek, Kenneth Stahre. -

1. uppl. - Stockholm : Liber, 2007. - 96 s. : ill. (huvudsakligen i

färg) ; 25 cm.

ISBN 9789147080984

Estling Vannestål, Maria 1968-

A university grammar of English : with a Swedish perspective /

Maria Estling Vannestål. - 1. ed. - Stockholm : Studentlitteratur,

2007. - 540 s. ; 25 cm.

ISBN 978-91-44-03499-7 (inb.)

Hedencrona, Eva, 1957-

Action in progress : [engelska A (5)] / Eva Hedencrona, Karin

Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones. - 2. uppl. - Lund :

Studentlitteratur, 2007. - [2], 247, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 26 cm

+ 1 CD-ROM.

ISBN 9789144035413 (inb.)

Watcyn-Jones, Peter, 1944-

Action in progress. Trainer / Peter Watcyn-Jones, Eva

Hedencrona, Karin Smed-Gerdin. - 2. uppl. - Lund :

Studentlitteratur, 2007. - 95 s. ; 25 cm.

ISBN 9789144043203

Ff - Tyska

Sturmhoefel, Horst, 1935-

Das Dach. 4, [Übungsbuch] / Horst Sturmhoefel, Marie

Sturmhoefel. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2007. - 128 s. :

ill. ; 24 cm.

ISBN 9789144038506

Fk - Spanska

¡Arriba el telón

¡Arriba el telón! / Eva Valverde Gulías. - 1. uppl. - Stockholm :

Liber, 2007. - 46, [2] s. : färgill. ; 25 cm.

(Tema amigos)

ISBN 9789147079735

Te quiero

Te quiero ; ¡Buen provecho! / Eva Valverde Gulías. - 1.

uppl. - Stockholm : Liber, 2007. - 31, 33 s. : ill.

(huvudsakligen i färg) ; 25 cm.

(Tema amigos)

ISBN 9789147079704

Foam - Bysantinsk grekiska

Dahlman, Britt, 1967-

Saint Daniel of Sketis : a group of hagiographic texts :

edited with introduction, translation, and commentary /

Britt Dahlman. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

; Uppsala University library [distributör], 2007. - 260 s. ;

24 cm.

(Studia Byzantina Upsaliensia, 0283-1244 ; 10)

Diss. Lund : Lunds universitet, 2007

ISBN 9789155468934

Fob - Nygrekiska

Grekiska på resan

Grekiska på resan : [parlör. - Rev. ed., 15. pr. -

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2007. - 192 s. : ill.

; 15 cm.

ISBN 9789146216209

Fqcc - Kurdiska

Svensk-kurdiskt lexikon (sydkurdiska)

Svensk-kurdiskt lexikon (sydkurdiska) : [28.500 ord] =

Ferhenga swêdî-kurdî (kurmancî) / översättning: Rewar

Rashed (Davodi. - Stockholm : Myndigheten för

skolutveckling : Liber [distributör], 2007. - xx, 1184 s.,

65, [1] pl.-s. i färg ; 25 cm.

(Lexin, 99-0485626-5)

ISBN 9789185589234 (inb.)

Zandi, Hiwa

Muqtarah li-l-kitabah bi-l-lahjah al-fayliyah / talif Hiwa

Zandi

44

Nationalbibliografin 2007: september

Fub - Finska

Mer än ett språk

Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige /

redaktörer: Eva Westergren och Hans Åhl. - [2., utök. och omarb.

uppl. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2007. - 281, [1]

s. ; 22 cm.

ISBN 978-91-7227-519-5

Fue - Samiska språk

Mer än ett språk

Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige /

redaktörer: Eva Westergren och Hans Åhl. - [2., utök. och omarb.

uppl. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2007. - 281, [1]

s. ; 22 cm.

ISBN 978-91-7227-519-5

Fva - Kinesiska

Björkstén, Johan, 1964-

Kinesiska : språket i Mittens rike / Johan Björkstén ; [granskare

och rådgivare: Cecilia Lindqvist ; foto: Anna Gunneström ... ;

illustrationer: Anna Erlandsson. - 3., rev. uppl. - Stockholm :

Bilda, 2007. - 432 s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.

ISBN 978-91-574-7948-8

Fvda - Mon-khmerspråk

Kammu

Kammu : om ett folk i Laos / Håkan Lundström, Jan-Olof

Svantesson (redaktörer. - Lund : Lunds universitetshistoriska

sällskap, 2006. - 218 s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm + DVD.

(Årsbok / Lunds universitetshistoriska sällskap, 1401-1301 ;

2006)

ISBN 9197285048 (inb.)

45

Nationalbibliografin 2007: september

G - Litteraturvetenskap

G - Litteraturhistoria

Andersson, Erik, 1962-

Översättarens anmärkningar : dagbok från arbetet med Ringarnas

herre / Erik Andersson. - Stockholm : Norstedt, 2007. - 155, [1] s.

; 20 cm.

ISBN 978-91-1-301609-2 (inb.)

Att granska och diskutera

Att granska och diskutera : lyrikanalyser / Bibi Jonsson & Birthe

Sjöberg (red. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2007.

ISBN 9789144046686

Bachtin, Michail Michajlovic, 1895-1975

Rabelais och skrattets historia : François Rabelais' verk och den

folkliga kulturen under medeltiden och renässansen / Michail

Bachtin ; [rev.] översättning: Lars Fyhr. - 3. uppl. - Gråbo :

Anthropos, 2007. - 451 s. ; 23 cm.

ISBN 9789185722280

Bodin, Per-Arne, 1949-

Eternity and time : studies in Russian literature and the orthodox

tradition / Per-Arne Bodin. - Stockholm : Stockholm University :

Almqvist & Wiksell International [distributör], 2007. - 268, [4]

s., [12] pl.-s. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm.

(Stockholm studies in Russian literature, 0346-8496 ; 38)

ISBN 9789185445745

Bokhora (Online

Bokhora [Elektronisk resurs. - Stockholm : Bokhora, 2006. -

2006.

ISSN 1654-5540

Daiciu, Violeta, 1962-

Enjeux idéologiques dans Le conte du Graal de Chrétien de

Troyes  / Violeta Daiciu. - Lund : Franska, Språk- och

litteraturvetenskapligt centrum, Lunds universitet, 2007. - 228 s. ;

22 cm.

(Études romanes de Lund, 0347-0822 ; 79)

Diss. Lund : Lunds universitet, 2007

ISBN 9789162871635

De Botton, Alain

Låt Proust förändra ditt liv / Alain de Botton ;

översättning: Nille Lindgren. - [Ny utg. - Stockholm :

Bromberg, 2007. - 221, [1] s. : ill. ; 18 cm.

ISBN 9789173370004

Engman, Ingela

Var är all världens litteratur? : en undersökning om

skönlitteratur för vuxna i svensk översättning från Asien,

Afrika och Latinamerika / av Ingela Engman ; på

uppdrag av Statens kulturråd. - [Stockholm] : Statens

kulturråd, [ca. 2001. - 47 s.

Eriksson, Bo, 1970-

Tusen år av fantasy : resan till Mordor / Bo Eriksson ;

[faktagranskning: Dick Harrison. - Lund : Historiska

media, 2007. - 352 s., [32] pl.-s. (huvudsakligen i färg) ;

25 cm.

ISBN 9789185377381 (inb.)

Glauser, Friedrich

Morfin / Friedrich Glauser ; förord, urval och

översättning: Peter Handberg. - Stockholm : Ersatz,

2007. - 380, [1] s. : ill. ; 23 cm.

ISBN 9789188858337 (inb.)

Ingbrant, Renata, 1966-

From her point of view : woman's anti-world in the

poetry of Anna  Swirszczynska / Renata Ingbrant. -

Stockholm : Stockholm University : Almqvist & Wiksell

International [distributör], 2007. - 238, [3] s. ; 24 cm.

(Stockholm Slavic studies, 0585-3575 ; 35)

(Södertörn doctoral dissertations, 1652-7399  ; 17)

Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007

ISBN 9789185445684 (Stockholms universitet)

ISBN 9789189315730 (Södertörns högskola)

Lindgren, Astrid, 1907-2002

Det gränslösaste äventyret : om böcker och läsning och

att skriva för barn / Astrid Lindgren ; red.:  Lena

Törnqvist. - Stockholm : Eriksson & Lindgren, 2007. -

134 s. ; 21 cm.

ISBN 9789185199969

46

Nationalbibliografin 2007: september

Med livet som insats

Med livet som insats : biografin som humanistisk genre / Henrik

Rosengren & Johan Östling (red. - Lund : Sekel, 2007. - 190 s. :

ill. ; 24 cm.

ISBN 978-91-976529-1-9 (inb.)

Samuelsson, Jenny

"Som om min kropp inte är min-" : bilden av unga kvinnors

sexualitet i svensk ungdomslitteratur = ["As if my body isnt mine

-": young womens sexuality in Swedish youth literature] / Jenny

Samuelsson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 67 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:2)

Skarve, Karin

Svensk barnbokskritik : en jämförande studie mellan perioderna

1886-1890 och 1898-1902 = [Criticism of childrens books in

Sweden : a comparative study of the periods 1886-1890 and 1898

-1902] / Karin Skarve. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 71 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:9)

Swinging with neighbours

Swinging with neighbours : [dikter och essäer av 37 poeter & 3

kritiker på 5 språk : 5 "ingångar" till den nordisk-ryska

samtidspoesin] / redaktörer: Aase Berg & Carl Dieker ;

[översättare: Lars Gustaf Andersson. - Stockholm : Ersatz, 2006.

- 977, [2] s. ; 26 cm + 4 DVD.

ISBN 9789188858092 (korr.) (inb.)

Wallheim, Henrik, 1978-

En underbar berättelse om ridderliga äventyr : V. F. Palmblad

och den romantiska romanen / Henrik Wallheim. - Hedemora :

Gidlund, 2007. - 399 s. ; 24 cm.

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007

ISBN 978-91-7844-742-8 (inb.)

G.096z - Litteraturhistoria: skönlitteratur
med särskilda motiv

Samuelsson, Jenny

"Som om min kropp inte är min-" : bilden av unga

kvinnors sexualitet i svensk ungdomslitteratur = ["As if

my body isnt mine-": young womens sexuality in

Swedish youth literature] / Jenny Samuelsson. - Borås :

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 67 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:2)

Schultz, Kristian

Där män är män? : maskulina subjektspositioner i

Michael Moorcocks fantasyromaner = [Where men are

men? : subject positions of masculinity in the fantasy

novels by Michael Moorcock] / Kristian Schultz. - Borås

: Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 64 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:93)

G:oa - Litteratursociologi

Englund, Jenny

Personalläsecirklar på folkbibliotek : ett forum för att

utveckla litteraturpedagogiska förhållningssätt = [Staff

reading groups in public libraries : an arena to strengthen

literature-pedagogical perspectives] / Jenny Englund,

Edda Trautmann. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 73 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:102)

47

Nationalbibliografin 2007: september

Lindgren, Astrid, 1907-2002

Det gränslösaste äventyret : om böcker och läsning och att skriva

för barn / Astrid Lindgren ; red.:  Lena Törnqvist. - Stockholm :

Eriksson & Lindgren, 2007. - 134 s. ; 21 cm.

ISBN 9789185199969

Lyshag, Ylva

Nunnor och läsning : en kvalitativ studie av åtta nunnors utbyte

av läsning samt klosterkulturens inverkan på läsningen = [Nuns

and reading : how eight nuns benefit from reading and how the

convent culture impacts their reading] / Ylva Lyshag, Jenny

Mauritzon. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 83 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:110)

Samuelsson, Jenny

"Som om min kropp inte är min-" : bilden av unga kvinnors

sexualitet i svensk ungdomslitteratur = ["As if my body isnt mine

-": young womens sexuality in Swedish youth literature] / Jenny

Samuelsson. - Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 67 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:2)

Schultz, Kristian

Där män är män? : maskulina subjektspositioner i Michael

Moorcocks fantasyromaner = [Where men are men? : subject

positions of masculinity in the fantasy novels by Michael

Moorcock] / Kristian Schultz. - Borås : Högsk. i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

2006. - 64 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,

1404-0891 ; 2006:93)

Gc.04 - Litteraturhistoria: svenska: essäer
och litteraturkritik

Skarve, Karin

Svensk barnbokskritik : en jämförande studie mellan

perioderna 1886-1890 och 1898-1902 = [Criticism of

childrens books in Sweden : a comparative study of the

periods 1886-1890 and 1898-1902] / Karin Skarve. -

Borås : Högskolan i Borås,

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 2006. - 71 s.

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap

vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:9)

Gcdz - Särskilda finlandssvenska författare

Mazzarella, Merete, 1945-

Fredrika Charlotta, född Tengström : en nationalskalds

hustru / Merete Mazzarella. - Helsingfors : Svenska

litteratursällskapet i Finland ; Stockholm : Atlantis,

2007. - 330 s. : ill. ; 22 cm.

(Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i

Finland, 0039-6842 ; 700)

ISBN 9789515831521 (inb.) (Svenska

litteratursällskapet i Finland)

ISBN 9789173532013 (inb.) (Atlantis)

Gcz - Särskilda svenska författare

Andersson, Erik, 1962-

Översättarens anmärkningar : dagbok från arbetet med

Ringarnas herre / Erik Andersson. - Stockholm :

Norstedt, 2007. - 155, [1] s. ; 20 cm.

ISBN 978-91-1-301609-2 (inb.)

Elin Wägners Småland - idag

Elin Wägners Småland - idag / [i redaktionen: Siewert

Carlsson, Göran Engström och Yvonne Teiffel ;

medverkande författare: Margareta Andermo. - Nässjö :

Faun : Smålands författarsällskap, cop. 2006. - 303 s. :

ill. ; 22 cm.

ISBN 978-91-976527-0-4 (inb.)

48

Nationalbibliografin 2007: september

Gedin, Per I., 1928-

Verner von Heidenstam : ett liv / Per I. Gedin. - [Ny utg. -

Stockholm : Månpocket, 2007. - 671, [2] s. : ill. ; 18 cm.

(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)

ISBN 9789172320871

Hägg, Göran, 1947-

I världsfurstens harem : Erik Johan Stagnelius och hans tid /

Göran Hägg. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2007. - 352

s., xxiv pl.-s. ; 24 cm.

ISBN 9789146212249 (inb.)

Höynä-Nilsson, Marjatta, 1937-

Censurerad verklighet / Marjatta Höyna-Nilsson. - Hedenäset :

Lumio, 2007. - 119 s. ; 22 cm.

ISBN 9789197616454 (inb.)

ISBN 9197616451 (inb.)

Ivarsson, Måns, 1956-

Vill du ha din frihet får du ta den : Ulf Lundell - en biografi. Vol.

1, 1949-1982 / Måns Ivarsson. - Stockholm : Ordupplaget, 2007.

- 356, [1] s., [8] pl.-s. ; 21 cm i kapsel 22 cm.

ISBN 9789185785100

ISBN 9789185785001 (tills. med 2 andra böcker i kapsel)

Ivarsson, Måns, 1956-

Vill du ha din frihet får du ta den : Ulf Lundell - en biografi. Vol.

2, 1983-1992 / Måns Ivarsson. - Stockholm : Ordupplaget, 2007.

- 297, [1] s., [8] pl.-s. ; 21 cm i kapsel 22 cm.

ISBN 9789185785117

ISBN 9789185785001 (tills. med 2 andra böcker i kapsel)

Ivarsson, Måns, 1956-

Vill du ha din frihet får du ta den : Ulf Lundell - en biografi. Vol.

3, 1992-2007 / Måns Ivarsson. - Stockholm : Ordupplaget, 2007.

- 334, [2] s., [8] pl.-s. ; 21 cm i kapsel 22 cm.

ISBN 9789185785124

ISBN 9789185785001 (tills. med 2 andra böcker i kapsel)

Ranelid, Björn, 1949-

Öppet brev till George W. Bush : paradisets nycklar hänger i

helvetet : en sann berättelse / Björn Ranelid. - Stockholm :

Bonnier, 2007. - 285, [1] s. ; 20 cm.

ISBN 978-91-0-011305-6 (inb.)

Wallheim, Henrik, 1978-

En underbar berättelse om ridderliga äventyr : V. F.

Palmblad och den romantiska romanen / Henrik

Wallheim. - Hedemora : Gidlund, 2007. - 399 s. ; 24 cm.

Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007

ISBN 978-91-7844-742-8 (inb.)

Wästberg, Per, 1933-

Vägarna till Afrika : en memoar / Per Wästberg. -

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2007. - 416, [4] s.

; 24 cm.

ISBN 9789146216988 (inb.)

49

Nationalbibliografin 2007: september

H - Skönlitteratur

H - Skönlitteratur

Aigner-Clark, Julie

Mamma och jag / idé: Julie Aigner-Clark ; illustrationer: Nadeem

Zaidi ; [översättning: Ralf Askman. - Malmö : Egmont kids,

2007. - [8] uppslag : färgill. ; 16 cm.

(Baby Einstein)

ISBN 9789171309600 (inb.)

Aigner-Clark, Julie

Dröm sött / av Julie Aigner-Clark ; illustrationer: Nadeem Zaidi ;

[översättning: Ralf Askman. - Malmö : Egmont kids, 2007. - [8]

uppslag : färgill. ; 16 cm.

(Baby Einstein)

ISBN 9789171309617 (inb.)

Alexander, Meg

Mot friheten / Meg Alexander ; [översättning: Gunilla Nilsson. -

Stockholm : Harlequin, cop. 2007. - 315, [5] s. ; 19 cm.

(Harlequin historisk, 1103-8853)

ISBN 9789164045461

Arnaldur Indriðason, 1961-

Mannen i sjön / Arnaldur Indriðason ; översättning av Ylva

Hellerud. - [Ny utg. - Stockholm : Norstedt, 2007. - 311, [1] s. ;

22 cm.

ISBN 9789151850221 (kartonnage)

Atkinson, Kate, 1951-

En god gärning / Kate Atkinson ; översättning: Lena Torndahl. -

Stockholm : Forum, 2007. - 375, [1] s. ; 24 cm.

ISBN 978-91-37-12971-6 (inb.)

Auður Jónsdóttir, 1973-

Folket i källaren / Auður Jónsdóttir ; översatt från isländska till

svenska av Maria K. Nygård. - 1. svenska uppl. - Göteborg :

Kabusa, 2007. - 211 s. ; 23 cm.

ISBN 978-91-7355-012-3

Baglio, Ben M

Uppdrag: Rädda Russin / Ben M. Baglio ; översättning:

Gudrun Samuelsson ; [inlageillustrationer: Sylvia

Brunke. - Stockholm : B. Wahlström, 2007. - 131 s. : ill.

; 21 cm.

(B. Wahlströms lättlästa böcker, 99-3202363-9)

(Spårhundarna)

ISBN 9789132151323 (inb.)

Barnes, Julian, 1946-

Arthur & George  / Julian Barnes ; översättning av Mats

Hörmark. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2007. -

445, [15] s. ; 18 cm.

(Månpocket, 99-0184541-6)

ISBN 9789170015243

Bataille, Georges, 1897-1962

Ögats historia / Georges Bataille ; i översättning av Peter

Johansson. - [Ny utg. - Stockholm : Vertigo, 2006. - 100,

[7] s. ; 19 cm.

(Vertigos erotiska klassiker, 1653-1485 ; 002)

ISBN 91-85000-04-3

Beckett, Simon

Skrivet i eld / Simon Beckett ; översättning: Helena

Sjöstrand och Gösta Svenn. - Stockholm : Minotaur,

2007. - 356, [1] s. ; 22 cm.

ISBN 9789185283521 (inb.)

Beebe, Catherine

Don Bosco och alla hans pojkar / av Catherine Beebe ;

[översättning: Natasja Hovén ; illustrationer: Robb

Beebe. - Ängelholm : Sankt Eriks bokförlag : Sankt

Eriks bokförlag/Catholica [distributör], cop. 2007. - 160

s. : ill. ; 21 cm.

ISBN 9789185608041 (inb.)

Berner, Rotraut Susanne

Stora höstboken / Rotraut Susanne Berner ; [översättning

av Monica Stein. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2007. -

[7] uppslag : färgill. ; 34 cm.

ISBN 9789163857225 (inb.)

50

Nationalbibliografin 2007: september

Berner, Rotraut Susanne

Stora vinterboken / Rotraut Susanne Berner ; [översättning av

Monica Stein. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2007. - [7] uppslag

: färgill. ; 34 cm.

ISBN 9789163857232 (inb.)

Blake, Ally

I rampljuset / Ally Blake ; [översättning: Piret Pripp]. Mörka

ögon / Kim Lawrence ; [översättning: Andreas Vesterlund. -

Stockholm : Harlequin, cop. 2007. - 317, [3] s. ; 19 cm.

(Harlequin romantik, 1103-890X)

ISBN 9789164046529

Bob i vilda västern

Bob i vilda västern / översättning: Thomas Löwhagen. - Malmö :

Egmont Kids, 2007. - 48 s. : färgill. ; 27 cm.

(Byggare Bob™ (Egmont Kids)

ISBN 9789171346674 (inb.)

Boccaccio, Giovanni, 1313-1375

Decamerone. D. 1 / Giovanni Boccaccio ; översättning, inledning

och kommentarer av Paul Enoksson. - Stockholm : Atlantis,

2007. - 493, [1] s. : ill. ; 22 cm.

ISBN 978-91-7353-164-1 (inb.)

Boccaccio, Giovanni, 1313-1375

Decamerone. D. 2 / Giovanni Boccaccio ; översättning, inledning

och kommentarer av Paul Enoksson. - Stockholm : Atlantis,

2007. - 493, [1] s. : ill. ; 22 cm.

ISBN 978-91-7353-171-9 (inb.)

Boie, Kirsten

Matilda räddar en hund / Kirsten Boie ; illustrationer av Silke

Brix ; från tyskan av Karin Nyman. - Stockholm : Bergh, 2007. -

58, [1] s. : färgill. ; 22 cm.

ISBN 9789150216714 (inb.)

Bray, Libba

Ögat över månskäran / Libba Bray ; översättning: Lena Jonsson. -

Stockholm : B. Wahlström, 2007. - 417, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 9789132151354 (inb.)

Brenden, Laila

Ryktessmidare / Laila Brenden ; översättning: Eva-Maria

Gelotte. - Stockholm : Schibsted, 2007. - 251, [1] s. ; 22

cm.

(Hannah ; 15)

ISBN 9789177132196 (inb.)

Brontë, Charlotte, 1816-1855

Jane Eyre / Charlotte Brontë ; översättning: Gun-Britt

Sundström. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 2007. -

552, [3] s. ; 18 cm.

(Klassiker (Bonnier), 99-2382029-7)

ISBN 9789100114664

Bøgh Andersen, Kenneth

Evig hämnd och annat läskigt / Kenneth Bøgh Andersen

; illustrationer: Stefan Sonesson ; [översättning: Hans

Peterson. - Höganäs : Hegas, 2007. - 71, [1] s. : ill. ; 22

cm.

(Kurre-serien, 99-2160090-7)

ISBN 9789186651589 (inb.)

Cabot, Meg

Det nionde kortet / Meg Cabot ; översättning: Ylva

Kempe. - [Ny utg. - Malmö : Damm, 2007. - 224 s. ; 18

cm.

(Piraya)

(Hemsökt ; 2)

ISBN 9789173511285

Cambell, Janet

Nalle Puh och honungsträdet / Janet Cambell ; illustrerad

av John Kurtz ; [översättning: Stefan Diös ; inläst av:

Ingemar Carlehed. - Malmö : Richter, 2003. - 48 s. :

färgill.

ISBN 91-7715-177-1

Campell, Janet

Nalle Puh och honungsträdet : [lyssna och läs / Janet

Cambell ; illustrerad av John Kurtz] ; översättare: Stefan

Diös ; [inläst av: Ingemar Carlehed. - 1. utg., 2. uppl. -

Malmö : Egmont Kids, 2007. - 48 s. : färgill. ; 26 cm + 1

CD.

ISBN 9789171346797 (inb.)


Document Outline

Dölj infoSparad kopia

Detta är sökmotorns sparade kopia av http://www.kb.se/dokument/Soka/manadsforteckningar/NB200709.pdf

3 ord som matchar meissner markerades.
Gå till [ nästa | föregående ] förekomst.

Sidan kan ha uppdaterats sedan sökmotorn indexerade den. Du kan alltid gå till den senaste versionen.