Uppbyggnad och placering av URN:NBN

Uppbyggnad

Ett URN byggs upp enligt följande syntax:

URN:<NID>:<NSS>

Alla URN börjar med URN (Uniform Resource Name).

NID (Namespace Identifier) är en kod för den som är ansvarig för att tilldela en serie med URN-er. Det finns många olika NID-er, exempelvis NBN.

NSS (Namespace Specific String) är den unika sträng tecken som tilldelas ett dokument inom en given NID. Kombinationen av NID och NSS kommer därför att vara unik.

Exempel:
urn:nbn:se-2002-1
urn:nbn:se:uu:2002-1

NBN (National Bibliography Number) utgör ett NID som i Sverige administreras av KB.

Den organisation som administrerar ett NID garanterar att de enskilda numren är unika inom detta NID.

Placering

URN:NBN ska så långt som möljigt placeras i det digitala objeketet, och helst på ett väl synligt ställe i resursen (till exempel i titelrutan) i samband med resursens titel eller utgivaruppgifter.

URN:NBN kan även läggas in i ett dokuments sidhuvud. Dessutom kan det läggas in i metadatafält eller bifogas det digitala objektet. Metadataformatet Dublin Core har till exempel ett speciellt fält för identifikator.

Senast uppdaterad: 2017-04-28
Innehållsansvar: May Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se