Undernamnrymd

Ett organisationsrelaterat URN:NBN är en unik och permanent identifikator för digitala resurser på nätet kopplad till en specifik organisation. Kungl. biblioteket (KB) administrerar registrering av undernamnrymder för organisationsrelaterade URN:NBN men det är organisationen själv som sköter numreringen.

Alla URN:NBN som utdelas från KB ska börja med "urn:nbn:se:" En organisation kan ansöka om en undernamnrymd som utgörs av en unik beteckning som samlar de URN:NBN som organisationen svarar för.

Ibland kan undernamnrymden utgöras av organisationens domännamn, men det är inte obligatoriskt. Efter att KB registrerat en önskad undernamnrymd är det organisationen som förser varje dokument med ett unikt URN:NBN.

Ett helt URN:NBN kan se ut enligt följande exempel:

urn:nbn:se:digitalpubl-2005-112

urn:nbn:se - den obligatoriska delen av identifikatorn
:digitalpubl - undernamnrymd reserverad hos KB
-2005-112 - dokumentets nummer tilldelat av organisationen

Tecken för undernamnrymden och numrering

En undernamnrymd kan bestå av bokstäver och siffror men bokstäverna Å,Ä,Ö är idag inte godkända i urn-standarden. Tecknen % / ? # är reserverade för tekniska ändamål och får inte heller användas. En undernamnrymd som består av siffor bör inte bestå av en sifferkombination som blir ett årtal (detta för att inte sammanblandas med enstaka URN:NBN). När det gäller numrering rekommenderar KB att nummersträngen för dokumentet inleds med årsbeteckning.

Kolontecknet ":" är obligatoriskt mellan den obligatoriska delen och undernamnrymden. Tecknet "-" används före organisationens egen numrering.

Senast uppdaterad: 2017-04-28
Innehållsansvar: May Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se