Källfil och uppslagstjänst

URN:NBN ska kombineras med användning av en uppslagstjänst (Resolution Service) för att återsökbarheten ska fungera fullt ut.

För att uppslagstjänsten ska fungera måste organisationen ordna en så kallad mappningstabell som mappar URL till en så kallad källfil och URN:NBN.

Källfilen är en samlande metadatafil, som identifikatorn URN:NBN ska peka mot/läsas in tillsammans med. Den skrivs i xml och utnyttjas sedan av uppslagstjänsten för att koppla ihop de enskilda dokumentens URN:NBN:er med URL:er.

Ladda ner källfilen

Ändring av URL

Vid ändringar av URL behöver organisationen enbart ange den nya URL:en i mappningstabellen så kommer dokumenten med URN:NBN att återfinnas på sina nya URL-adress.

Exempel på mappningstabell.

För att KB ska kunna använda mappningstabellen måste organisationen anmäla var tabellen finns, det vill säga vilken URL tabellen har. Det är också viktigt att organisationen anmäler ändrad URL till källfilen eller hemsidan till KB.

Detaljerad information

Senast uppdaterad: 2017-04-28
Innehållsansvar: May Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se