Användning av URN

De URN:NBN som KB delar ut använder man enligt följande principer:

KB rekommenderar att man huvudsakligen använder URN:NBN för digitala resurser, som antingen är fritt tillgängliga eller som man kan nå via lösenord. Med digital resurs i det här sammanhanget menar vi i första hand en dokumentliknande publikation publicerad i något digitalt format, till exempel html eller pdf. Innehållet i resursen bör vara någorlunda konstant. Exempel på resurser som kan ha URN:NBN som identifikator är: rapporter, bilder, kartor och artiklar. URN:NBN kan vara identifikator för en enskild fil eller för en version av en digital resurs. Huvudsyftet med identifikatorn är i detta fall att underlätta resursens återsökbarhet och identifikation.

Oförändrade resurser (resurser med samma innehåll och format) ska ha samma URN:NBN. Resurserna kan däremot ha olika URL.
Den som ger ut en resurs i flera olika format (till exempel html och pdf), men med samma innehåll, ska ge varje formatvariant ett eget URN:NBN.

Om man reviderar resursen kan man ge den ett nytt URN:NBN , men det gör man endast om innehållet har förändrats väsentligt (inte bara rättelser av skrivfel). Man får aldrig ge ett tidigare använt URN:NBN åt en annan resurs.

Resurser som inte tilldelas URN:NBN

Digitala resurser som uppdateras ofta bör inte tilldelas ett URN:NBN. Till exempel:

  • webbplatser
  • databaser
  • seriella nätpublikationer (tidskrifter)

I många fall tilldelar man dem ISSN i stället.

Senast uppdaterad: 2017-04-28
Innehållsansvar: May Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se