Uppbyggnad och placering av ISMN

Uppbyggnad

Ett ISMN består av 13 siffror (före 2007 bestod ISMN av tio siffror) coh föregås av bokstäverna ISMN.

Siffrorna är uppdelade i fem grupper åtskilda med bindestreck enligt följande: ISMN 979-0-706871-13-4

  1. Prefix (979-0)
  2. Områdesbeteckning (Identifierar förlaget, exempel: 706871)
  3. Förlagsbeteckning (Identifierar en utgåva av ett verk och de olika artiklar det består av, exempel: 13)
  4. Kontrollsiffra (Är en siffra som används för att verifiera numrets riktighet, exempel: 4)

Placering

Först och främst ska ISMN tryckas i bokens inlaga, i första hand på titelbladets baksida. Om detta inte är möjligt kan man placera den nedtill på titelbladets framsida, om möjligt utvändigt (på baksidan av omslaget och/eller på bakre pärmen längst ned).

Bokstäverna måste stå före siffrorna.

Senast uppdaterad: 2017-04-28
Innehållsansvar: Jamshid Farahani, e-post: fornamn.efternamn@kb.se