Behov av nytt ISMN

Ett nytt ISMN krävs om följande har förändrats i en publikation:

  • översättning till annat språk 
  • innehåll 
  • format 
  • bindning
  • sättning
  • inordning i serie 
  • annat förlag eller ny utgivare.

Små förändringar kräver inte nytt

En ny tryckning får samma ISMN som den föregående tryckningen vid mindre förändringar som exempelvis nytt tryckår, nytt pris och rättade stavfel.

Vid tveksamheter om en ny utgivning bör få nytt ISMN eller inte, ger vi publikationen ett nytt ISMN.

Det är viktigt att notera att när man gör ett tilltryck av en publikation med ett 10-siffrigt ISMN efter den 1 januari 2008 ska man tilldela publikationen det motsvarande 13-siffriga numret.

Åtgärder vid felaktigt ISMN

Om Kungliga biblioteket får in en publikation med felaktigt ISMN, kontaktar ISBN Sverige utgivaren och meddelar att ISMN har använts felaktigt och förklarar varför. Syftet är att förhindra att fler ISMN används felaktigt framöver.

Vid katalogisering av publikationen kommer ISMN-numret markeras som ogiltigt, men ändå vara sökbart.

Senast uppdaterad: 2017-05-29
Innehållsansvar: Jamshid Farahani, e-post: fornamn.efternamn@kb.se