Uppbyggnad och placering av ISBN

Uppbyggnad

Ett ISBN består av 13 siffror (före 2007 bestod ISBN av tio siffror) och föregås av bokstäverna ISBN. Siffrorna är uppdelade i fem grupper åtskilda med bindestreck enligt följande exempel:

ISBN 978-91-7000-229-8

  1. Prefix (978)
  2. Områdesbeteckning (91=Sverige)
  3. Förlagsbeteckning
  4. Titelbeteckning (229)
  5. Kontrollsiffra (8)

Placering

Först och främst placerar man ISBN i bokens inlaga, i första hand på titelbladets baksida. Om detta inte är möjligt kan man placera den nedtill på titelbladets framsida, om möjligt utvändigt (på baksidan av omslaget och/eller på bakre pärmen längst ned).

Bokstäverna ISBN måste stå innan siffrorna, som nedan.

Streckkod

Senast uppdaterad: 2017-04-28
Innehållsansvar: Jamshid Farahani, e-post: fornamn.efternamn@kb.se