Behov av nytt ISBN

Ett nytt ISBN krävs när följande förändringar gjorts i en publikation:

  • innehållsmässiga förändringar som tillägg, omarbetning eller revidering av text eller bild
  • ändrat förlags-/utgivarnamn 
  • ändrad titel
  • översättning till annat språk
  • annan produktform (t. ex. inbunden bok, pocketbok, braille, ljudbok, e-publikation). En e-boks olika format och versioner ska i regel även tilldelas separata ISBN, se Riktlinjer för tilldelning av ISBN till e-böcker
  • ny sättning eller ny bindning
  • ändrat format
  • inordning i serie

Små förändringar kräver inte nytt

En ny tryckning får samma ISBN som den föregående tryckningen vid mindre förändringar som exempelvis nytt tryckår, nytt pris och rättade stavfel.

Vid tveksamheter om en ny utgivning bör få nytt ISBN eller inte, ger vi publikationen ett nytt ISBN.

POD

Print-on-demand är bara en tryckteknik så samma ISBN-regler gäller som vid traditionell tryckning. Om on-demand-utgåvan är i ett nytt format (t.ex. tidigare inbunden och nu pocket) så krävs nytt ISBN. Tillägg av text, bilder, ny utgivare/förlag o.s.v. kräver också nytt ISBN. Är däremot on-demand-utgåvan identisk med tidigare tryckning skall inte nytt ISBN tilldelas, pod-utgåvan ses då som ett tilltryck av tidigare utgåva.

Åtgärder vid felaktigt ISBN

Om Kungliga biblioteket får in en publikation med felaktigt ISBN, kontaktar ISBN Sverige utgivaren och meddelar att ISBN har använts felaktigt och förklarar varför. Syftet är att förhindra att fler ISBN används felaktigt framöver.

Vid katalogisering av publikationen kommer ISBN-numret markeras som ogiltigt, men ändå vara sökbart.

Senast uppdaterad: 2017-10-17
Innehållsansvar: Jamshid Farahani, e-post: fornamn.efternamn@kb.se