Wikipedia, heterotopia och versioner av kulturella minnen

Jutta Haider

Hur kan vi förstå den användargenererade digitala encyklopedin Wikipedia, ett enormt samtida arkiv för dokumenterad kunskap, som en fortsättning på en upplysningstradition och samtidigt något i grunden annorlunda, något nytt?* Wikipedia är ett exempel på förändrade förutsättningar för kunskapsproduktion, arkivering och organisering, samt tillgänglighet som nya deltagande online medier skapar.  Hundratusentals bidragsgivare gör, tillsammans med wiki-mediets materiella förutsättningar, Wikipedia till något annorlunda jämfört med tidigare encyklopedier.

Bidragsgivarna formar tillsammans encyklopedin till en plats där människor möts i ett världsomspännande folkbildningsprojekt. Dessutom konstruerar bidragsgivarna tillsammans Wikipedia till en global minnesplats där historieskriving äger rum i realtid (Pentzold, 2009).  Med hjälp av Foucaults (1998[1967]) begrepp heterotopia öppnas spännande möjligheter upp för att förstå Wikipedia som en digital minnesplats, ett oupphörligt växande arkiv för mänskliga uttryck och erfarenheter. Med heterotopia avser Foucault “actually realized utopias in which the real emplacements, all the other real emplacements that can be found within the culture are, at the same time, represented, contested and reversed” (Foucault, 1998 [1967], p. 178).

Vad heterotopier har gemensamt är att ”normala” regler för samhällets platser i regel är satta ur spel eller att heteropier innefattar andra platser och kronologier. Foucault exemplifierar heterotopier med bland andra bibliotek och museer, men i detta sammanhang är det lätt att lyfta fram arkivet där dokumenterade uttryck och erfarenheter samlas, organiseras, lagras och presenteras. Wikipedias versionssystem skapar förutsättningar för ett oändligt antal nya, inte sällan konkurrerande, beskrivningar av en artikel där alla tidigare versioner arkiveras och finns tillgängliga samtidigt. Om vi ser internet som en digital rymd bestående av sammanlänkade kulturella uttryck och aktiviteter kan Wikipedia förstås som en  heterotopia inom denna rymd. Med hjälp av heterotopi-begreppet är det därför möjligt att situera Wikipedia och dess arkivfunktioner som något mer än enbart en fortsättning på upplysningsprojektet.

 

* Texten bygger på den av författarna nyligen publicerade artikeln "Beyond the legacy of the Enlightenment? Online encyclopaedias as digital heterotopias" (Haider & Sundin, 2010)

 

References:
Foucault, Michel (1998[1967]). “Different Spaces,” In: J. Faubion (editor). Essential works of Foucault, 1954-1984. Vol. 2: Aesthetics, method, and epistemology. Pinguin Books: London, pp. 175-185

Haider, J. & Sundin, O. (2010). ”Beyond the legacy of the Enlightenment? Online encyclopaedias as digital heterotopias”. First Monday, Volume 15, Number 1 – 4 January 2010. Available at, http:// www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2744/2428

Pentzold, Christian (2009). “Fixing the Floating Gap: The Online Encyclopaedia Wikipedia as a Global Memory Place,” Memory Studies, volume 2, number 2, pp. 255-272.

Senast uppdaterad: 2010-03-08

Sveriges nationalbibliotek