Mats Rohdin

Fil.dr

Mats Rohdin är fil. dr i filmvetenskap och verksam som senior dokumentalist på Kungl. biblioteket sedan 2009.

Han disputerade 2003 med avhandlingen Vildsvinet i filmens trädgård: Metaforbegreppet inom filmteorin.

Mellan 2004 och 2006 bedrev han tillsammans med professor Maaret Koskinen ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: ”Ingmar Bergmans outforskade arkiv. Intermediala studier i prosa, film, drama, radio och teater”.

Tillgängliggörande av tv-arkivmaterial

På Kungl. biblioteket har han varit knuten till två EU-projekt (EUscreen och EUscreenXL), vars syfte har varit att på nätet tillgängliggöra tv-arkivmaterial från olika medlemsstater runt om i Europa.

Deltagande i projektet filmarkivet.se

För närvarande medverkar han dessutom i ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och lett av professor Pelle Snickars: ”Filmarkivet.se – en filmhistorisk plattform”.

Seminarier, utställningar m.m.

På Kungl. biblioteket har han bedrivit forskning kring flera av de privata arkiven (Siri Derkert, Astrid Lindgren) samt ansvarat för seminarier och utställningar, bland annat om första världskriget. Han har även intresserat sig för den alltmer expanderande sportforskningen, framför allt vad gäller olika frågeställningar knutna till sport och medier.

 
 
Senast uppdaterad: 2015-02-17
Innehållsansvar: Mats Rohdin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Publikationer i urval

 Publikationer i urval

 

Mats Rohdin. Foto: Jens Gustavsson/KB

Kontakt:

mats.rohdin@kb.se

010-709 31 57

Sveriges nationalbibliotek