Jānis Krēsliņš

Fil.dr, 1:e bibliotekarie

Jānis Krēsliņš  är fil.dr och förste bibliotekarie på Kungl. biblioteket. I sitt arbete lägger han fokus på det äldre trycket.

Till hans arbetsuppgifter hör:

Kunskapsuppbyggnad

Att berika forskarnas och KB-medarbetarnas kunskaper om KB:s samlingar som forskningsresurs och hitta nya vägar till dem.

Forskningsbevakning

Att följa hur forskarvärlden använder KB:s samlingar och öppna samlingarna för forskning på de områden som inte har fått den uppmärksamhet som de har förtjänat.

Omvärldsbevakning

Att upprätthålla nätverk med den akademiska världen (universitet, högskolor, kulturinstitutioner) i Sverige och utomlands via personliga kontakter och via massmedia.

Visningar

Att leda kvalificerade visningar av KB-material för forskare, studerande, kolleger och gäster från när och fjärran.

Kunskapsspridning

Att föreläsa om och publicera forskningsrön i såväl vetenskapliga tidskrifter som andra populärvetenskapliga sammanhang.

Senast uppdaterad: 2015-02-17
Innehållsansvar: Janis Kreslins, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Publikationer i urval

 Publikationer i urval

 

Janis Kreslins. Foto: Jens Gustavsson/KB

Kontakt:

janis.kreslins@kb.se

010-709 31 53

Sveriges nationalbibliotek