Christopher Natzén

Fil.dr

Christopher Natzén är fil.dr i filmvetenskap. Han disputerade i filmvetenskap vid Stockholms universitet 2010. På Kungliga biblioteket arbetar han bl.a. med:

Tillgängliggörande av audiovisuellt material

Han är KB:s koordinator för filmarkivet.se, ett samarbete med SFI för att öka tillgången på filmmaterial.

Utveckling av filmarkivforskning.se

Han arbetar med att utveckla sajten filmarkivforskning.se. Sajten är knuten till filmarkivet.se och tillgängliggör tryckt material.

Fjärraccess till KB:s samlingar

Han arbetar med projekt för att ge forskare fjärraccess till KB:s samlingar oberoende av tid och plats.

Forsknings- och referensfrågor

Natzén arbetar med forsknings- och avancerade referensfrågor inklusive föredrag och visningsverksamhet.

 

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Innehållsansvar: Christopher Natzén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 

 

Christopher Natzén. Foto: Jens Gustavsson/KB

Kontakt:

christopher.natzen@kb.se

010-709 31 55

Sveriges nationalbibliotek