WIVALLIUS Lars (1605-1669)

"Laurentii Wivallii Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr"   
[På sista sidan:] Stockholm, [Ignatius Meurer] 1642 
 

Format: Oktav (8:o) 
Kollation: A4 
Omfång: [8] sidor 
Typsnitt: Schwabach 
Band: Modernt pergamentband 
Yttre mått: Ca 15 x 10 cm 

Avbildat exemplar: KB:s exemplar B 
(Vid inbindningen har A1 och A2 spegelvänts. Sidföljden är korrigerad här.) 

Kända exemplar: KB exemplar A och B 

Upplagor: 1673, 1685, 1693 
 

KOMMENTAR
Wivallius var en äventyrare och en ryktbar bedragare och fick på grund av sitt asociala leverne tillbringa flera år i fängelse. Det var huvudsakligen där han utövade sin diktargärning. Åren 1634-41 var han deporterad till Kajaneborg i norra Finland och under denna tid, eller strax därefter, tillkom troligen Klage-Wijsa (även kallad Våhr-wijsa). 

Som uttolkare av naturen anses Wivallius vara en nydanare som står över alla samtida författare. Klage-Wijsa är ett av hans mest kända alster, en höjdpunkt i hans diktkonst, och ett utsökt exempel på författarens naturlyrik. Den ska enligt uppgift på häftets titelsida sjungas till samma melodi som Then signade dagh. Melodiangivelsen tyder på att utgåvan kan vara ett så kallat skillingtryck som brukade säljas på marknader. (Ny musik till visan har komponerats i modern tid av K. Håkansson, se nedan.) 

Wivallius brukar omnämnas som den förste verklige poeten i svensk litteratur.   

LITTERATUR 
Collijn I., Sveriges bibliografi : 1600-talet : bidrag till en bibliografisk förteckning. - Uppsala 1946. - Bd 2, sp.1022 f. 

Ek S., Lars Wivallius visdiktning. - Stockholm 1930. - (Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola ; N. F. 24) 

Schück H., Lars Wivallius : hans lif och dikter. - Uppsala 1893-95. - (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet ; 13:1-2) 

Schück H., & Warburg K., Illustrerad svensk litteraturhistoria. - 3:e fullständigt omarb. uppl. utgiven av H. Schück. - Stockholm 1927. - D. 2 : Reformationstiden och stormaktstiden,  s. 123 ff. 

Den svenska litteraturen : från forntid till frihetstid : 800-1718 / utgiven av S. Delblanc och L. Lönnroth. - Ny utgåva. - Stockholm 1987. - S. 168 ff. 

Wivallius L., Självbiografi, brev och prosastycken / i urval utgivna av E. Gamby. - Uppsala 1957 

-  Dikter i urval / redigerade och med en efterskrift av E. Gamby. - Uppsala 1957 

Våhr-wijsa / tonsatt av K. Håkanson. - Stockholm 1987. - Musiktryck 

Lillemor Lundström

 
Svenskt tryck före 1700