Teknik 

Flertalet publikationer har först reprofotograferats på färgdiafilm, de flesta i småbildsformat (24x36 mm), kartan dock i mellanformat (6x7 cm).
Efter fotograferingen digitaliserades diabilderna genom skanning i en filmskanner med god upplösning. Skanningen gjordes med en upplösning av 300 ppi (pixlar per tum).

Vid produktionen av The History of Lapland har dock en annan teknik använts. Boksidorna har i detta fall skannats direkt från boken via ett digitalt baktstycke applicerat på en storformatskamera. Upplösningen av 400 ppi garanterar en mycket god återgivningskvalitet och den erhållna bildfilen kan vid ett senare tillfälle användas för återtryckning i faksimil kvalitet. I och med detta förfaringssätt behöver man inte ta fram och fotografera eller skanna originalen ytterligare. Slitaget på KB:s samlingar hålls därmed nere till minsta möjliga nivå.

Bilderna har slutligen komprimerats för att anpassas till webbsidor i formaten JPG och FlashPix.

Rekommendationer
Vi rekommenderar att man vid läsning av projektets sidor använder Internet Explorer version 6.0 eller högre. Bildskärmsinställningarna bör visa mer än 256 färger. Det ger ett väsentligt bättre resultat vid visning av sidorna (bilder).

(Rev. 2004-03-29)

Hans Lindahl

Svenskt tryck före 1700