Titlar


Olaus Petri, En Christelighen formaning til Sweriges inbyggiare. - Stockholm 1528. - Predikan vid Gustav Vasas kröning 

Swenske songer eller wisor nu på nytt prentade. - [4:e uppl.?] - Stockholm 1536 

Een Bönebook. - [2:a uppl.] - Stockholm 1553 

Berchelt S., Om Pestilentzien och hennes Orsaker. - Stockholm 1589 

Bureus J., Runa ABC boken. - Stockholm 1611 

Messenius J., Sveopentaprotopolis. - [2:a uppl.] - Stockholm 1612. - 1:a uppl. utkom på latin 1611 

Messenius J., Blanckamäreta. - Stockholm 1614 

Bureus A., Orbis arctoi nova et accurata delineatio. - Stockholm  1626. - Karta över Norden 

Swerikes rikes stadz lagh. - [3:e uppl.] - Stockholm 1628 

Wivallius L., Laurentii Wivallii Klage-Wijsa. - Stockholm 1642 

Stiernhielm G., Gambla Swea- och Götha-Måles Fatebur. - Stockholm 1643 

Rudbeck O. d.ä., Disputatio anatomica, de circulatione sangvinis. - Västerås 1652. - Dissertation. 

Stiernhielm G., Georgi Stiernhielmi Hercules. - Stockholm 1658 

Kongl: Mayst:tz(!) Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter. - Stockholm 1666 

Columbus S., Öfwer Fordom Hans Kongl. May.tz TrooMan och Krijgs-Råd, Den Edle och Wälborne Herren, Göran Stiernhielm. - Stockholm 1674. - Minnesskrift och gravskrift 

Schefferus J., The History of Lapland. - Oxford 1674. - Originalutgåvan utkom på latin 1673 

Johansson L. (kallad Lucidor), Lucida intervalla. - Tryckt 1685 

Biärköa Rätten. - Stockholm 1687 

Brenner E., Thesaurus nummorum sveo-gothicorum. - Stockholm 1691. - Uppl. med endast svensk text 

Lillemor Lundström

 
Svenskt tryck före 1700