Svenskt tryck före 1700

OLAUS PETRI
En christelighen
formaning (1528)

Om boken

Swenske songer
eller wisor (1536)

Om boken

BUREUS, Johannes
Runa ABC boken
(1611)

Om boken

MESSENIUS, Johannes
Sveopentaprotopolis
(1612)

Om boken

MESSENIUS Johannes
Blanckamäreta
(1614)

Om boken

BUREUS, Andreas
Orbis arctoi (1626)

Om kartan

Swerikes rikes stadz lagh (1628)
Om boken

WIVALLIUS, Lars
Klagewijsa (1642)

STIERNHIELM, Georg
Gambla Swea- och
Götha-Måles Fatebur
(1643)

Om boken

RUDBECK, Olof d.ä.
De circulatione sangvinis
(1652)
Om boken

STIERNHIELM, Georg
Hercules (1658)

Om boken

Kongl: Mayst:tz(!) Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter (1666)
Om boken

COLUMBUS, Samuel
Gravskrift över G. Stiernhielm (1674)

Om boken

SCHEFFERUS, Johannes
The History of Lapland (1674)

Om boken

JOHANSSON, Lars (LUCIDOR)
Lucida intervalla (1685)
Om boken

Biärköa Rätten (1687)
Om boken


Projektansvar:
Gunilla Jonsson

Urval, bibliografiska beskrivningar och kommentarer:
Lillemor Lundström

Webbredigering:
Lena Jacobson

Olof Osterman

Foto och digitalisering:
Repro- och fotoenheten
Produktionsledning:
Hans Lindahl

Teknisk koordinering:
Bengt Neiss

Kom ihåg att ange
Kungl. biblioteket som
upphovsman vid återgivning av bilder eller text!