COLUMBUS Samuel Jonae (1642-1679)

"Öfwer Fordom Hans Kongl. May.tz TrooMan och Krijgs-Råd, Den Edle och Wälborne Herren, Göran Stiernhielm"… [tryckt 1674]

 

Format: Folio (2:o)
Omfång: [4] sidor
Typsnitt: Huvudsakligen fraktur
Yttre mått: Ca 31 x 20 cm

Avbildat exemplar: KB:s exemplar ur huvudsamlingen av verser över enskilda

KOMMENTAR
Georg Stiernhielm har kallats "den svenska skaldekonstens fader" och är 1600-talets mest uppmärksammade skönlitteräre författare. Han avled i april 1672. På dödsbädden bad han sin lärljunge, Samuel Columbus, ombesörja gravskriften. Det skulle endast stå: "Vixit, dum vixit, laetus" (han levde glad, så länge han levde). Columbus - själv en framstående lyriker - författade såväl en vers (som han avslutade med de kända orden), som en minnesskrift över läromästaren.

Jordfästningen ägde rum i Klara kyrka i Stockholm i juni 1674.

LITTERATUR
Schück H., & Warburg K., Illustrerad svensk litteraturhistoria. - 3:e fullständigt omarb. uppl. utgiven av H. Schück - Stockholm 1927. - D. 2 : Reformationstiden och stormaktstiden, s. 330

Lillemor Lundström

 
Svenskt tryck före 1700